Uutiset kategorialla: På Svenska

 | På Svenska, Tiedotteet

Universiteten förbereder sig på att ordna antagningen av studerande med säkerhet som prioritet – eventuella ändringar i arrangemangen för urvalsproven meddelas senast 15.4

Universiteten följer med coronaepidemins framfart och förbereder sig omsorgsfullt på att ordna antagningen av studerande under undantagstillståndet förorsakat av coronaviruset. Förberedelser…

 | På Svenska, Tiedotteet

Antagningen av studerande till universiteten våren 2020

Universiteten har tillsammans fattat beslutet att ordna vårens andra gemensamma ansökan till högskolor som planerat enligt den tidtabell som fastställts av…

 | På Svenska, Uutisjutut

Fem fakta om betygsurval

#1 Betygsurvalet är inte den enda vägen till universitetet Alla sökande behöver inte satsa på betygsurvalet. Det finns också andra vägar…

 | På Svenska, Uutisjutut

Betygsurval är en väg bland flera till universitetet

År 2020 träder en antagningsreform i kraft som orsakat mycket diskussion: betygsurvalet. Nästa år kommer minst 51 procent av universitetens nya…

 | In English, På Svenska, Uutisjutut

Unifin toimisto sulkeutuu kesälomien ajaksi / Unifis sekretariat börjar sitt sommarlov / Unifi’s secretariat will be out of office

Unifin toimisto hiljenee heinäkuun ajaksi, kun sihteeristö jää kesälomalle. Toimistomme on normaalisti auki jälleen 5.8. Kiireelliset sähköpostit kannattaa lähettää yleiseen osoitteeseemme…

 | På Svenska

Finlands framgång hänger på kompetensen – nästa regering har ödet i sina händer

En hög kompetensnivå som kan utvecklas flexibelt är den viktigaste styrkan Finland har för att trygga sitt framtida välstånd. Därför bör…

 | På Svenska

Finlands Näringsliv och Akava, högskolor och studenter: Finlands framgång kräver fler insatser för utbildning och forskning av nästa regering

Finlands Näringsliv EK och Akava samt högskolorna och studentorganisationerna i Finland anser att större satsningar på högskolor, forskning och utbildning under…

 | På Svenska, Tiede vaikuttaa!

Klimatförändringen ställer nya krav på katastrofberedskapen

Klimatförändringen påverkar många utvecklingsländer, speciellt länderna i Afrika söder om Sahara. Där är befolkningen mycket beroende av jordbruk och annan klimatkänslig…

 | In English, På Svenska, Uutisjutut

Åtgärdsprogram för öppen vetenskap och data finns nu också på svenska / Open Science and Data Action Programme available also in English

UNIFIs åtgärdsprogram för öppen vetenskap och data publicerades den 28 maj. Programmet är nu översätt till svenska och engelska. Programmet är…