Universiteten förbereder sig på att ordna antagningen av studerande med säkerhet som prioritet – eventuella ändringar i arrangemangen för urvalsproven meddelas senast 15.4

 | På Svenska, Tiedotteet

Universiteten följer med coronaepidemins framfart och förbereder sig omsorgsfullt på att ordna antagningen av studerande under undantagstillståndet förorsakat av coronaviruset. Förberedelser för olika scenarier görs tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen samt i enlighet med myndigheternas riktlinjer.

Om ändringar i urvalsproven behöver göras meddelar universiteten om det senast 15.4.

– Vi har förståelse för att ovissheten om framtiden tynger många sökande och deras anhöriga just nu. De kan dock förlita sig på att universiteten bedriver ett nära samarbete och ser till att antagningen kan ordnas på bästa möjliga sätt under dessa utmanande omständigheter, intygar Petri Suomala, ordförande för Unifis möte för vicerektorer (undervisning).

Högskolorna, ministeriet och Utbildningsstyrelsen följer situationen och samarbetar nära, liksom vetenskaps- och kulturminister Hanna Kosonen har berättat. Suomala betonar att utgångspunkten för samtliga lösningar är säkerhet och att bromsa spridningen av coronaviruset.

Dessutom är det viktigt att säkerställa likabehandlingen av de sökande. Universiteten anser att det för många ansökningsalternativ är nödvändigt att ordna urvalsprov eller motsvarande antagningssätt för att säkerställa att de sökande behandlas jämlikt.

– Vicerektorerna med ansvar för undervisningen bedömer situationens utveckling och kommer med gemensamma riksomfattande lösningar. Därutöver har universiteten grundat en pandemigrupp som består av sakkunniga inom universitetens antagning av studerande som stöder vicerektorerna i att hitta lösningar, berättar Suomala.

Universitetens gemensamma mål är att terminen kan inledas enligt normal tidtabell på hösten. Universiteten har förbundit sig till att genomföra antagningen av studerande på bästa möjliga sätt under den pågående situationen i samhället.

Mer information:

Petri Suomala
Ordförande för Unifis möte för vicerektorer (undervisning)
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
tfn +358 40 591 8044
petri.suomala@aalto.fi

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | In English, På Svenska, Uutisjutut

Unifin toimisto sulkeutuu kesälomien ajaksi / Unifis sekretariat börjar sitt sommarlov / Unifi’s secretariat will be out of office

Unifin toimisto hiljenee, kun sihteeristö jää kesälomalle. Palailemme tavanomaisten tehtäviemme ääreen jälleen 3.8. alkaen. Kiireelliset sähköpostit kannattaa lähettää yleiseen osoitteeseemme unifi(at)unifi.fi,...

 | Tiedotteet

Kyky oppia ja omaksua uutta kehittyy yliopisto-opintojen aikana – ”Kyseinen taito on tärkeimpien joukossa myös työelämässä”

Yliopistojen valtakunnallisten uraseurantakyselyiden tulosten valossa tärkeimpiä työelämässä tarvittavia taitoja ovat kyky oppia ja omaksua uutta, itseohjautuvuus ja oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot, stressinsietokyky sekä...

 | Tiedotteet

Korkeakoulujen aloituspaikkojen lisääminen on tehokasta elvytystä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt 2.6.2020 valtion lisätalousarvioon 124 miljoonan euron rahoitusta kohdennettavaksi korkeakoulujen lisäaloituspaikkoihin. Yliopistot pitävät esitystä erinomaisena ja katsovat,...