Yliopistot ja tutkimuslaitokset: Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman budjetti on tuplattava, jotta globaalit ongelmat saadaan ratkaistua

 | Tiedotteet

Euroopan unionin seuraavan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman FP9:n valmistelu on parhaillaan käynnissä. Ohjelman budjetilla on suomalaiselle yhteiskunnalle ja koko Euroopalle iso merkitys: se vaikuttaa siihen, kuinka hyvin yliopistot ja tutkimuslaitokset pystyvät osallistumaan tulevina vuosina ilmastonmuutoksen, työelämän murroksen ja eriarvoistumisen kaltaisten ongelmien ratkaisemiseen.

– Laadukkaalla tutkimustiedolla on aivan keskeinen asema jokaisen suomalaisen arjen turvaamisessa. Suomella on myös korkeatasoisena tutkimusmaana edellytykset kantaa globaali vastuunsa. Ilman riittäviä resursseja tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, toteaa Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFIn puheenjohtaja Jukka Mönkkönen.

Jotta toimintaedellytykset saadaan turvattua, seuraavan puiteohjelman budjetti pitää tuplata nykyisestä 160 miljardiin. Saman ehdotuksen ovat tuoneet esiin myös Pascal Lamyn johtama komission asiantuntijaryhmä sekä European University Association (EUA) ja 12 muuta yliopistojärjestöä omassa kannanotossaan.

Budjetin kaksinkertaistamisesta olisi eurooppalaisille yhteiskunnille paljon hyötyä. Se synnyttäisi vuoteen 2040 mennessä arviolta 650 000 työpaikkaa ja kasvattaisi bruttokansantuotetta 0,46 prosenttia, arvioi Euroopan komissio. EU:n olisi mahdollista nousta maailmanlaajuiseksi johtajaksi muun muassa puhtaan liikenteen, infektiosairauksien ja kiertotalouden kaltaisilla aloilla. Lisäksi budjetin kasvattaminen parantaisi kilpailukykyä ja vahvistaisi talouskasvua.

– Eurooppa voisi painottaa paljon nykyistä enemmän tutkimustulosten kaupallistamisen mahdollisuuksia kilpailukyvyn parantamisessa. Tulokset pitää saada nykyistä nopeammin markkinoille ja käyttöön, ja siihen päästään lisäämällä tutkimus- ja innovaatiorahoitusta, toteaa Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanetin puheenjohtaja Juhani Damski.

Euroopan tulevaisuuden kannalta on elintärkeää, että hyvät tutkimusideat pystytään hyödyntämään. Tällä hetkellä näin ei ole, vaan jopa 75 prosenttia puiteohjelmaan tulevista laadukkaista hakemuksista jää ilman rahoitusta, kertoo EUA. Rakentamalla FP9:lle riittävän vahvan budjetin varmistamme, että tutkijoiden osaaminen saadaan nykyistä paremmin käyttöön. Vain sen avulla Suomi ja Euroopan maat pystyvät yhdessä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

 

Lisätietoja:

Jukka Mönkkönen, puheenjohtaja, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI, puh. 040 728 8057

Juhani Damski, puheenjohtaja, Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet, puh. 029 539 2200

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI edistää yliopistojen yhteistyötä. Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet on yhteistyöfoorumi, johon kuuluu kymmenen valtion tutkimuslaitosta.

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Sote-uudistuksessa tulee turvata sosiaalihuollon laadukas tutkimus, koulutus ja kehittäminen

Meneillään oleva laaja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaatii onnistuakseen sosiaalihuollon laadukasta tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKKI). Sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus parhaaseen tutkittuun...

 | Tiedotteet

Yliopistot kehittävät yhdessä todistusvalintaa ja valintakokeitaan – tavoitteena selkeät ja sujuvat väylät yliopisto-opintoihin

Yliopistot päättävät todistusvalinnan pisteytysmallin uudistuksesta vuonna 2023. Uusi pisteytysmalli otetaan käyttöön vuonna 2026. Tavoitteena on myös lisätä yliopistojen välistä valintakoeyhteistyötä. Hakijoille...

 | Tiedotteet

Matka kohti TKI-tavoitteita helpottui kehysriihessä

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry on tyytyväinen Sanna Marinin hallituksen kevään kehysriihen päätöksiin. Suomen TKI-panostuksia kasvatetaan tulevina vuosina uskottavasti kohti tavoitetta,...