Verkostot

Työryhmät

Unifi voi asettaa määräaikaisia työryhmiä tai toimikuntia, jotka toimivat yhdistyksen valmistelu- ja asiantuntijaeliminä. Tällä hetkellä toiminnassa ovat:

Kansainvälisten asioiden strateginen asiantuntijaryhmä

 • Anna Grönlund, kansainvälistymispäällikkö, Jyväskylän yliopisto (puheenjohtaja)
 • Janne Hokkanen, kv-asioiden johtaja, Lappeenrannan-Lahden tekn. yliopisto (sihteeri)
 • Minna Haka-Risku, kv-asioiden päällikkö, Tampereen yliopisto
 • Harriet Klåvus, koordinator, Åbo Akademi
 • Kirsi Kettula, kansainvälisten asioiden päällikkö, Aalto-yliopisto
 • Charlotta Collén, kehitysjohtaja, Oulun yliopisto
 • Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet, Hanken
 • Markus Laitinen, kehittämispäällikkö, Helsingin yliopisto
 • Tuovi Martinsen, kv-asioiden päällikkö, Taideyliopisto
 • Riitta Mustonen, kehitysjohtaja, Turun yliopisto
 • Riitta Keinänen, kv-asioiden johtaja, Itä-Suomen yliopisto
 • Annukka Jokipii, vararehtori, Vaasan yliopisto
 • Outi Snellman, kv-asiain johtaja, Lapin yliopisto

Palauteryhmä

Keskittyy yliopistojen palautejärjestelmiin ja uraseurantakyselyihin.

 • Sari Lindblom, Helsingin yliopiston vararehtori (puheenjohtaja)
 • Markku Hutka, Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtori
 • Petri Suomala, Aalto-yliopiston vararehtori (varapuheenjohtaja)
 • Ainomaija Rajoo, Suomen ylioppilaskuntien liiton koulutuspoliittinen asiantuntija
 • Annikka Nurkka, Lappeenrannan teknillisen yliopiston laatupäällikkö (Kandipalaute -yhteyshenkilöverkoston edustaja)
 • Eric Carver, Helsingin yliopiston uraohjauksen asiantuntija (Aarresaari -verkoston edustaja)

Kestävyys ja vastuullisuus -työryhmä

Määrittelee yliopistojen yhteisiä periaatteita, tavoitteita ja toimintamuotoja. Jakaa parhaita käytänteitä kestävyyden ja vastuullisuuden edistämiseksi.

 • Tom Böhling, vararehtori, Helsingin yliopisto (puheenjohtaja)
 • Kari Aapro, johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen pääopettaja, komentaja, Maanpuolustuskorkeakoulu
 • Jonne Kettunen, erityisasiantuntija, Oulun yliopisto
 • Meri Löyttyniemi, erityisasiantuntija, Aalto-yliopisto
 • Tuomo Meriläinen, hallintojohtaja, Itä-Suomen yliopisto
 • Riitta Mustonen, kehitysjohtaja, Turun yliopisto
 • Hanna-Leena Pesonen, dekaani, Jyväskylän yliopisto

Asiantuntijaverkostot

Unifi on mukana tai tekee yhteistyötä muun muassa seuraavien tutkimus- ja koulutusmaailman asiantuntijaverkostojen kanssa.

 • Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyöryhmä KoTuNet
 • Opintohallinnon asiantuntijaverkosto OHA-forum
 • Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto TUHA
 • Yliopistojen IT-/tietohallintojohtajien verkosto FUCIO
 • Yliopistojen kehitysyhteistyöverkosto UniPID ja FinCEAL+ -projektin ohjausryhmän puheenjohtajuus
 • Työ- ja elinkeinoministeriön EU20 (EU-asioiden komitean tutkimus- ja innovaatiojaosto, laaja kokoonpano)
 • Työ- ja elinkeinoministeriön EU30 (EU-asioiden komitean koulutusjaosto, laaja kokoonpano)
 • Kansainvälinen Scholars at Risk -yhteistyöverkosto (Unifi toimii Suomen jaoston sihteeristönä)
Jaa: