På Svenska

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf är ett samarbetsorgan för Finlands universitet. Unifi tar upp principiella och övergripande gemensamma frågor som berör universiteten, och arbetar för att främja högsta undervisning, forskning och konstnärlig verksamhet.

Alla Finlands 13 universitet och Försvarshögskolan är medlemmar i föreningen. Unifis verksamhet grundar sig på universitetslagen, enligt vilken universiteten skall sträva efter att samarbeta utgående från en ändamålsenlig inbördes arbetsfördelning.

Kontakta oss

SVD Leena Wahlfors

Direktör
+358 (0)50 522 9421
leena.wahlfors(at)unifi.fi

TD Eeva Nyrövaara

Utvecklingschef
+358 (0)50 3707 560
eeva.nyrovaara(at)unifi.fi

FM Elina Ajalin

Sakkunnig
+358 (0)50 5858 565
elina.ajalin(at)unifi.fi

SVM Anna Humalamäki

Kommunikationsspecialist
+358 (0)50 5010 559
anna.humalamaki(at)unifi.fi

Unifi e-mail

unifi(at)unifi.fi

Adress

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
Norra Magasingatan 7A2
FI-00130 Helsingfors
FINLAND

Ladda ner Unifis materialen på svenska

Rusmedelsprogram för studerande

Rusmedelsprogram för studerande (2019)

Öppen vetenskap och data

Öppen vetenskap och data åtgärdsprogram för det vetenskapliga samfundet i Finland (2018)

Entreprenörskapsfrämjande

Rekommendationer för entreprenörskapsframjande vid högskolor (2018)

Visionen

Den finländska universitetens gemensamma vision för år 2025 (2016)


Intervjuer och bloggtexter på svenska

Mikko Hupa: Samarbetet mellan universiteten har blivit lättare – ”Jag tycker att det är jättepositivt på alla sätt” (29.6.2019)

Jaa:

Läs svenska nyheter

 | På Svenska, Uutisjutut

Fem fakta om betygsurval

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf är ett samarbetsorgan för Finlands universitet. Unifi tar upp principiella och övergripande…

 | På Svenska, Uutisjutut

Betygsurval är en väg bland flera till universitetet

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf är ett samarbetsorgan för Finlands universitet. Unifi tar upp principiella och övergripande…

 | In English, På Svenska, Uutisjutut

Unifin toimisto sulkeutuu kesälomien ajaksi / Unifis sekretariat börjar sitt sommarlov / Unifi’s secretariat will be out of office

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf är ett samarbetsorgan för Finlands universitet. Unifi tar upp principiella och övergripande…