Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry In english På svenska
Suomen yliopistot UNIFI ry
SIVISTYS - LUOVUUS - VAIKUTTAVUUS

Sidosryhmärekisteri

 

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24§ 

Rekisterinpitäjä

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2, 00013 Helsinki

Y-tunnus 2343785-4

unifi@unifi.fi

Yhteyshenkilö

Viestintäasiantuntija Anna Humalamäki

anna.humalamaki@unifi.fi

Puhelin: 050 501 0559

Rekisterin nimi

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n sidosryhmärekisteri

Rekisterin tietosisältö

Henkilötietorekisteri sisältää nimiä, sähköpostiosoitteita ja organisaatiotietoja.

Henkilötietojen kerääminen

Rekisterin tiedot kertyvät henkilöiltä itseltään tai julkisesti saatavilla olevista tiedoista. Keräämme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintamme harjoittamista varten.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhdistyksen toiminnasta ja kannanotoista tiedottaminen sekä muu viestintä. Sidosryhmien jäsenille lähetetään esimerkiksi tapahtumakutsuja, uutiskirjeitä ja tiedotteita.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa.

Tietoja säilytetään Microsoft Officen Sharepoint-pilvipalvelussa sekä uutiskirjeen osalta myös MailChimp-palvelussa. Palvelut saattavat sijaita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Lisää tietoja:

https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/where-your-data-is-located

https://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-the-general-data-protection-regulation 

Rekisterin suojaus

Rekisteri on sähköisessä muodossa. Siihen on pääsy yhdistyksen sihteeristöllä ja lisäksi yhdistyksen tietohallintoa hoitavalla yrityksellä.

Tietojen poistaminen

Henkilön tiedot poistetaan sidosryhmärekisteristä hänen niin pyytäessään.

 
Erikoistumiskoulutus
Ota meihin yhteyttä!
Perustietoa yliopistoista