På Svenska

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf är ett samarbetsorgan för Finlands universitet. Unifi tar upp principiella och övergripande gemensamma frågor som berör universiteten, och arbetar för att främja högsta undervisning, forskning och konstnärlig verksamhet.

Alla Finlands 13 universitet och Försvarshögskolan är medlemmar i föreningen. Unifis verksamhet grundar sig på universitetslagen, enligt vilken universiteten skall sträva efter att samarbeta utgående från en ändamålsenlig inbördes arbetsfördelning.

Kontakta oss

TkD Tanja Risikko

Direktör
+358 (0)40 1952 037
tanja.risikko(at)unifi.fi

TD Eeva Nyrövaara

Utvecklingschef
+358 (0)50 3707 560
eeva.nyrovaara(at)unifi.fi

FM Elina Ajalin

Sakkunnig
+358 (0)50 5858 565
elina.ajalin(at)unifi.fi

SVM Anna Humalamäki

Kommunikationsspecialist
+358 (0)50 5010 559
anna.humalamaki(at)unifi.fi

Unifi e-mail

unifi(at)unifi.fi

Adress

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
Norra Magasingatan 7A2
FI-00130 Helsingfors
FINLAND

Ladda ner Unifis materialen på svenska

Rusmedelsprogram för studerande

Rusmedelsprogram för studerande (2019)

Öppen vetenskap och data

Öppen vetenskap och data åtgärdsprogram för det vetenskapliga samfundet i Finland (2018)

Entreprenörskapsfrämjande

Rekommendationer för entreprenörskapsframjande vid högskolor (2018)

Visionen

Den finländska universitetens gemensamma vision för år 2025 (2016)

Jaa:

Läs svenska nyheter, intervjuer och bloggtexter

 | På Svenska, Tiedotteet

Arbetet med Digivision 2030 framskrider – Hanna Nordlund har utnämnts till projektledare

Projektledarens första uppgifter är att precisera projektplanerna för de närmaste åren tillsammans med högskolesamfundet. Ekonomie doktor Hanna Nordlund har valts till...

 | På Svenska, Tiedotteet

Universitetsrektorerna rekommenderar att hela universitetssamfundet tar i bruk appen Coronablinkern – ”På så sätt arbetar vi tillsammans för att skapa en säker studie- och arbetsmiljö”

Under veckan som inleds den 31 augusti publicerar Institutet för hälsa och välfärd (THL)  Coronablinkern; en mobilapplikation vars syfte är att...

 | På Svenska, Tiedotteet

Universiteten beaktar korrigerade IB-vitsord i studentantagningarna – ”Vi ansåg att det var viktigt att avgöra frågan till fördel för de sökande”

IB-organisationen har i augusti 2020 korrigerat de slutliga vitsorden för den som utexaminerats från IB Diploma Programme sommaren 2020 (nyhet på...