Tietoa meistä

Mikä Unifi?

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n, eli tuttavallisemmin Unifin, tehtävänä on edistää yliopistojen yhteistyötä ja tuoda esiin niiden yhteisiä kantoja keskeisissä tutkimus- ja koulutuspolitiikan kysymyksissä. Vahvistamme myös yliopistojen roolia yhteiskuntakeskustelun tärkeänä osapuolena. Jäseniämme ovat kaikki laissa mainitut 13 yliopistoa ja Maanpuolustuskorkeakoulu. Jatkamme vuonna 1969 perustetun Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston toimintaa. Keskeisiä arvojamme ovat sivistys, luovuus ja vaikuttavuus.

Päätöksenteko

Unifin ylin päätösvalta on jäsenyliopistojen valitsemilla valtuutetuilla, jotka kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhdistyksen asioita hoitaa viisijäseninen hallitus, joka kokoontuu kuukausittain ja voi kutsua koolle myös rehtorien kokouksia. Hallituksen puheenjohtajana toimii kaudella 2020-2021 Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen.

Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen käytännön tehtäviä hoitaa sihteeristö, jonka yhteystiedot löydät täältä. Tahdotko tutustua Unifin toimintaan tarkemmin? Lisää tietoa tarjoavat säännöt, strategia ja tuorein vuosikatsauksemme!

Jaa: