Suomi tarvitsee elinvoimaisia yliopistoja

 | Tiedotteet, Uutisjutut

 

Suomen yliopistot UNIFI ry: Tulevaisuuden Suomi tarvitsee elinvoimaisia yliopistoja

Maamme menestys on tulevaisuudessa entistä riippuvaisempi uudesta tiedosta ja korkeatasoisesta osaamisesta. Ilman niitä Suomi menettää mahdollisuutensa luoda kestävää kasvua ja hyvinvointia. Koulutus ja tutkimus ovat välttämättömiä investointeja tulevaisuuteen, mutta hallitus on valitsemassa toisenlaisen tien. Yliopistojen perusrahoitukseen on päätetty kohdistaa mittavia leikkauksia. Samalla Suomen Akatemian ja Tekesin kilpailtua tutkimusrahoitusta ollaan karsimassa voimakkaasti. Suunnitellut toimet uhkaavat johtaa koko suomalaisen innovaatioekosysteemin näivettymiseen.

Innovaatiovetoinen talous ei voi toimia ilman yliopistojen tukea
Myös kaupallisesti hyödynnettävien innovaatioiden pohjalla on perustutkimus. Tutkimustoiminnan edellytysten heikentäminen yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa merkitsee innovaatioketjun perustan murentumista. Yliopistot ovat valmiita kantamaan vastuunsa tulevaisuuden Suomen rakentamisesta. Ilman julkisen vallan suomia taloudellisia toimintaedellytyksiä se ei voi onnistua.

Ympärivuotista opiskelua voidaan tehostaa monin eri keinoin
Yliopistot ovat ryhtyneet moniin sujuvia opintopolkuja tukeviin toimenpiteisiin opintojen läpäisyn parantamiseksi ja valmistumisaikojen nopeuttamiseksi. Ympärivuotista opiskelua voidaan edistää edelleen muun muassa digitaalisia oppimisympäristöjä ja monimuoto-opetusta kehittämällä. Päätökset kolmannen lukukauden käyttöön ottamisesta kuuluvat kunkin yliopiston omaan autonomiaan.

Maisterikoulutuksen vähentäminen on karhunpalvelus suomalaiselle osaamiselle
Maisterikoulutuksen vähentäminen on lyhytnäköinen ratkaisu opiskeluaikojen lyhentämistä ja työurien pidentämistä tavoiteltaessa. On kyseenalaista, kykeneekö opiskelija saavuttamaan vaativaa oman alansa erikoisosaamista kandidaatin tutkinnon aikana ja siirtymään sen jälkeen kitkatta työelämään. Korkeatasoisen opettajankoulutuksen on katsottu olevan kiitetyn suomalaisen koulutusjärjestelmän perusta. Sitä ei tule vaarantaa opettajien koulutustasoa ja kelpoisuusvaatimuksia madaltamalla. Mahdollisia kustannussäästöjä maisterikoulutuksen vähentämisellä voidaan saavuttaa aikaisintaan vuodesta 2020 alkaen, kun opintonsa jo aloittaneet opiskelijat valmistuvat.

 

Lisätietoja:
– Puheenjohtaja Kalervo Väänänen (kalervo.vaananen@utu.fi; 040 701 1303)
– Toiminnanjohtaja Leena Wahlfors (leena.wahlfors@unifi.fi; 050 522 9421)
– Asiantuntija Marko Niemi (marko.niemi@unifi.fi; 050 370 7560)

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Sote-uudistuksessa tulee turvata sosiaalihuollon laadukas tutkimus, koulutus ja kehittäminen

Meneillään oleva laaja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaatii onnistuakseen sosiaalihuollon laadukasta tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKKI). Sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus parhaaseen tutkittuun...

 | Tiedotteet

Yliopistot kehittävät yhdessä todistusvalintaa ja valintakokeitaan – tavoitteena selkeät ja sujuvat väylät yliopisto-opintoihin

Yliopistot päättävät todistusvalinnan pisteytysmallin uudistuksesta vuonna 2023. Uusi pisteytysmalli otetaan käyttöön vuonna 2026. Tavoitteena on myös lisätä yliopistojen välistä valintakoeyhteistyötä. Hakijoille...

 | Tiedotteet

Matka kohti TKI-tavoitteita helpottui kehysriihessä

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry on tyytyväinen Sanna Marinin hallituksen kevään kehysriihen päätöksiin. Suomen TKI-panostuksia kasvatetaan tulevina vuosina uskottavasti kohti tavoitetta,...