Tutkitun tiedon tuella maailman parasta koulutusta! – Unifin viestit hallitukselle koulutuspoliittisen selonteon valmisteluun

 | Uutisjutut

Tutkimuksella ja koulutuksella on keskeinen rooli Suomen menestyksen turvaamisessa. Yhteiskunnalla on lähivuosina edessään useita haasteita: väestönmuutos, ilmaston lämpeneminen, työn murros, tasa-arvoa uhkaava polarisaatiokehitys ja muutokset kansainvälisessä järjestyksessä. Vahvuutemme näihin vastaamisessa on tutkittu tieto – sen avulla pystymme tukemaan päätöksentekoa ja rakentamaan ensiluokkaisen polun varhaiskasvatuksesta maisterin ja tohtorin tutkintoihin sekä täydennyskoulutukseen asti. Tutkittuun tietoon tukeutuen varustamme niin lapset kuin aikuisetkin maailman parhaalla koulutuksella!

Rakennetaan vankka perusta – vahvistetaan tieteellistä ja taiteellista tutkimusta koulutuksen tukipilarina!

Laadukas koulutusjärjestelmä perustuu vahvaan akateemiseen tutkimukseen. Se mahdollistaa taitavien opettajien kouluttamisen sekä parhaiden oppimissisältöjen ja -ympäristöjen synnyttämisen lapsille, nuorille ja jatkokouluttautujille. Laadukas koulutusjärjestelmä tuottaa oppijoille itselleen taitoja, joiden avulla he voivat hankkia ja tulkita uutta tietoa sekä arvioida tiedon luotettavuutta. Koulutusjärjestelmämme mahdollistaa oppimispolun, joka tukee demokratiaa ja kansalaisten osallisuutta pienestä pitäen sekä antaa avaimet lähivuosien ongelmien ratkaisemiseen.

Ehdotamme, että hallitus:

Hyödyntää tieteellistä ja taiteellista tutkimusta elämän läpi kestävän koulutuspolun kehittämistyössä

Takaa kaikille lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet osallistua tiedekasvatukseen

Säilyttää säädös- ja ohjausympäristön vakaana turvaten akateemisen yhteisön perustyön

Vie Suomen julkisen yliopistorahoituksen eurooppalaisten verrokkimaiden kanssa samalle tasolle

Tekee oman osuutensa TKI-investointien kirittämiseksi 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta

Noustaan uudelle tasolle – osaamista laadukkailla tutkinnoilla ja jatkuvan oppimisen paketeilla!

Suomi on jäänyt nuorten koulutustasossa jälkeen eurooppalaisista verrokkimaistaan. Myös koulutuksen kertyminen tietyille väestöryhmille on merkittävä ongelma. Yliopistot pystyvät vastaamaan näihin haasteisiin tarjoamalla tasokkaita tutkintoja ja jatkuvan oppimisen paketteja yhä useammille sekä kehittämällä koulutusta yksilön tarpeet huomioivaksi muun muassa vahvistamalla opiskelijalähtöistä ohjausta. Lisäksi yliopistot rakentavat ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistä digivisiota: sen avulla tavoitellaan Suomelle asemaa joustavan oppimisen mallimaana ja edistetään korkeakoulutuksen saavutettavuutta.

Jotta edellä mainitut kehittämistoimet voidaan tehdä onnistuneesti, ehdotamme, että hallitus:

Takaa korkeakouluille riittävät resurssit visio 2030:n mukaisten koulutuslaajennusten toteuttamiseen

Varmistaa jatkuvan oppimisen uudistuksessa laajan rahoituspohjan ja poikkihallinnollisen yhteistyön

Tuottaa riittävästi ennakointitietoa koulutusjärjestelmän kehittämisen tueksi

Tukee yliopistoja ja ammattikorkeakouluja kunnianhimoisen digivisiohankeen toteuttamisessa

Varmistaa, että korkeakoulutukseen pääsy toteutuu yhdenvertaisesti koko maassa

Rohkeasti tulevaisuuteen – tehdään kansainvälistymisestä Suomen menestysstrategia!

Suomi tarvitsee työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa – ilman sitä emme voi ylläpitää hyvinvointivaltiota ja vahvistaa elinkeinoelämän kilpailukykyä. Investoinnit yliopistoihin takaavat, että tasokas tutkimus ja koulutus houkuttelevat meille ulkomaisia osaajia ja että suomalaisilla on mahdollisuus kehittyä kansainvälisessä yhteistyössä. Yliopistoilla on myös tärkeä rooli osaajien integroimisessa yhteiskuntaan ja työmarkkinoille sekä avoimen ilmapiirin luomisessa koko Suomeen. Jotta veto- ja pitovoimamme paranee, tarvitaan lisäksi elinkeinoelämän ja valtiovallan vahvaa panostusta.

Ehdotamme, että hallitus:

Sujuvoittaa kansainvälisten opiskelijoiden ja osaajien maahantuloa ja Suomeen asettumista

Tarjoaa tutkinnon suorittaneille mahdollisuuden jäädä tänne pysyvästi

Vahvistaa yhdessä elinkeinoelämän kanssa kansainvälisten osaajien tukipalveluja ja integroitumista

Arvostaa kiertovoimaa, eli korkeakoulutettujen työllistymistä ulkomaille sekä paluumuuttoa

Edistää houkuttelevien osaamiskeskittymien syntyä ja tukee infrastruktuurien kehittämistä kaksinkertaistamalla Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurirahoituksen

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | In English, Uutisjutut

Joint Statement of National Rectors’ Conferences to the Members of the European Parliament on the budgetary decisions of the European Council of 21 July 2020

The undersigning National Rectors’ Conferences strongly regret that, in the Council’s conclusions of 21 July 2020 on the European budget for...

 | In English, På Svenska, Uutisjutut

Unifin toimisto sulkeutuu kesälomien ajaksi / Unifis sekretariat börjar sitt sommarlov / Unifi’s secretariat will be out of office

Unifin toimisto hiljenee, kun sihteeristö jää kesälomalle. Palailemme tavanomaisten tehtäviemme ääreen jälleen 3.8. alkaen. Kiireelliset sähköpostit kannattaa lähettää yleiseen osoitteeseemme unifi(at)unifi.fi,...

 | Uutisjutut

Unifin syksyinen kestävyys- ja vastuullisuusseminaari kokoaa yliopistot yhteen kestävän kehityksen edistämisessä

Unifi järjestää 25.9.2020 yliopistoyhteisölle kestävyys- ja vastuullisuusseminaarin, jonka teemoina ovat kestävän kehityksen rooli koulutuksessa sekä yliopistojen hiilijalanjälki ja sen pienentäminen. Seminaarin...