Verkostot

Työryhmät

Unifi voi asettaa määräaikaisia työryhmiä tai toimikuntia, jotka toimivat yhdistyksen valmistelu- ja asiantuntijaeliminä. Tällä hetkellä toiminnassa ovat:

Kansainvälisten asioiden strateginen asiantuntijaryhmä

 • Anna Grönlund, kehittämispäällikkö, Jyväskylän yliopisto
 • Kaisa Kurki, kansainvälisten asioiden päällikkö, Tampereen yliopisto
 • Saara Harjula, asiantuntija, Helsingin yliopisto
 • Jaana Backman, tutkimuspalvelupäällikkö, Itä-Suomen yliopisto
 • Markus Laitinen, kehittämispäällikkö, Helsingin yliopisto
 • Outi Snellman, kansainvälisten asiain johtaja, Lapin yliopisto

Palauteryhmä

Keskittyy yliopistojen opiskelijapalautejärjestelmiin ja uraseurantakyselyihin.

 • Sari Lindblom, rehtori, Helsingin yliopisto (puheenjohtaja)
 • Petri Suomala, vararehtori, Aalto-yliopisto (varapuheenjohtaja)
 • Marja Sutela, vararehtori, Tampereen yliopisto
 • Marja-Leena Laakso, vararehtori, Jyväskylän yliopisto
 • Anna Fomkin, tietoasiantuntija, (Kandipalaute -yhteyshenkilöverkoston edustaja)
 • Erkki Härkönen, kehittämisasiantuntija, Turun yliopisto (Kandipalaute -yhteyshenkilöverkoston edustaja)
 • Matias Erlund, koordinaattori/uraohjaaja, Åbo Akademi (Aarresaaren uraseurantaryhmän edustaja)
 • Outi Suorsa, suunnittelija/uraohjaaja, Itä-Suomen yliopisto (Aarresaaren uraseurantaryhmän edustaja)
 • Miia Turtiainen, opintopalveluiden johtaja, Itä-Suomen yliopisto (OHA-forumin edustaja)
 • Ainomaija Rajoo, koulutuspoliittinen asiantuntija, SYL
 • Jutta Virolainen, kehittämispäällikkö, CSC

Kestävyys ja vastuullisuus -työryhmä

Toimii Unifin tukena kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyvien asioiden valmistelussa. Vahvistaa yliopistojen yhteistyötä ja seuraa keketeesien toteutumista. Toimikausi 2021–2024.

 • Tom Böhling, vararehtori, Helsingin yliopisto (puheenjohtaja)
 • Meri Löyttyniemi, erityisasiantuntija, Aalto-yliopisto (varapuheenjohtaja)
 • Kari Aapro, johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen pääopettaja, komentaja, Maanpuolustuskorkeakoulu
 • Catharina Groop, varajohtaja, Åbo Akademi
 • Jonne Kettunen, erityisasiantuntija, Oulun yliopisto
 • Kati Koikkalainen, kestävyyspäällikkö, LUT-yliopisto
 • Riina Koivuranta, erityisasiantuntija, Helsingin yliopisto
 • Tommi Lehtonen, vastuullisuus- ja eettisyysjohtaja, Vaasan yliopisto
 • Tuomo Meriläinen, hallintojohtaja, Itä-Suomen yliopisto
 • Riitta Mustonen, kehitysjohtaja, Turun yliopisto
 • Riikka Mäki-Ontto, HR- ja palvelujohtaja, Taideyliopisto
 • Hanna-Leena Pesonen, dekaani, Jyväskylän yliopisto
 • Taru Pilvi, innovaatiojohtaja, Tampereen yliopisto
 • Ilkka Ratinen, apulaisprofessori, Lapin yliopisto
 • Akseli Rouvari, hallituksen jäsen, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL
 • Nikodemus Solitander, tutkija, Svenska handelshögskolan

Asiantuntijaverkostot

Unifi on mukana tai tekee yhteistyötä muun muassa seuraavien tutkimus- ja koulutusmaailman asiantuntijaverkostojen kanssa.

 • Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet
 • Opintohallinnon asiantuntijaverkosto OHA-forum
 • Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto TUHA
 • Yliopistojen IT-/tietohallintojohtajien verkosto FUCIO
 • Suomen yliopistokirjastojen verkosto FUN
 • Yliopistojen kehitysyhteistyöverkosto UniPID ja FinCEAL+ BRIDGES -projekti
 • Työ- ja elinkeinoministeriön EU20 (EU-asioiden komitean tutkimus- ja innovaatiojaosto, laaja kokoonpano)
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön EU30 (EU-asioiden komitean koulutusjaosto, laaja kokoonpano)
 • Kansainvälinen Scholars at Risk -yhteistyöverkosto
Jaa: