Uutiset

 | In English, Tiedotteet

Universities prepare for the next stages of the corona pandemic – ‘The decisions made by the government will enable universities to operate safely in exceptional circumstances’

On Monday 4 May, the Finnish government announced how the control measures necessitated by the coronavirus will continue. The recent decisions…

 | På Svenska, Tiedotteet

Universiteten förbereder sig för nästa skede av koronaepidemin – ”Regeringens beslut gör det möjligt för universiteten att fortsätta sin verksamhet under säkra förhållanden trots exeptionella omständigheter”

Finlands regering meddelade på måndag 4.5 om fortsättningen av de kontrollåtgärder som införts med anledning av koronaviruset. Regeringens senaste beslut ger…

 | Uutisjutut

Unifin toiminnanjohtaja Tanja Risikko on aloittanut tehtävässään – ”Yliopistojen tiivistynyt yhteistyö avaa uusia mahdollisuuksia tulevaisuuteen”

Unifin toiminnanjohtajana on 1.5. aloittanut tekniikan tohtori Tanja Risikko. Risikko johtaa yhdistyksen toimintaa ja tukee yliopistojen välistä yhteistyötä. Hän on osallistunut…

 | Tiedotteet

Yliopistot valmistautuvat koronapandemian seuraaviin vaiheisiin – ”Hallituksen päätökset mahdollistavat yliopistojen turvallisen toiminnan poikkeusoloissa”

Suomen hallitus tiedotti maanantaina 4.5. koronavirukseen liittyvien rajoitustoimien jatkosta. Hallituksen tuoreet päätökset antavat yliopistoille hyvän mahdollisuuden seurata pandemiatilanteen kehittymistä ja yhteiskunnallisten…

 | In English, Uutisjutut

Student Admissions: Questions and Answers

Page updated 4 May Questions and answers related to the universities’ decisions regarding student admissions that have been published as of…

 | På Svenska, Tiedotteet

Universiteten har fattat beslut om ändringar i vårens antagning av studerande

Det viktiga är att de sökande fortsätter att förbereda sig för antagningen och tar hand om sin hälsa. De långsiktiga förberedelserna…

 | In English, Tiedotteet

Universities decided on changes to spring student admissions

It is important that applicants keep preparing for the admissions and take care of their wellbeing. Their long-term preparations have not…

 | Tiedotteet

Yliopistot ovat päättäneet kevään opiskelijavalintojen muutoksista

Tärkeää on, että hakijat jatkavat valmistautumista valintoihin ja pitävät huolta hyvinvoinnistaan. Pitkäjänteinenkään valmistautumistyö ei ole mennyt hukkaan. Yliopistot ovat päättäneet, miten…

 | Uutisjutut

Korkeakoulut: TKI-toiminta ja laadukas koulutus auttavat Suomea toipumaan koronakriisistä

Tutkimuksella ja koulutuksella on keskeinen rooli koronakriisistä irtautumisessa ja kriisin jälkihoidossa. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, jatkuva oppiminen ja korkeakoulutus tuleekin nähdä…

 | På Svenska, Uutisjutut

Frågor och svar om antagningen av studerande

Sidan uppdaterad 30.4 Frågor och svar som anknyter till de beslut om ändringar i antagningen av studerande som publicerats av universiteten…