Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry In english På svenska
Suomen yliopistot UNIFI ry
SIVISTYS - LUOVUUS - VAIKUTTAVUUS

Yrittäjien korkeakouluteesit hämmentävät

Suomen yrittäjät ry julkaisi 12.9.2017 keinot korkeakoulujärjestelmän uudistamiseksi.

Yrittäjät tunnistaa ja tunnustaa tutkimuksen ja osaamisen kriittisen merkityksen yritysten kansainvälisen menestyksen kannalta. Teeseissä on hyvinvointia ja kestävää kasvua tukevia näkemyksiä, joista on helppo olla samaa mieltä: yliopistot tarvitsevat selkeät ja huolella rakennetut omat profiilinsa; yliopistoilla tulee olla yksi tai useampi kansainvälisen luokan tutkimusyksikkö; korkeakoulujen täytyy olla kansainvälisesti vetovoimaisia ja niiden tulee antaa opetusta useilla kielillä. Myös Yrittäjien esittämä yrittäjyyttä edistävä keinovalikoima on kannatettava, ja suurelta osin yliopistoissa jo käytössäkin.

UNIFI kannattaa yrittäjien tavoin myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistä lainsäädäntöä, koska se mahdollistaisi enenevän opetusyhteistyön ja yhteisiä resursseja.  Päällekkäisyyksistä eroon pääseminen tuottaisi säästöjä, jotka koituisivat korkeakoulujen perustehtävien hyväksi.

Yrittäjien monta hyvää ajatusta hukkuvat kuitenkin kovin hämmentävään ehdotukseen kaikkien korkeakoulujen muuttamisesta yliopistoiksi.

Suomi tarvitsee yliopistoja, jotka antavat tutkimustietoon pohjautuvia tutkintoja ja jotka valmentavat vaativaa asiantuntemusta edellyttävään sekä tieteelliseen työhön. Suomi tarvitsee yhtälailla ammatillisia korkeakoulututkintoja tuottavia ammattikorkeakouluja. Suomen tutkimus- ja osaamispääoman monipuolistamisen ja vahvistamisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että eri tavoin orientoituneiden korkeakoulututkintojen erilaiset vahvuudet tunnistetaan ja yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välinen työnjako selkeytetään nykyisestä. Ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on yhteiskuntamme kannalta tärkeät, mutta erilaiset tehtävät.  Yhteinen korkeakoululaki tulee laatia siten, että se kunnioittaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erilaisuutta, mutta samalla vahvistaa niiden välistä tasavertaista yhteistyötä.

Ja entä se Yrittäjien ehdotus lukukausimaksujen käyttöön otosta?  Asia vaatii huolellisen analyysin ja laajaa arvokeskustelua.

 


Kirjoittaja:

UNIFI:n toiminnanjohtaja Leena Wahlfors

Jaa artikkeli

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
 
Erikoistumiskoulutus
Ota meihin yhteyttä!
Perustietoa yliopistoista