Antagningen av studerande till universiteten våren 2020

 | På Svenska, Tiedotteet

Universiteten har tillsammans fattat beslutet att ordna vårens andra gemensamma ansökan till högskolor som planerat enligt den tidtabell som fastställts av undervisnings- och kulturministeriet och genom att säkerställa tillräckliga resurser för antagningsprocessen. 

Om antagningen av studerande i enlighet med den planerade tidtabellen äventyras till följd av de nationella åtgärder som vidtas för att bromsa epidemin, trygger vi antagningen genom att i samarbete mellan universiteten förbereda oss på olika undantags- och risksituationer i anknytning till urvalsproven och antagningen. Vi samarbetar också nära med undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och yrkeshögskolesektorn.

– Ansökningstiden för vårens andra gemensamma ansökan till högskolor har precis börjat, och för de sökande är det nu centralt att söka till de ansökningsalternativ de önskar i den gemensamma ansökan, säger Petri Suomala, ordförande för Unifis möte för vicerektorer (utbildning).

Vi förbereder oss inför urvalsproven genom att beakta statsrådets riktlinjer och myndigheternas rekommendationer. Vi kommer att fästa speciell uppmärksamhet vid att ha så säkra hälsoskyddsarrangemang som möjligt för både de som deltar i antagningstillfällena och de som arrangerar dessa tillfällen, säger Suomala.

Sökande ombeds att i första hand kontakta universitetens antagningsservice i alla frågor som gäller antagningen och ansökan.

Mer information:

Petri Suomala
Ordförande för Unifis möte för vicerektorer (utbildning)
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
040 591 8044

Eija Zitting
Ordförande för OHA-forum
050 364 7778

Länkar:

Studieinfo, COVID-19 och antagningen av studerande: https://studieinfo.fi/wp/stod-for-studievalet/covid-19-och-studentansokan/

Statsrådets riktlinjer för anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasie- och yrkesutbildning, högre utbildning samt fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning för att bromsa upp spridningen av coronaviruset: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtioneuvoston-linjaus-suosituksista-varhaiskasvatuksen-esiopetuksen-perusopetuksen-lukio-ja-ammatillisen-koulutuksen-korkeakoulutuksen-vapaan-sivist?_101_INSTANCE_vnXMrwrx9pG9_languageId=sv_SE

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Unifi, SYL ja yliopistokirjastot vetoavat: Digitaalisten tietoaineistojen saatavuus turvattava poikkeusoloissa

Vetoomus suomalaisille tiedekustantajille, tietoaineistojen välittäjille, Kansalliskirjastolle ja kaikille niille tahoille, joilla on mahdollisuus vaikuttaa digitaalisten tietoaineistojen kattavan saatavuuden turvaamiseksi yliopistojen etäopetuksen,...

 | Tiedotteet

Yliopistot avaavat avointa opintotarjontaansa tutkinto-opiskelijoille

Suomen avoimet yliopistot tarjoavat tukensa tutkinto-opiskelijoille poikkeustilanteessa, jossa yliopistojen lähiopetus on keskeytetty. Osa kevään ja kesän 2020 etäopetustarjonnasta tarjotaan maksutta kaikkien...

 | Tiedotteet

Yliopistojen opiskelijavalintojen järjestäminen keväällä 2020

Olemme yliopistojen kesken sopineet, että toteutamme yliopistoissa kevään toisen yhteishaun opiskelijavalinnat suunnitellusti opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistaman aikataulun mukaisesti ja varmistamme valintaprosessille...