Seuraavan hallituksen tulee taata yliopistojen rahoituksen pitkäjänteisyys

 | Tiedotteet, Uutisjutut

TIEDOTE

 

Suomen yliopistot UNIFI ry, Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto:

Seuraavan hallituksen tulee taata yliopistojen rahoituksen pitkäjänteisyys

Tutkimus, korkea sivistys ja osaaminen ovat edellytyksiä kestävälle kasvulle ja hyvinvoinnille. Suomen kannalta on elintärkeää, että yliopistojen toimintaedellytykset turvataan pitkäjänteisellä rahoituksella. Tämä tulee taata seuraavassa hallitusohjelmassa.

  • Osaamista keskeisenä kilpailukykytekijänä korostava maa ei voi leikata enää yhtään enempää koulutuksesta ja tutkimuksesta, tähdensivät Suomen yliopistot UNIFI, Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto yliopisto- ja tiedepoliittisessa vaalipaneelissa, jonka ne järjestivät torstaina Helsingin yliopistolla.

Yliopistoihin on viime vuosina kohdistunut mittavia voimavarojen leikkauksia. Yliopistolakiin kirjattu yliopistoindeksi on jäänyt lähinnä kuolleeksi kirjaimeksi – sitä on leikattu kolmena vuotena viidestä. Vuodesta 2011 vuoteen 2015 yliopistojen rahoitus on indeksileikkausten seurauksena vähentynyt yhteensä 255 miljoonalla eurolla. Vuodesta 2015 eteenpäin yliopistojen perusrahoitukseen jää vuosittain noin 85 miljoonan euron lovi. Vertailun vuoksi vastaavalla 85 miljoonalla eurolla pyörittäisi yhtä pienehköä suomalaista yliopistoa.

Rahoitustilanteen lisäksi vaalipaneelissa oli esillä myös kovin ajankohtainen korkeakoulujärjestelmän tulevaisuus, ns. duaalimallin kohtalo. OKM julkistaa asiasta selvityksen ensi maanantaina. Tieteentekijöiden liitto ja Professoriliitto katsovat, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erilaiset tehtävät tulee säilyttää, mutta yhteistyötä kannattaa toki lisätä. UNIFIn mielestä tavoitteena tulee olla laadukas ja kustannustehokas valtakunnallinen korkeakoulu- ja tutkimuskokonaisuus, jolla on alueellista vaikuttavuutta ja jonka toiminnalliset ja lainsäädännölliset esteet on purettu.

 

UNIFIn hallitusohjelmatavoitteet

Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton hallitusohjelmatavoitteet

LISÄTIETOJA:

puheenjohtaja Kaarle Hämeri (Professoriliitto), 040 568 4487;

puheenjohtaja Petri Koikkalainen (Tieteentekijöiden liitto), 050 544 7442;

puheenjohtaja Kalervo Väänänen (Suomen yliopistot UNIFI), 040 701 1303

 

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Sote-uudistuksessa tulee turvata sosiaalihuollon laadukas tutkimus, koulutus ja kehittäminen

Meneillään oleva laaja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaatii onnistuakseen sosiaalihuollon laadukasta tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKKI). Sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus parhaaseen tutkittuun...

 | Tiedotteet

Yliopistot kehittävät yhdessä todistusvalintaa ja valintakokeitaan – tavoitteena selkeät ja sujuvat väylät yliopisto-opintoihin

Yliopistot päättävät todistusvalinnan pisteytysmallin uudistuksesta vuonna 2023. Uusi pisteytysmalli otetaan käyttöön vuonna 2026. Tavoitteena on myös lisätä yliopistojen välistä valintakoeyhteistyötä. Hakijoille...

 | Tiedotteet

Matka kohti TKI-tavoitteita helpottui kehysriihessä

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry on tyytyväinen Sanna Marinin hallituksen kevään kehysriihen päätöksiin. Suomen TKI-panostuksia kasvatetaan tulevina vuosina uskottavasti kohti tavoitetta,...