Verkostot

Työryhmät

Unifi voi asettaa määräaikaisia työryhmiä tai toimikuntia, jotka toimivat yhdistyksen valmistelu- ja asiantuntijaeliminä. Tällä hetkellä toiminnassa ovat:

Kansainvälisten asioiden strateginen asiantuntijaryhmä

 • Anna Grönlund, kehittämispäällikkö, Jyväskylän yliopisto
 • Kaisa Kurki, kansainvälisten asioiden päällikkö, Tampereen yliopisto
 • Saara Harjula, asiantuntija, Helsingin yliopisto
 • Jaana Backman, tutkimuspalvelupäällikkö, Itä-Suomen yliopisto
 • Markus Laitinen, kehittämispäällikkö, Helsingin yliopisto
 • Outi Snellman, kansainvälisten asiain johtaja, Lapin yliopisto

Palauteryhmä

Keskittyy yliopistojen palautejärjestelmiin ja uraseurantakyselyihin.

 • Sari Lindblom, Helsingin yliopiston vararehtori (puheenjohtaja)
 • Markku Hutka, Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtori
 • Petri Suomala, Aalto-yliopiston vararehtori (varapuheenjohtaja)
 • Ainomaija Rajoo, Suomen ylioppilaskuntien liiton koulutuspoliittinen asiantuntija
 • Annikka Nurkka, Lappeenrannan teknillisen yliopiston laatupäällikkö (Kandipalaute -yhteyshenkilöverkoston edustaja)
 • Eric Carver, Helsingin yliopiston uraohjauksen asiantuntija (Aarresaari -verkoston edustaja)

Kestävyys ja vastuullisuus -työryhmä

Määrittelee yliopistojen yhteisiä periaatteita, tavoitteita ja toimintamuotoja. Jakaa parhaita käytänteitä kestävyyden ja vastuullisuuden edistämiseksi.

 • Tom Böhling, vararehtori, Helsingin yliopisto (puheenjohtaja)
 • Kari Aapro, johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen pääopettaja, komentaja, Maanpuolustuskorkeakoulu
 • Catharina Groop, varajohtaja, Åbo Akademi
 • Titta Hiltunen, hallituksen jäsen, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL
 • Jonne Kettunen, erityisasiantuntija, Oulun yliopisto
 • Meri Löyttyniemi, erityisasiantuntija, Aalto-yliopisto
 • Tuomo Meriläinen, hallintojohtaja, Itä-Suomen yliopisto
 • Riitta Mustonen, kehitysjohtaja, Turun yliopisto
 • Hanna-Leena Pesonen, dekaani, Jyväskylän yliopisto
 • Taru Pilvi, innovaatiojohtaja, Tampereen yliopisto
 • Nikodemus Solitander, tutkija, Svenska handelshögskolan
 • Tommi Lehtonen, professori, Vaasan yliopisto
 • Annikka Nurkka, laatupäällikkö, LUT-yliopisto
 • Riikka Mäki-Ontto, HR- ja palvelujohtaja, Taideyliopisto

Asiantuntijaverkostot

Unifi on mukana tai tekee yhteistyötä muun muassa seuraavien tutkimus- ja koulutusmaailman asiantuntijaverkostojen kanssa.

 • Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyöryhmä KoTuNet
 • Opintohallinnon asiantuntijaverkosto OHA-forum
 • Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto TUHA
 • Yliopistojen IT-/tietohallintojohtajien verkosto FUCIO
 • Yliopistojen kehitysyhteistyöverkosto UniPID ja FinCEAL+ -projektin ohjausryhmän puheenjohtajuus
 • Työ- ja elinkeinoministeriön EU20 (EU-asioiden komitean tutkimus- ja innovaatiojaosto, laaja kokoonpano)
 • Työ- ja elinkeinoministeriön EU30 (EU-asioiden komitean koulutusjaosto, laaja kokoonpano)
 • Kansainvälinen Scholars at Risk -yhteistyöverkosto (Unifi toimii Suomen jaoston sihteeristönä)
Jaa: