Universiteten förbereder sig för nästa skede av koronaepidemin – ”Regeringens beslut gör det möjligt för universiteten att fortsätta sin verksamhet under säkra förhållanden trots exeptionella omständigheter”

 | På Svenska, Tiedotteet

Finlands regering meddelade på måndag 4.5 om fortsättningen av de kontrollåtgärder som införts med anledning av koronaviruset. Regeringens senaste beslut ger universiteten goda möjligheter att övervaka utvecklingen av den pandemiska situationen och effekterna av avvecklingen av sociala restriktioner samt att vid behov snabbt reagera på förändringar i situationen.

– Regeringens beslut gör det möjligt för universiteten att fortsätta sin verksamhet under säkra förhållanden trots exeptionella omständigheter. Universiteten sammanställer gemensamt olika scenarier för hur utvecklingen av den pandemiska situationen i Finland och globalt sett kommer att påverka utbildnings- och forskningsverksamheten på längre sikt. Vi kommer att fortsätta att förbereda oss för olika alternativ och gradvis öppna vår verksamhet med hänsyn till utvecklingen av den pandemiska situationen samt de begränsningar och riktlinjer som myndigheterna ger, säger Keijo Hämäläinen, ordförande för Finlands universitetsrektorers råd UNIFI.

Under vårterminen förblir universiteten stängda för de studerande i enlighet med vad som tidigare har meddelats. Undervisningen sker fortsättningsvis huvudsakligen i form av distansstudier i enlighet med regeringens rekommendationer. I situationer där till exempel en studerandes examen kräver närvaro på kampus söks utbildningsspecifika lösningar med beaktande av den pandemiska situationen.

Forskningen fortsätter också huvudsakligen som distansarbete. Forskningsverksamhet som kräver användning av universitetsutrymmen öppnas däremot i begränsad omfattning i den mån pandemisituationen tillåter. Antalet personer som arbetar i utrymmena begränsas och den allmänna säkerheten beaktas.

Universiteten förbereder sig i nära samarbete för olika panedemiscenarier. Beslut om höstterminen tas med hänsyn till utvecklingen av pandemin samt de riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna som är i kraft vid ifrågavarande tidpunkt.

– Nu är det viktigt att se långt in i framtiden och förutse hur pandemins följande skeden påverkar universitetens basverksamhet.  Studier och forskningsverksamhet bör säkerställas också under dessa utmanande förhållanden eftersom de utgör en viktig grund för återhämtning från krisen, säger Hämäläinen.

Universiteten ger mer detaljerad information och vägledning till sin personal och de studerande gällande hur begränsningarna påverkar universitetets verksamhet.

Tilläggsinformation:

Keijo Hämäläinen
Ordförande
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI
Telefon 040 024 7435
keijo.hamalainen@jyu.fi

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Korkeakoulut valmiita tukemaan yhteiskunnan jälleenrakennusta vastuullisesti ja laadusta tinkimättä

Korkeakouluilla on rooli suomalaisen yhteiskunnan toipumisessa koronakriisistä, katsovat korkeakouluja, niiden henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat järjestöt. Jälleenrakentamisessa keskeistä on taata koulutuksen korkea...

 | Tiedotteet

Digivisio 2030 -hankesuunnittelu etenee – digitalisaation hyödyntäminen korkeakoulutuksessa nyt entistäkin tärkeämpää

Suomen korkeakoulut ovat yhteistyössä käynnistäneet Digivisio 2030 -hankkeen. Sen tavoitteena on avata oppimisen kansalliset tietovarannot niin yksilön kuin yhteiskunnankin käyttöön mahdollistaen...

 | In English, Tiedotteet

Universities prepare for the next stages of the corona pandemic – ‘The decisions made by the government will enable universities to operate safely in exceptional circumstances’

On Monday 4 May, the Finnish government announced how the control measures necessitated by the coronavirus will continue. The recent decisions...