Den ekonomiska inverkan av universiteten på Finlands ekonomi är 14,2 miljarder euro

 | Tiedotteet, Uutisjutut

Meddelande 13.6.2017

Den ekonomiska inverkan av de finländska universiteten på Finlands ekonomi har utvärderats. Enligt BiGGAR Economics skapar de finländska universitetens verksamhet ett bruttoförädlingsvärde på 14,2 miljarder euro för Finlands ekonomi och cirka 136 000 arbetsplatser i Finland. Detta motsvarar 6,6 procent av Finlands bruttonationalprodukt och 5,5 procent av antalet sysselsatta i Finland. En euro som satsas på de finländska universiteten ger i genomsnitt 5,26 euro i mervärde för den finländska ekonomin. Dessa siffror inkluderar både direkta och indirekta effekter. De är låga värderingar, och den verkliga inverkan torde vara större.

Enligt utvärderingen är de mest centrala faktorerna i universitetens ekonomiska inverkan följande: universitetets kärnverksamhet, studerandeverksamhet, det ekonomiska och innovativa stödet som universiteten skapar samt en större produktivitetsvinst som universitetsutbildning ger. Andra bidragande faktorer är folkhälsoeffekter och turism. Dessutom påverkar universiteten samhället genom sin personal och studerande på många sätt som inte kan räknas i pengar, såsom genom att förnya det finländska kulturarvet.

I utvärderingen undersöktes även hur förändringar i universitetens basfinansiering skulle påverka universitetens ekonomiska inverkan. Enligt utvärderingen minskar nedskärningar i basfinansieringen den ekonomiska inverkan, vilket kan upphäva effekten av besparingsåtgärder.

Utvärderingen gjordes av det skotska företaget BiGGAR Economics Ltd. som tidigare har gjort liknande utvärderingar i Storbritannien och på andra håll i Europa. Utvärderingsprojektet var ett samarbete mellan Akava, Finlands Näringsliv EK, Bildningsarbetsgivarna, Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands universitet UNIFI. Alla universitet som nämns i universitetslagen deltog i utvärderingen som gjordes på våren 2017. Utvärderingsrapporten finns på webbplatsen (på finska): www.unifi.fi/taloudellisetvaikutukset.

Mer information:
Leena Wahlfors, Finlands universitet UNIFI: +358 50 522 9421, fornamn.efternamn@unifi.fi.

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Sote-uudistuksessa tulee turvata sosiaalihuollon laadukas tutkimus, koulutus ja kehittäminen

Meneillään oleva laaja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaatii onnistuakseen sosiaalihuollon laadukasta tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKKI). Sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus parhaaseen tutkittuun...

 | Tiedotteet

Yliopistot kehittävät yhdessä todistusvalintaa ja valintakokeitaan – tavoitteena selkeät ja sujuvat väylät yliopisto-opintoihin

Yliopistot päättävät todistusvalinnan pisteytysmallin uudistuksesta vuonna 2023. Uusi pisteytysmalli otetaan käyttöön vuonna 2026. Tavoitteena on myös lisätä yliopistojen välistä valintakoeyhteistyötä. Hakijoille...

 | Tiedotteet

Matka kohti TKI-tavoitteita helpottui kehysriihessä

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry on tyytyväinen Sanna Marinin hallituksen kevään kehysriihen päätöksiin. Suomen TKI-panostuksia kasvatetaan tulevina vuosina uskottavasti kohti tavoitetta,...