UNIFI kiittää Suomen hallitusta puoliväliriihessä tehdyistä päätöksistä

 | Tiedotteet, Uutisjutut

Suomen yliopistot UNIFI ry kiittää Suomen hallitusta puoliväliriihessä tehdyistä päätöksistä

UNIFI on tyytyväinen kädenojennukseen, jonka Suomen hallitus teki puoliväliriihessä yliopistoille ja suomalaiselle tieteelle. Hallitus varasi kehysriihessä Suomen Akatemialle vuosille 2018 ja 2019 määrärahavaltuutta yhteensä 50 miljoonaa euroa lippulaiva-tutkimuskeskittymien toteuttamiseen. Lisäksi valtio varautuu osallistumaan keskittymien rahoittamiseen ja kehittämiseen alkuvaiheessa 60 miljoonan euron pääomittamisella.

– Nyt tehdyt panostukset tutkimukseen eivät korvaa jo tehtyjä leikkauksia, mutta ne merkitsevät silti käännettä parempaan suuntaan, toteaa UNIFIn puheenjohtaja Jouko Niinimäki

Lippulaivaohjelman avulla on tarkoitus rakentaa korkeatasoiseen tieteeseen pohjautuvia vaikuttavia kehittämisalustoja, jotka toimivat yliopiston tai tutkimuslaitoksen osana. Myös UNIFI on esittänyt visiossaan yliopistojen laadun ja vaikuttavuuden vahvistamista yliopistojen ympärille rakentuvien tutkimus-, koulutus- ja kehitysympäristöjen kautta. Lippulaiva-tutkimuskeskittymien on tarkoitus toimia tiiviissä ja joustavassa vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa ja vetää puoleensa sekä ulkomaisia että kotimaisia maailmanluokan tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita. UNIFI toivoo, että lippulaivarahoitus kohdennetaan jo olemassa olevien rahoitusinstrumenttien kautta. Toisistaan erillisten instrumenttien määrän lisääminen ei ole kustannustehokkuuden kannalta toivottavaa.

Hallituksen päätöstä kohdentaa datalähtöisen tutkimuksen infrastruktuuriin 33 miljoonaa euroa voidaan pitää yliopistojen kannalta merkittävänä ratkaisuna. Käynnistyvällä kehittämisohjelmalla saadaan nostettua alan tutkimusinfrastruktuuri kansainväliselle tasolle sekä vahvistettua tekoälyyn liittyvää tutkimusta ja koulutusta.

UNIFI olisi toivonut hallitukselta ratkaisua myös yliopistojen pääomittamisesta. Se olisi ollut suuruusluokaltaan merkittävä päätös ja pitkäjänteinen ratkaisu yliopistojen rahoituspohjan vahvistamiseksi. Sen vuoksi UNIFI pitää tärkeänä, että mahdollisuuksia pääomittamiselle pyritään löytämään vielä tulevaisuudessa. Yliopistot mitoittavat toimintansa olemassa olevien resurssien mukaisesti. On toivottavaa, että valtiovallan määrittelemä mitoitus on riittävä investointi, jotta Suomi tunnetaan myös tulevaisuudessa sivistyksestä, osaamisesta ja korkeimpaan osaamiseen perustuvista innovaatioista.

 

Lisätietoja:
puheenjohtaja Jouko Niinimäki, puh. 0294 484071, jouko.niinimaki(at)oulu.fi
toiminnanjohtaja Leena Wahlfors, puh. 050 522 9421, leena.wahlfors(at)unifi.fi

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Sote-uudistuksessa tulee turvata sosiaalihuollon laadukas tutkimus, koulutus ja kehittäminen

Meneillään oleva laaja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaatii onnistuakseen sosiaalihuollon laadukasta tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKKI). Sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus parhaaseen tutkittuun...

 | Tiedotteet

Yliopistot kehittävät yhdessä todistusvalintaa ja valintakokeitaan – tavoitteena selkeät ja sujuvat väylät yliopisto-opintoihin

Yliopistot päättävät todistusvalinnan pisteytysmallin uudistuksesta vuonna 2023. Uusi pisteytysmalli otetaan käyttöön vuonna 2026. Tavoitteena on myös lisätä yliopistojen välistä valintakoeyhteistyötä. Hakijoille...

 | Tiedotteet

Matka kohti TKI-tavoitteita helpottui kehysriihessä

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry on tyytyväinen Sanna Marinin hallituksen kevään kehysriihen päätöksiin. Suomen TKI-panostuksia kasvatetaan tulevina vuosina uskottavasti kohti tavoitetta,...