Rakenteellinen kehittäminen

Unifi ja suomalaiset yliopistot toteuttivat vuosina 2014–2016 RAKE-hankkeita, joiden loppuraportit löytyvät tältä sivulta. Työn tavoitteena oli selvittää, miten eri alojen koulutusta ja tutkimusta voitaisiin profiloida ja kehittää rakenteellisesti.

Unifin tekemät selvitykset

Taide

Selvitysmies: Paula Tuovinen

Kemia

Selvitysmies: Risto Nieminen

Psykologia ja filosofia

Selvitysmies: emerituskansleri Ilkka Niiniluoto

Sihteeri: Kari Lehti

Yliopistojen toteuttamat selvitykset

Taideala

Aalto-yliopiston, Taideyliopiston, Lapin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteistyössä tekemä selvitys.

Maantiede

Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto ja Turun yliopisto toteuttivat yhteistyössä maantieteen alan profilointiselvityksen. Selvitysmiehenä toimi Perttu Vartiainen.

Aiemmat raportit

Keväällä 2015 käynnistyneet RAKE-hankkeet

Humanistinen ala

Kasvatustieteellinen ala

Vuonna 2014 käynnistyneet RAKE-hankkeet

Luonnontieteellinen ala

Vieraat kielet ja kulttuurit (KIRA)

Lääketieteellinen ala

Kauppatieteellinen ala

Yhteiskuntatieteellinen ala

RAKE-seminaarien materiaalit

RAKE-seminaari 1.6.2015 Kansallisarkistossa

Loppuraporttien julkistamistilaisuus 25.3.2015

Jaa:

Lisää hankkeita

Yritysyhteistyön vaikuttavuus

Unifi ja suomalaiset yliopistot toteuttivat vuosina 2014–2016 RAKE-hankkeita, joiden loppuraportit löytyvät tältä sivulta. Työn tavoitteena oli selvittää, miten eri alojen koulutusta…

Avoin tiede ja data

Unifi ja suomalaiset yliopistot toteuttivat vuosina 2014–2016 RAKE-hankkeita, joiden loppuraportit löytyvät tältä sivulta. Työn tavoitteena oli selvittää, miten eri alojen koulutusta…

Yliopistojen taloudelliset vaikutukset

Unifi ja suomalaiset yliopistot toteuttivat vuosina 2014–2016 RAKE-hankkeita, joiden loppuraportit löytyvät tältä sivulta. Työn tavoitteena oli selvittää, miten eri alojen koulutusta…