Uutiset

 | Tiedotteet, Uutisjutut

UNIFI:n erikoistumiskoulutusten koordinointihanke käynnistyi

Suomen yliopistot UNIFI ry on käynnistänyt hankkeen yliopistojen erikoistumiskoulutusten sujuvan ja laadukkaan aloittamisen tueksi. Hankkeella tuetaan yliopistoja ja niiden muodostamia konsortioita…

 | Uutisjutut

Keskustelutilaisuus tutkijoiden arvioinnista ja palkitsemisesta 31.3.

Miten yliopistot ja tutkimusrahoittajat voivat hyödyntää ja ovat hyödyntäneet Julkaisufoorumi-luokitusta sekä vastaavia mittareita omassa toiminnassaan? Mitkä ovat Julkaisufoorumi-luokituksen vastuullisia käyttötapoja yksittäisen…

 | Uutisjutut

NordForsk etsii asiantuntijaa

NordForsk on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen elin, joka rahoittaa pohjoismaista tutkimusyhteistyötä ja toimii pohjoismaisen tiedepolitiikan neuvonantajana ja aloitteentekijänä. Nyt NordForsk etsii tutkimusrahoituksen…

 | Uutisjutut

Korkeakoulutuksen ammattilainen! Kiinnostaako täydennyskoulutus?

Työskenteletkö korkeakoulutuksen parissa? Oletko ajatellut, että tutkimukseen pohjautuva tieto korkeakoulutuksen ja korkeakoulujen toimintadynamiikasta tukisi sinua jokapäiväisessä työssäsi? Oletko kuullut korkeakouluhallinnon ja…

 | Uutisjutut

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön esteet -selvitys julkistettu

Selvitys Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön esteet (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:7) julkistettiin 10.2.2015.

 | Tiedotteet, Uutisjutut

UNIFI:n hallitusohjelmatavoitteet

UNIFI:n peruslinjaukset (PDF)  

 | Tiedotteet, Uutisjutut

UNIFI edellyttää yksityishenkilöiden lahjoitusvähennyksen ottamista käyttöön pysyvästi

Tutkimus, korkea sivistys ja osaaminen ovat edellytys kestävälle kasvulle ja hyvinvoinnille. Suomen kannalta on siksi välttämätöntä, että yliopistojen toimintaedellytykset turvataan pitkäjänteisen…

 | Tiedotteet, Uutisjutut

EUA:n uutiskirje 2/2015

EUA:n uutiskirje 2/2015

 | Uutisjutut

Opiskelijoiden päihdeohjelma (SORA-suositukset)

12.11.2014 Yliopistoille Vuonna 2011 yliopistolain 5 lukuun lisättiin ns. Sora-säännökset, joista yhdessä (43 d §) annetaan yliopistolle mahdollisuus vaatia opiskelijalta todistusta…

 | Tiedotteet, Uutisjutut

EUA:n uutiskirje 1/2015

EUA:n uutiskirje 1/2015