Suomen yliopistot UNIFI ry In english På svenska
Suomen yliopistot UNIFI ry
SIVISTYS - LUOVUUS - VAIKUTTAVUUS

Yhteinen ääni yhteiseksi hyväksi

SUOMEN YLIOPISTOT UNIFI RY:

Suomen yliopistot UNIFI ry toimii yliopistojen yhteistyön edellytysten hyväksi. UNIFI tuo esiin yliopistojen yhteisiä kantoja keskeisissä tutkimus- ja koulutuspoliittisissa kysymyksissä sekä pyrkii vahvistamaan yliopistojen roolia yhteiskuntakeskustelun tärkeänä osapuolena.

UNIFI toimii yhteistyössä muun muassa poliittisten päätöksentekijöiden, viranomaisten, ministeriöiden ja keskeisten etujärjestöjen kanssa.

UNIFI tavoitteina on vaikuttaa yliopisto-, tiede- ja koulutuspolitiikkaan sekä valvoa yliopistojen yhteisiä etuja. UNIFI jatkaa vuonna 1969 perustetun Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston työtä yliopistojen hyväksi. Yhdistys käsittelee yliopistoja koskevia periaatteellisia ja laajakantoisia yhteisiä kysymyksiä korkeimman opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan edistämiseksi. Yhdistyksen jäseniä ovat kaikki yliopistolaissa mainitut yliopistot (14) sekä Maanpuolustuskorkeakoulu.

 

 

 
Erikoistumiskoulutus
Ota meihin yhteyttä!
Perustietoa yliopistoista