Foresight Friday: Avoimella yhteistyöllä ja rohkeilla avauksilla tehoa korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen

 | Tiedotteet, Uutisjutut

Foresight Friday -tilaisuudessa Helsingin yliopiston Tiedekulmassa keskustellaan perjantaina 18.3.2016 korkeakoulujen tulevaisuuden yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja ideoidaan yhdessä uusia vuorovaikutuksen hyviä käytänteitä, kanavia ja toimintamalleja.

Tilaisuus on osa Suomen yliopistot UNIFIn ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen toteuttamaa Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus – jatkotoimet -hanketta, jolla vahvistetaan korkeakoulujen edellytyksiä tunnistaa ja osoittaa toimintansa lisäarvo sekä lisätä näkyvyyttään ja vaikuttavuuttaan kansallisesti ja globaalisti.

Alueelliset työpajat kokoavat kevään aikana yhteen korkeakoulujen edustajia ja sidosryhmiä pohtimaan korkeakoulujen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden tunnistamista, hyviä käytänteitä ja konkreettisia kehitystavoitteita. Hankkeen lopputulemana pyritään tarjoamaan korkeakouluille välineitä yhteiskunnallisen vaikuttamisen edistämiseksi ja tunnistamiseksi sekä nostetaan esiin hyviä käytäntöjä.

Tilaisuuden keynote-puhujana kuullaan professori emeritus Ilkka Niiniluotoa. Timo Aarrevaara (Lapin yliopisto) ja Eero Pekkarinen (Lapin AMK) avaavat hankkeen alustavia huomioita ensimmäisten työpajojen pohjalta. Lisäksi Sitran johtava asiantuntija Katja Vataja, Humanistisen ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Huttula ja Vaasan yliopiston vararehtori Jari Kuusisto alustavat ryhmätyöskentelyä kommenttipuheenvuoroillaan.

Tulevaisuuden koveneva kilpailu resursseista jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä haastaa korkeakouluja kehittämään yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Muutoksen mahdollistava toimintakulttuuri, yhdessä tekeminen sekä työ- ja elinkeinoelämäyhteistyö mahdollistavat uusia avauksia. Miten tunnistaa vuorovaikutuksen parhaat käytänteet ja edistää rohkeilla avauksilla toimintakulttuuria, joka mahdollistaa parhaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden?

Seuraa tapahtumaa etänä Tiedekulman liveseurannasta https://www.helsinki.fi/fi/ajankohtaista/tiedekulma-live. Osallistu tviittaamalla tunnisteella #fsightfriday tai osoitteessa www.yammer.com/ennakointi.

Foresight Friday -tapahtumat ovat kansallisen ennakointiverkoston (KEV) järjestämiä säännöllisiä ja avoimia kohtaamistilaisuuksia.

Tiedote (pdf)

Lisätietoja:

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj)

http://arene.fi/fi/ammattikorkeakoulut/vaikuttavuus/korkeakoulujen-yhteiskunnallinen-vaikuttavuus-jatkotoimet-yvvj

http://www.unifi.fi/toiminta/hankkeet/

 

Juha Viitasaari
Arene ry
juha.viitasaari@arene.fi
040 0606540

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Sote-uudistuksessa tulee turvata sosiaalihuollon laadukas tutkimus, koulutus ja kehittäminen

Meneillään oleva laaja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaatii onnistuakseen sosiaalihuollon laadukasta tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKKI). Sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus parhaaseen tutkittuun...

 | Tiedotteet

Yliopistot kehittävät yhdessä todistusvalintaa ja valintakokeitaan – tavoitteena selkeät ja sujuvat väylät yliopisto-opintoihin

Yliopistot päättävät todistusvalinnan pisteytysmallin uudistuksesta vuonna 2023. Uusi pisteytysmalli otetaan käyttöön vuonna 2026. Tavoitteena on myös lisätä yliopistojen välistä valintakoeyhteistyötä. Hakijoille...

 | Tiedotteet

Matka kohti TKI-tavoitteita helpottui kehysriihessä

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry on tyytyväinen Sanna Marinin hallituksen kevään kehysriihen päätöksiin. Suomen TKI-panostuksia kasvatetaan tulevina vuosina uskottavasti kohti tavoitetta,...