Universiteten förbereder sig för urvalsproven 2021 – ”Vi drar full nytta av lärdomarna från coronavåren”

 | På Svenska, Tiedotteet

Universiteten har publicerat utbudet för vårens andra gemensamma ansökan och urvalsgrunderna för de finsk- och svenskspråkiga utbildningar som startar hösten 2021. Fler studenter än tidigare kan antas, eftersom det erbjuds över 2 100 st. nya studieplatser nästa år.

Under hösten har universiteten gått igenom antagningen av studenter, som genomfördes under undantagstillståndet i våras, och de har börjat förbereda sig inför antagningarna 2021. Eftersom det förutspås att coronaepidemin fortsättningsvis har konsekvenser nästa år, beaktar universiteten detta i sin planering. Utgångspunkten är att urvalsproven fortfarande är en viktig väg till universiteten. Målet är att övervakade urvalsprov ordnas våren och sommaren 2021, huvudsakligen i campus eller andra fysiska lokaler. Universiteten har lovat att informera ifall sättet för att genomföra antagningen måste ändras, senast den 16 mars, alltså före ansökningstiden börjar.

– Vi drar full nytta av lärdomarna från coronavåren och säkerställer att antagningen kan ordnas på bästa möjliga sätt med tanke på de sökande. Universiteten har lärt sig att fungera under en epidemi och vi har inlett riksomfattande förberedelser inför nästa års antagning. Detta gäller såväl tekniska lösningar, hur studentens rättskydd förverkligas, hur själva urvalsproven ordnas som övriga gemensamma riktlinjer, berättar Petri Suomala, ordförande för Unifis möte för vicerektorer (undervisning).

Vicerektorerna för undervisning har grundat en kärngrupp för att genomföra antagningen. I gruppen finns representanter för universitetens prorektorer och experter från IT, studieförvaltningen och ansökningsservicen.

Upplysningar:

Petri Suomala
Ordförande för vicerektorsmötet (undervisning)
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
tfn +358 40 591 8044

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Häirintä ja syrjintä eivät kuulu yliopistoyhteisöön

Tasa-arvon ja turvallisuuden toteutumiseksi akateemisessa yhteisössä on tehtävä töitä. Yksikin kokemus häirinnästä ja syrjinnästä on liikaa. Olemme pahoillamme kaikkien niiden puolesta,...

 | Tiedotteet

Yliopisto-opinnot valmistavat hyvin työelämään, tulevina vuosina erityisen tärkeää panostaa opiskelijoiden ohjaukseen – ”Se on avainasemassa, kun tahdomme pitää huolta koulutuksen laadusta”

Yliopistojen kandipalaute- ja uraseurantakyselyjen avointen palautteiden analyysi vuosilta 2017–2019 on julkaistu. Raportin perusteella kandidaatit ovat keskimäärin varsin tyytyväisiä sekä omaan vointiinsa...

 | På Svenska, Tiedotteet

Universiteten publicerar 12 ambitiösa teser och tänker sätta sig i spetsen för hållbar utveckling – ”Det finns inte längre tid för festtal, nu måste man agera”

Kolneutralitet till 2030, hållbar utveckling i kärnan av strategierna och starkt stöd för klimat- och mångfaldsmålen av Finlands regering. Allt detta...