Åtgärdsprogram för öppen vetenskap och data finns nu också på svenska / Open Science and Data Action Programme available also in English

 | In English, På Svenska, Uutisjutut

UNIFIs åtgärdsprogram för öppen vetenskap och data publicerades den 28 maj. Programmet är nu översätt till svenska och engelska.

Programmet är riktat till det vetenskapliga samfundet i Finland. Dess huvudsyfte är att Finland ska vara en trendsättare för öppen vetenskap också i framtiden och att öppenhet ska vara en del av forskninges vardag på alla nivåer. I programmet finns åtta åtgärder för att uppnå det här syftet.

Läs den svenska versionen av programmet här.

 

UNIFI’s Open Science and Data Action Programme was published on 28th May. The programme has now been translated into English and Swedish.

The programme is directed at the Finnish scholarly community. Its main objective is to make sure that Finland will be an Open Science trendsetter also in the future and to make openness part of the daily life of science at all levels. For reaching these goals the programme suggests eight measures.

Read the English version of the programme here.

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | In English, Tiedotteet

University rectors recommend that the whole university community start to use the Koronavilkku app – “In this way we can work together to create a safe study and work environment”

During the week commencing 31 August, the Department of Health and Welfare (THL) will launch the Koronavilkku mobile app, which is...

 | På Svenska, Tiedotteet

Universitetsrektorerna rekommenderar att hela universitetssamfundet tar i bruk appen Coronablinkern – ”På så sätt arbetar vi tillsammans för att skapa en säker studie- och arbetsmiljö”

Under veckan som inleds den 31 augusti publicerar Institutet för hälsa och välfärd (THL)  Coronablinkern; en mobilapplikation vars syfte är att...

 | På Svenska, Tiedotteet

Universiteten beaktar korrigerade IB-vitsord i studentantagningarna – ”Vi ansåg att det var viktigt att avgöra frågan till fördel för de sökande”

IB-organisationen har i augusti 2020 korrigerat de slutliga vitsorden för den som utexaminerats från IB Diploma Programme sommaren 2020 (nyhet på...