Yliopistolain uudistamisessa suunta on oikea, mutta rahoituksen riittävyys aiheuttaa huolta

 | Tiedotteet, Uutisjutut

Tiedote
15.9.2016

Tänään julkaistun yliopistolakiuudistuksen vaikutuksia arvioivan raportin mukaan lakiuudistus on lisännyt yliopistojen taloudellista ja hallinnollista autonomiaa sekä joustavoittanut yliopistojen sisäistä päätöksentekoa. Tältä osin lakiuudistus on onnistunut.

Valtiontalouden vaikeasta tilanteesta johtuen, uusi yliopistolaki ei onnistunut takaamaan toiminnan rahoitusta, vaikka se oli yksi sen tarkoituksista. Laissa otettiin käyttöön yliopistoindeksi, jonka piti taata yliopistojen perusrahoituksen pysyvän yleisen kustannusten nousun tasolla. Indeksiä on kuitenkin leikattu useana vuonna. Ohjaus rahoituksen kautta on edelleen voimakasta. Tässä mielessä voi aiheellisesti kysyä, missä määrin uudistus on lisännyt yliopistojen autonomiaa. Leikkaukset ja muut toimintaympäristössä tapahtuneet, lakiuudistukseen liittymättömät tekijät heijastuvat vääjäämättä näkemyksiin uudistuksen onnistumisesta.

Yliopistot ovat hyödyntäneet lakiuudistuksen suomat mahdollisuudet ja kehittäneet aktiivisesti toimintaansa ja rakenteitaan viime vuosina. Yliopistot ovat sitoutuneet omalta osaltaan rakentamaan entistä laadukkaampaa ja kustannustehokkaampaa yliopistolaitosta. Kehittämistyö on kuitenkin pitkäjänteistä, ja uudistuksen vaikutukset tullaan monilta osin näkemään pidemmällä aikavälillä, kun lakimuutosten lisäämä autonomia ja uudet johtamismallit pääsevät juurtumaan yliopistoihin.

Yliopistojen toimintaa on kehitettävä jatkossakin autonomiaa tukemalla ja pitämällä kiinni yliopistolain toteuttamisesta myös rahoituksessa.

 

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Leena Wahlfors, UNIFI ry; puh. 050 522 9421
Elinkeinopoliittinen asiantuntija Heikki Holopainen, Sivistystyönantajat; puh. 0400 639 331

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Sote-uudistuksessa tulee turvata sosiaalihuollon laadukas tutkimus, koulutus ja kehittäminen

Meneillään oleva laaja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaatii onnistuakseen sosiaalihuollon laadukasta tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKKI). Sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus parhaaseen tutkittuun...

 | Tiedotteet

Yliopistot kehittävät yhdessä todistusvalintaa ja valintakokeitaan – tavoitteena selkeät ja sujuvat väylät yliopisto-opintoihin

Yliopistot päättävät todistusvalinnan pisteytysmallin uudistuksesta vuonna 2023. Uusi pisteytysmalli otetaan käyttöön vuonna 2026. Tavoitteena on myös lisätä yliopistojen välistä valintakoeyhteistyötä. Hakijoille...

 | Tiedotteet

Matka kohti TKI-tavoitteita helpottui kehysriihessä

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry on tyytyväinen Sanna Marinin hallituksen kevään kehysriihen päätöksiin. Suomen TKI-panostuksia kasvatetaan tulevina vuosina uskottavasti kohti tavoitetta,...