Selvitys taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellisesta kehittämisestä valmistunut

 | Tiedotteet, Uutisjutut

Tiedote 30.11.2016

 

Selvitys esiteltiin yliopistojen rehtoreille 30.11.2016.

UNIFI ry:n hallitus päätti 19.2.2016, että taidealojen rakenteista tehdään lisäselvitys, jolla täydennetään aiempaa Aalto-yliopiston, Taideyliopiston ja Lapin yliopiston yhdessä tekemää selvitystä. Lisäselvityksellä haluttiin kartoittaa taiteiden koulutuksen ja tutkimuksen työnjako, kehittämismahdollisuudet, mahdolliset päällekkäisyydet ja epätarkoituksenmukaiset rakenteet kaikissa Suomen yliopistoissa. Selvitystyön lähtökohdaksi määriteltiin kansainvälistyvän yhteiskunnan muuttuvat ja laajentuvat osaamis- ja tietotarpeet. Yliopistojen tavoitteena on parantaa alojen koulutuksen ja tutkimuksen laatua sekä luoda edellytyksiä yliopistojen profiloitumiseen. Tavoitteeksi asetettiin myös, että alojen koulutusta ja tutkimusta tulee tarkastella ennakkoluulottomasti ja että sen pohjalta tulee tehdä ehdotuksia riittävän vahvojen kokonaisuuksien luomiseksi. UNIFIn hallitus kutsui selvityshenkilöksi Taideyliopiston vararehtori Paula Tuovisen.

Tuovisen selvitys tilattiin yliopistojen omaan käyttöön ja se sisältää ehdotuksia yliopistoille jatkoselvitettäväksi. Yliopistot päättävät itse mahdollisista jatkoselvityksistä ja työskentelytavoista.

Olennaisimmat kysymykset taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisen kannalta ovat:

  • miten vähenevät resurssit voidaan jakaa paremmin ja muodostaa kansainvälisesti kilpailukykyisempiä ja opiskelijoille laajempia opintopolkuja sekä laadukasta ohjausta tarjoavia yksiköitä?
  • millainen oppiainevalikoima aloilla tarvitaan yksittäisissä yliopistoissa ja valtakunnallisesti?

Selvityksen yhteyshenkilöinä ovat toimineet: Aalto-yliopisto vararehtori Anna Valtonen; Helsingin yliopisto vararehtori Anna Mauranen; Jyväskylän yliopisto vararehtori Helena Rasku-Puttonen, Lapin yliopisto taiteiden tiedekunnan dekaani Timo Jokela, Oulun yliopisto vararehtori Helka-Liisa Hentilä; Taideyliopisto rehtori Jari Perkiömäki, Tampereen yliopisto johtaja Heikki Hellman; Turun yliopisto vararehtori Riitta Pyykkö; Åbo Akademi vararehtori Christina Nygård-Landgärds; Itä-Suomen yliopisto professori Helmi Järviluoma-Mäkelä.

Selvitys on luettavissa UNIFI:n nettisivuilla: http://www.unifi.fi/toiminta/rake/

 

Lisätietoja:

selvityshenkilö Paula Tuovinen, s-posti: paula.tuovinen(ät)uniarts.fi, puh. 040 583 8549
toiminnanjohtaja Leena Wahlfors, s-posti: leena.wahlfors(ät)unifi.fi, puh. 050 522 9421

 

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Sote-uudistuksessa tulee turvata sosiaalihuollon laadukas tutkimus, koulutus ja kehittäminen

Meneillään oleva laaja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaatii onnistuakseen sosiaalihuollon laadukasta tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKKI). Sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus parhaaseen tutkittuun...

 | Tiedotteet

Yliopistot kehittävät yhdessä todistusvalintaa ja valintakokeitaan – tavoitteena selkeät ja sujuvat väylät yliopisto-opintoihin

Yliopistot päättävät todistusvalinnan pisteytysmallin uudistuksesta vuonna 2023. Uusi pisteytysmalli otetaan käyttöön vuonna 2026. Tavoitteena on myös lisätä yliopistojen välistä valintakoeyhteistyötä. Hakijoille...

 | Tiedotteet

Matka kohti TKI-tavoitteita helpottui kehysriihessä

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry on tyytyväinen Sanna Marinin hallituksen kevään kehysriihen päätöksiin. Suomen TKI-panostuksia kasvatetaan tulevina vuosina uskottavasti kohti tavoitetta,...