Högskolor och studentorganisationer: Över hundra tusen sökande har viktiga urvalsprov framför sig – kom alltså ihåg att bekämpa coronaviruset

 | Pressmeddelanden

Genom att agera ansvarsfullt tillsammans kan vi bidra till att epidemisituationen inte förvärras och att sökandena kan koncentrera sig på proven.

Universitetens och yrkeshögskolornas urvalsprov närmar sig. Största delen av universitetens prov ordnas under tiden 24.5.–11.6. och yrkeshögskolornas YH-urvalsprov under tiden 31.5.–9.6.

I vårens andra gemensamma ansökan sökte 157 800 personer till yrkeshögskolorna och universiteten, vilket är 6 100 fler än i fjol. Därmed har alltså så många som över hundra tusen sökande framför sig urvalsprov som är avgörande för deras framtid. För att de sökande ska hållas friska och urvalsproven ska lyckas behövs därför samhörighet och noggranna åtgärder för att bekämpa coronaviruset i hela samhället.

Högskolorna och studentorganisationerna* vädjar tillsammans att alla finländare ska följa de gällande coronarestriktionerna och THL:s allmänna anvisningar om hur man skyddar sig mot coronaviruset.

Agera smart tillsammans

Även om sommaren närmar sig och restriktionerna minskar ber vi er att komma ihåg den stora grupp sökande, för vilka urvalsproven är en mycket viktig stund, konstaterar studentorganisationerna.

Genom att tillsammans agera smart och ansvarsfullt kan vi bidra till att epidemisituationen inte förvärras och att de sökande i lugn och ro kan förbereda sig för proven, betonar Petri Suomala, ordförande för Unifis möten mellan prorektorer för undervisning, och Petri Lempinen, verksamhetsledare för Arene.

Även om proven avläggs under noggranna säkerhetsåtgärder behövs insatser från hela samhället för att antalet coronainfektioner ska minska under våren.

I högskolornas gemensamma ansökan söker man till utbildningar som inleds hösten 2021. Resultaten av den gemensamma ansökan publiceras senast den 9 juli.

Tillsammans skapar vi #tryggaurvalsprov!

*Finlands universitetsrektorers råd UNIFI fr, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf, Finlands studentkårers förbund SYL, Finlands studerandekårers förbund SAMOK, Finlands Gymnasistförbund, Finlands Yrkesstuderandes förbund SAKKI, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU

Mer information:

Petri Suomala
Ordförande för mötena mellan prorektorer för undervisning
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI ry
tfn +358 40 591 8044

Petri Lempinen
Verksamhetsledare
Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene
tfn +358 40 766 7805

Annika Nevanpää
Ordförande
Finlands studentkårers förbund SYL
tfn +358 44 906 5007

Oona Löytänen
Ordförande
Finlands studerandekårers förbund SAMOK
tfn +358 50 389 1000

Emilia Uljas
Ordförande
Finlands Gymnasistförbund
tfn +358 50 377 9700

Jutta Vihonen
Ordförande
Finlands Yrkesstuderandes förbund SAKKI
tfn 044 7530 581

Henriikka Mastokangas
Ordförande
OSKU ry
tfn +358 44 971 9014

Dela:

Mer nyheter

 | Pressmeddelanden

Universiteten avvecklar coronarestriktionerna på ett ansvarsfullt sätt

Det är viktigt för universiteten att stöda en smidig vardag, välbefinnande och gemenskap för studenterna. Alla universitet har studieutrymmen som är...

 | Pressmeddelanden

Vicerektorerna för utbildning drog upp riktlinjer för utvecklingen av urvalsproven och poängsättningen i betygsurvalet

Universitetens vicerektorer för utbildning har kommit överens om att inleda ett för universiteten gemensamt utvecklingsprojekt för antagningen av studerande: urvalsproven ska...

 | Pressmeddelanden

Universiteten förbereder sig på att öppna campus på hösten – ”En växande gemenskap är av yttersta vikt”

Planeringen av undervisningsarrangemangen för hösten 2021 pågår. Det kommer att erbjudas mer närundervisning samt möjligheter för studerande i inledningsskedet av sina studier...