UNIFI: Hallituksen lisäpanostukset vahvistavat yliopistojen edellytyksiä tehdä tutkimusta – ”Tämä on erinomainen uutinen”

 | Tiedotteet

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI kiittää hallitusta tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan tukemisesta budjettiriihessä. Tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan kohdennetaan yhteensä 112 miljoonaa euroa lisää, ja määrärahojen korotus on pysyvä.

– Tämä on erinomainen uutinen. Se kertoo, että hallitus ymmärtää tieteen ja innovaatioiden merkityksen Suomen tulevaisuudelle ja on kääntämässä tutkimusrahoituksen suunnan, toteaa UNIFIn puheenjohtaja Jukka Mönkkönen.

Hallitus linjaa, että Suomen Akatemian avustusvaltuuksia tieteelliseen tutkimukseen nostetaan pysyvästi 25 miljoonalla eurolla. Lisäys kohdistetaan erityisesti nuorille tutkijoille, mitä UNIFI pitää hyvänä ratkaisuna.

– Nuorten tutkijoiden tukeminen on tärkeää, koska heidän varassaan lepäävät tulevien vuosien merkittävät tieteelliset läpimurrot. Rohkeaa ja uudenlaista ajattelua tarvitaan, jotta pystymme löytämään ratkaisuja muun muassa isoihin globaaleihin ongelmiin, sanoo UNIFIn toiminnanjohtaja Leena Wahlfors.

Business Finlandin yrityslähtöiseen tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan lisätään 69 miljoonaa euroa ja valtion tutkimusrahoitukseen yliopistosairaaloissa 6 miljoonaa euroa. UNIFI pitää myös näitä määrärahojen korotuksia tärkeinä.

UNIFI on valtion budjettia koskevissa lausunnoissaan useaan otteeseen korostanut, että yliopistojen toimintaedellytyksiä tulisi vahvistaa pitkäjänteisesti. Vain siten voimme varmistaa, että Suomi tunnetaan myös jatkossa korkeimmasta osaamisesta ja siihen perustuvista innovaatioista.

– Nyt tehdyt lisäpanostukset tukevat tutkimustoimintaa ja ovat suuruusluokaltaan merkittäviä. Tästä on hyvä jatkaa yhteistä työtä tieteen ja Suomen tulevaisuuden hyväksi, Mönkkönen toteaa.

Korkeakoulut saavat vuoden 2018 lisätalousarviossa myös 10 miljoonaa euroa lisärahaa koulutuksen laajentamiseen osaajapulasta kärsivillä aloilla, kuten ohjelmistoalalla ja teknologiateollisuudessa. UNIFI pitää ratkaisua hyvänä.

– Yliopistot ovat valmiita kouluttamaan työmarkkinoille tarvittavia osaajia. On kuitenkin syytä muistaa, että jatkuva oppiminen ja suomalaisten osaamisen päivittäminen on kaikkinensa niin suuri urakka, että yhteiskunnan eri sektoreiden on yhdistettävä siinä voimansa. Jatkuvan oppimisen rahoituspohjaa täytyy laajentaa niin, että kustannuksista vastaavat kaikki, jotka koulutuksesta hyötyvät, Mönkkönen korostaa.

Lisätietoja:

Jukka Mönkkönen
puheenjohtaja
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
puh. 040 728 8057

Leena Wahlfors
toiminnanjohtaja
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
puh. 050 522 9421

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Sote-uudistuksessa tulee turvata sosiaalihuollon laadukas tutkimus, koulutus ja kehittäminen

Meneillään oleva laaja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaatii onnistuakseen sosiaalihuollon laadukasta tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKKI). Sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus parhaaseen tutkittuun...

 | Tiedotteet

Yliopistot kehittävät yhdessä todistusvalintaa ja valintakokeitaan – tavoitteena selkeät ja sujuvat väylät yliopisto-opintoihin

Yliopistot päättävät todistusvalinnan pisteytysmallin uudistuksesta vuonna 2023. Uusi pisteytysmalli otetaan käyttöön vuonna 2026. Tavoitteena on myös lisätä yliopistojen välistä valintakoeyhteistyötä. Hakijoille...

 | Tiedotteet

Matka kohti TKI-tavoitteita helpottui kehysriihessä

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry on tyytyväinen Sanna Marinin hallituksen kevään kehysriihen päätöksiin. Suomen TKI-panostuksia kasvatetaan tulevina vuosina uskottavasti kohti tavoitetta,...