Universiteten beaktar korrigerade IB-vitsord i studentantagningarna – ”Vi ansåg att det var viktigt att avgöra frågan till fördel för de sökande”

 | På Svenska, Tiedotteet

IB-organisationen har i augusti 2020 korrigerat de slutliga vitsorden för den som utexaminerats från IB Diploma Programme sommaren 2020 (nyhet på IB-organisationens webbplats). Universiteten beaktar de korrigerade vitsorden i studentantagningarna. Ingens studieplats annulleras på grund av ändrade vitsord i IB-examen.

Betygspoängen räknas om för sökande som avlagt en International Baccalaureate-examen sommaren 2020 och som antingen har lämnat in sina korrigerade vitsord till universiteten eller vars uppgifter universiteten får från IB-organisationens resultattjänst (IBIS).  De nya poängen lagras i Studieinfo och de sökande erbjuds studieplatser som deras betygspoäng räcker till.

Universitetens vicerektorer med ansvar för undervisningen har behandlat ärendet på sitt möte den 19 augusti.

– Vi ansåg att det var viktigt att avgöra frågan till fördel för de sökande. En sökande som avlagt en IB-examen kan nu få en studieplats vid ett sådant ansökningsalternativ som hens korrigerade vitsord räcker till. På så vis säkerställer vi att de sökande behandlas rättvist och jämlikt, konstaterar Petri Suomala, ordförande för Unifis möte för vicerektorer med ansvar för undervisning.

Den sökande kan välja vilken som helst av de erbjudna studieplatserna. Om den sökande redan har beviljats en studieplats vid en högskola kan hen också välja att behålla den studieplatsen. Om den sökande redan i sommar har tagit emot en studieplats vid en högskola i högskolornas andra gemensamma ansökan erbjuds hen inte studieplatser som hen har prioriterat lägre. Regeln om en studieplats gäller fortfarande för mottagandet av studieplatser.

IB-organisationen har meddelat att korrigeringarna inte kan sänka de sökandes vitsord från de slutliga vitsorden som publicerades tidigare i sommar. Ingens studieplats annulleras alltså på grund av ändrade vitsord i IB-examen.

Vad ska jag göra som sökande?

Lämna in dina slutliga vitsord till universiteten du har sökt till enligt deras anvisningar. Höjningar av vitsord som universiteten har haft tillgång till via IBIS-systemet den 17 augusti 2020 beaktas automatiskt.

Om du erbjuds en studieplats till följd av korrigeringarna kontaktar universitetet dig. Den erbjudna studieplatsen ska tas emot inom 7 dagar. Vi eftersträvar att erbjuda studieplatserna så snabbt som möjligt, men du kan kontaktas om studieplatser under flera veckor. Om du redan har tagit emot en studieplats och sedan erbjuds en annan studieplats kan du dock ta emot den nya platsen, varvid mottagandet av den tidigare studieplatsen annulleras.

Om du inte erbjuds några nya studieplatser till följd av korrigeringen tar universiteten inte separat kontakt med dig. Du kan räkna dina betygspoäng enligt poängtabellerna i Studieinfo.

Mer information:

För sökande:

Universitetens ansökningsservice: https://studieinfo.fi/wp/universitet/universitetens-ansokningsservice/

Medieförfrågningar:

Petri Suomala
Ordförande för Unifis möte för vicerektorer (undervisning)
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
+358 40 591 8044

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Budjettiriihen päätökset osoittavat, että hallitus näkee tutkimuksen ja koulutuksen merkityksen yhteiskunnan uudistumiselle

Pitkäjänteiset tulevaisuusinvestoinnit jäivät kuitenkin vielä puuttumaan talousarvioesityksestä. Hallitus julkaisi keskiviikkona 16.9. talousarvioesityksensä vuodelle 2021. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry kiittää hallitusta viisaasta päätöksestä...

 | Tiedotteet

Viestimme budjettiriiheen: Yhteiskunnan uudistumista tukeva vapaa tutkimus ja laadukas koulutus ovat avaimet rakennemuutokseen

Suomalainen yhteiskunta on suurten mullistusten edessä: väestönkehitys, työelämän murros ja kestävän kehityksen tarpeet sekä pitkittyneen koronakriisin seuraukset vaativat meitä uudistumaan nopeasti....

 | In English, Tiedotteet

University rectors recommend that the whole university community start to use the Koronavilkku app – “In this way we can work together to create a safe study and work environment”

During the week commencing 31 August, the Department of Health and Welfare (THL) will launch the Koronavilkku mobile app, which is...