Yliopistojen yhteinen visio julkistettu

 | Tiedotteet, Uutisjutut

Tiedote 7.12.2016

YHDESSÄ, AVOIMESTI, UUDISTAEN

Suomen yliopistot UNIFI ry käynnisti vuoden 2016 alussa visioprosessin, jonka tavoitteena oli määritellä Suomen yliopistoille yhteistä suuntaa. Prosessiin kutsuttiin mukaan laajasti korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmän toimijoita sekä muita yliopistojen sidosryhmiä.

Työn tuloksena on nyt valmistunut yliopistojen yhteinen visio, Yliopisto 2025. Vision lähtökohtana on näkemys siitä, että Suomen vahvuus on yliopistojen tuottamassa uudessa tiedossa ja korkeatasoisessa osaamisessa. Yliopistot ovat yhteiskunnan uudistajia, menestyksen rakentajia ja kansainvälisesti arvostettuja tulevaisuuden tiennäyttäjiä.

 ”Avoimuus luo laatua ja vaikuttavuutta”

Yliopistojen yhteisenä tavoitteena on, että Suomi tunnetaan Euroopassa avoimen tieteen edelläkävijänä ja kehittäjänä. Avoimuuden nähdään kasvattavan suomalaisten tutkijayhteisöjen kilpailukykyä maailmalla sekä lisäävän tutkimuksen luotettavuutta ja vaikuttavuutta. Lisäksi avoimuus luo uusia yhteistyön ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksia tutkijoille, julkisyhteisöille, yrityksille, poliittisille päätöksentekijöille ja kansalaisille.

Avoimuus on keskeinen tekijä myös koulutuksen laadun vahvistamisessa. Yliopistot haluavat tarjota uudentyyppisiä avoimen oppimisen lähtökohdista rakennettuja oppimisympäristöjä sekä ajasta ja paikasta riippumattomia koulutussisältöjä uusinta teknologiaa luovasti hyödyntäen. Avoimuus merkitsee mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen edistyksellisillä kaikille avoimilla oppimisalustoilla. Suomen yliopistot haluavat avata oviaan entistä enemmän myös lahjakkaille ulkomaisille opiskelijoille ja tutkijoille.

 ”Tutkimus- ja korkeakoulujärjestelmämme uusi moodi: YHDESSÄ! ”

Yliopistot haluavat rakentaa yhdessä tutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa avoimia tietoyhteisöjä, joissa toimijoilla on yhteisiä fyysisiä ja virtuaalisia toimintaympäristöjä sekä toisistaan erilliset mutta toisiaan täydentävät selkeät roolit. Avoimet tietoyhteisöt toimivat tutkimuksen ja koulutuksen sekä sitä kautta koko yhteiskunnan uudistumisen alustoina.

”Tavoitteena on, että tietoyhteisöt muodostavat avoimia, korkealaatuisia, vetovoimaisia tutkimus-, koulutus- ja kehitysympäristöjä, jotka houkuttelevat puoleensa elinkeinoelämän ja julkisen sektorin toimijoita sekä ulkomaisia ja kotimaisia tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita”, toteaa UNIFIn puheenjohtaja Jouko Niinimäki.

Visio on luettavissa osoitteessa unifi.fi/visio

Suomen yliopistot UNIFI ry:n jäseniä ovat kaikki Suomen yliopistot. UNIFI jatkaa vuonna 1969 perustetun Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston työtä yliopistojen hyväksi.

 

Lisätietoja antavat

toiminnanjohtaja Leena Wahlfors, puh. 050 522 9421, email: leena.wahlfors (at) unifi.fi
puheenjohtaja Jouko Niinimäki, puh. 046 921 5820 , email: jouko.niinimaki (at) unifi.fi

 

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Sote-uudistuksessa tulee turvata sosiaalihuollon laadukas tutkimus, koulutus ja kehittäminen

Meneillään oleva laaja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaatii onnistuakseen sosiaalihuollon laadukasta tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKKI). Sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus parhaaseen tutkittuun...

 | Tiedotteet

Yliopistot kehittävät yhdessä todistusvalintaa ja valintakokeitaan – tavoitteena selkeät ja sujuvat väylät yliopisto-opintoihin

Yliopistot päättävät todistusvalinnan pisteytysmallin uudistuksesta vuonna 2023. Uusi pisteytysmalli otetaan käyttöön vuonna 2026. Tavoitteena on myös lisätä yliopistojen välistä valintakoeyhteistyötä. Hakijoille...

 | Tiedotteet

Matka kohti TKI-tavoitteita helpottui kehysriihessä

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry on tyytyväinen Sanna Marinin hallituksen kevään kehysriihen päätöksiin. Suomen TKI-panostuksia kasvatetaan tulevina vuosina uskottavasti kohti tavoitetta,...