Universitetsrektorerna rekommenderar att hela universitetssamfundet tar i bruk appen Coronablinkern – ”På så sätt arbetar vi tillsammans för att skapa en säker studie- och arbetsmiljö”

 | På Svenska, Tiedotteet

Under veckan som inleds den 31 augusti publicerar Institutet för hälsa och välfärd (THL)  Coronablinkern; en mobilapplikation vars syfte är att hjälpa till att bryta coronavirusinfektionskedjorna. Universitetsrektorerna rekommenderar att hela universitetssamfundet tar i bruk appen.

– På så sätt arbetar vi tillsammans för att skapa en säker studie- och arbetsmiljö. Universiteten är stora samfund och har ett betydande ansvar för att medverka till att förhindra spridningen av epidemin i samhället. För att hålla sjukdomssituationen under kontroll under höstterminen är det viktigt att vi kan bryta infektionskedjorna i ett tidigt skede. Så låt oss agera klokt och ladda ner Coronablinkern till våra telefoner, uppmanar Keijo Hämäläinen, ordförande för Finlands universitetsrektorers råd UNIFI.

THL informerar på sin webbplats att Coronablinkern kommer att vara tillgänglig gratis i appbutiker. Den finska och svenska versionen av appen publiceras först och den engelska versionen senare under hösten. Mer information om appen finns på THL:s webbplats och på webbplatsen koronavilkku.fi, som enligt plan öppnas måndagen den 31 augusti.

– Genom att ladda ner appen kan vi skydda inte bara vår egen hälsa utan också våra studerande, kollegor samt nära och kära. Att ta hand om andra och ta ansvar är en viktig del av det civilserade samhället och som vi behöver särskilt i dessa tider. Så låt oss ta hand om varandra också under det kommande läsåret, säger Tanja Risikko, direktör för UNIFI.

Universiteten påminner oss om att det förutom att använda Coronablinkern fortfarande finns ett behov av att följa gamla bekanta riktlinjer gällande coronaviruset, såsom säkerhetsavstånd, god hygien och att stanna hemma om man är sjuk. Mer information om varje universitets riktlinjer gällande coronaviruset finns på universitetens egna webbplatser.

Tilläggsinformation:

Keijo Hämäläinen
Ordförande
Finlands univeristetsrektorers råd UNIFI
tel 040 0247 435

Tanja Risikko
Direktör
Finlands univeristetsrektorers råd UNIFI
tel 040 1952 037

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Budjettiriihen päätökset osoittavat, että hallitus näkee tutkimuksen ja koulutuksen merkityksen yhteiskunnan uudistumiselle

Pitkäjänteiset tulevaisuusinvestoinnit jäivät kuitenkin vielä puuttumaan talousarvioesityksestä. Hallitus julkaisi keskiviikkona 16.9. talousarvioesityksensä vuodelle 2021. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry kiittää hallitusta viisaasta päätöksestä...

 | Tiedotteet

Viestimme budjettiriiheen: Yhteiskunnan uudistumista tukeva vapaa tutkimus ja laadukas koulutus ovat avaimet rakennemuutokseen

Suomalainen yhteiskunta on suurten mullistusten edessä: väestönkehitys, työelämän murros ja kestävän kehityksen tarpeet sekä pitkittyneen koronakriisin seuraukset vaativat meitä uudistumaan nopeasti....

 | In English, Tiedotteet

University rectors recommend that the whole university community start to use the Koronavilkku app – “In this way we can work together to create a safe study and work environment”

During the week commencing 31 August, the Department of Health and Welfare (THL) will launch the Koronavilkku mobile app, which is...