UNIFI ja Kiinan yhteiskuntatieteiden tiedeakatemia allekirjoittivat MoU:n

 | Tiedotteet, Uutisjutut

UNIFI ja Kiinan yhteiskuntatieteiden tiedeakatemia (CASS) ovat allekirjoittaneet Kiinan presidentin vierailun yhteydessä eilen 4.4.2017 yhteistyöasiakirjan (MoU). Sen myötä suomalaisille yliopistoille avautuu mahdollisuus tehdä yhteistyötä suoraan Kiinan yhteiskuntatieteiden akatemian ja sen 35 instituutin kanssa. UNIFI-CASS -yhteistyöasiakirjan allekirjoituksen jälkeen yliopistot voivat edetä kahdenkeskisiin sopimuksiin. Tähän mennessä CASS on tehnyt yhteistyötä Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston kanssa. Yhteistyöasiakirjan tavoitteena on lisätä kahdenvälisiä yliopistojen ja CASS:n välisiä yhteistyöhankkeita.

CASS toimii tärkeänä ajatushautomona Kiinan päättäville elimille, ja sillä on keskeinen rooli myös lakien valmistelussa. Edellä mainituista syistä Helsingin yliopiston China Law Centerin tiivis yhteistyö CASS:n kanssa on Euroopankin mittakaavassa merkittävää. CASS:lla on myös oma tutkijakoulu, joka muutetaan hiljattain tehdyn päätöksen mukaisesti yliopistoksi (UCASS).

 

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Leena Wahlfors, etunimi.sukunimi@unifi.fi, puh. 050 522 9421

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Sote-uudistuksessa tulee turvata sosiaalihuollon laadukas tutkimus, koulutus ja kehittäminen

Meneillään oleva laaja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaatii onnistuakseen sosiaalihuollon laadukasta tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKKI). Sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus parhaaseen tutkittuun...

 | Tiedotteet

Yliopistot kehittävät yhdessä todistusvalintaa ja valintakokeitaan – tavoitteena selkeät ja sujuvat väylät yliopisto-opintoihin

Yliopistot päättävät todistusvalinnan pisteytysmallin uudistuksesta vuonna 2023. Uusi pisteytysmalli otetaan käyttöön vuonna 2026. Tavoitteena on myös lisätä yliopistojen välistä valintakoeyhteistyötä. Hakijoille...

 | Tiedotteet

Matka kohti TKI-tavoitteita helpottui kehysriihessä

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry on tyytyväinen Sanna Marinin hallituksen kevään kehysriihen päätöksiin. Suomen TKI-panostuksia kasvatetaan tulevina vuosina uskottavasti kohti tavoitetta,...