Uutiset kategorialla: Tiedotteet

 | På Svenska, Tiedotteet

Universiteten har fattat beslut om ändringar i vårens antagning av studerande

Det viktiga är att de sökande fortsätter att förbereda sig för antagningen och tar hand om sin hälsa. De långsiktiga förberedelserna…

 | In English, Tiedotteet

Universities decided on changes to spring student admissions

It is important that applicants keep preparing for the admissions and take care of their wellbeing. Their long-term preparations have not…

 | Tiedotteet

Yliopistot ovat päättäneet kevään opiskelijavalintojen muutoksista

Tärkeää on, että hakijat jatkavat valmistautumista valintoihin ja pitävät huolta hyvinvoinnistaan. Pitkäjänteinenkään valmistautumistyö ei ole mennyt hukkaan. Yliopistot ovat päättäneet, miten…

 | In English, Tiedotteet

University entrance exams to be replaced by alternative admissions procedures this spring

The Finnish universities have concluded that, due to the coronavirus situation, organising traditional entrance examinations is not possible without compromising the…

 | På Svenska, Tiedotteet

Universitetens urvalsprov ersätts med alternativa antagningssätt denna vår

Universiteten i Finland har fastslagit att traditionella urvalsprov inte kan ordnas på ett tryggt och säkert sätt på grund av situationen…

 | Tiedotteet

Yliopistojen kevään valintakokeet muuttuvat – perinteiset kokeet korvataan vaihtoehtoisilla valintatavoilla

Suomalaisyliopistot ovat linjanneet, että perinteisiä valintakokeita ei ole koronatilanteen vuoksi mahdollista järjestää turvallisesti. Syynä tähän ovat pandemiatilanteen vakavuus, riskiryhmien luotettavan tunnistamisen…

 | Tiedotteet

Suomi nousee tutkimuksella ja osaamisella – TKI-tiekartan riittävä rahoitus auttaa rakentamaan tulevaisuutta kriisin jälkeisenä aikana

Suomi on poikkeuksellisessa tilanteessa, jonka kestosta ei ole tietoa. Vaikka tiistaina alkavan kehysriihen pääpaino on akuutin koronavirustilanteen hoitamisessa, tulee katse suunnata…

 | In English, Tiedotteet

Safety first as universities prepare for student admissions – any entrance exam changes reported by 15 April

The Finnish universities are following up on the spread of the coronavirus pandemic and are carefully preparing for the practical arrangements…

 | På Svenska, Tiedotteet

Universiteten förbereder sig på att ordna antagningen av studerande med säkerhet som prioritet – eventuella ändringar i arrangemangen för urvalsproven meddelas senast 15.4

Universiteten följer med coronaepidemins framfart och förbereder sig omsorgsfullt på att ordna antagningen av studerande under undantagstillståndet förorsakat av coronaviruset. Förberedelser…

 | Tiedotteet

Yliopistot valmistautuvat opiskelijavalintojen toteuttamiseen turvallisuus edellä – jos pääsykokeisiin tehdään muutoksia, niistä tiedotetaan 15.4. mennessä

Yliopistot seuraavat koronaepidemian etenemistä ja valmistautuvat huolellisesti opiskelijavalintojen toteuttamiseen koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Erilaisiin skenaarioihin varaudutaan yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen…