Universiteten stöder hotade forskare

 | Tiedotteet, Uutisjutut

Vasa 8.5.2017 – Finländska universitet grundade ett samarbetsnätverk, som har som mål att skydda förföljda forskare, samt främja den fria vetenskapen och forskningen. Finlands Scholars at Risk-nätverk grundas av tio finländska universitet. Nätverket stöder förföljda eller på annat sätt i sitt hemland hotade forskare att fortsätta jobba bland annat genom att bjuda in dem till konferenser eller som gästforskare.

Redan tio finländska universitet har anslutit som medlemmar till det nationella Scholars at Risk-nätverket (SAR). Internationellt hör 460 högskolor från 35 länder runt om i världen till nätverket. SAR:s och medlemsuniversitetens gemensamma målsättning är att skydda förföljda forskare, samt att främja vetenskapens och forskningens frihet.

För att täta SAR-samarbetet har de finländska universitet som är medlemmar i SAR nu grundat ett nationellt samarbetsnätverk, vars sekretariat är universitetens samarbetsorganisation Finlands universitet UNIFI.

– Såväl UNIFI som Scholars at Risk tror på att universiteten har ett centralt samhälleligt uppdrag som främjare av kritiskt tänkande och en öppen diskussion. Arr främja den fria forskningen är en av universitetens uppgifter enligt universitetslagen, säger UNIFI:s verksamhetsledare Leena Wahlfors.

– Forskningens, konstens och den högre utbildningens frihet, samt universitetens självständighet har i Finland upplevts som så viktigt att det till och med är skrivet i grundlagen. Överallt är den fria forskningen ändå inte så väl tryggad, vilket har visat sig till exempel i Turkiet och Ungern. Vårt deltagande i SAR-nätverkets verksamhet visar på de finländska universitetens vilja att bära sitt globala ansvar. Samtidigt är det en för universiteten gemensam stödyttring för forskare vars yttrandefrihet och rätt att uttrycka sina åsikter har kvävts, eller för dem som verkar i ett land där den fria forskningen är hotad, säger Wahlfors.

Flera finländska universitet har redan under flera år samarbetat med SAR-nätverket. Målet med det nu grundade nationella nätverket är att ännu starkare koppla de finländska universiteten till det världsomspännande nätverket, samt att samarbeta på nationell nivå.

Medlemsuniversiteten i SAR kan stöda förföljda, eller annars på annat sätt i sitt hemland hotade, forskare att fortsätta jobba bland annat genom att bjuda in dem till konferenser eller genom att erbjuda tidsbundna gästforskarplatser åt dem. Genom att delta i det nationella nätverkets verksamhet har universiteten möjlighet att effektivare dela information och kunskap till exempel vad gäller praktikaliteter kring att ta emot forskare.

– Vi är verkligen glada över att de finländska universiteten vill grunda ett nationellt SAR-nätverk, säger SAR Europas verksamhetsledare Sinead O’Gorman.

– Genom att ta del i SAR-verksamheten sänder universiteten en stark signal om stöd till de forskare vars akademiska frihet och säkerhet är hotad därför att de i sitt arbete strävar till kunskap och sanning. De finländska universitetens stöd har en stor betydelse, eftersom vi just nu tar emot hjälpförfrågningar mer än någonsin förut, säger O’Gorman.

Grundande medlemmar i Finlands SAR-nätverk är:

  • Aalto-universitetet
  • Helsingfors universitet
  • Östra Finlands universitet
  • Jyväskylä universitet
  • Villmanstrands tekniska universitet
  • Svenska Handelshögskolan Hanken
  • Konstuniversitetet
  • Tammerfors universitet
  • Åbo universitet
  • Åbo Akademi

 

För mera information:
Verksamhetsledare Leena Wahlfors, Finlands universitet UNIFI ry, leena.wahlfors(at)unifi.fi, +358 50 522 9421
European Director Sinead O’Gorman, Scholars at Risk, sinead.ogorman(at)nyu.edu

 

Finlands universitet UNIFI rf verkar för samarbete mellan universiteten. Organisationens medlemmar är Finlands alla 15 universitet. UNIFI fortsätter arbetet för landets universitet som inleddes 1969 när Finlands universitetsrektorers råd grundades. 

Scholars at Risk (SAR) är ett internationellt nätverk. Dit hör över 460 högskolor från 35 länder runt om i världen. SAR och dess medlemsuniversitet har som mål att skydda förföljda forskare, samt främja den fria vetenskapen och forskningen. SAR stöder förföljda forskare bl.a. genom att bjuda dem till konferenser och seminarier, samt genom att erbjuda dem möjlighet till tidsbundna gästforskarvistelser. Mera om SAR-verksamheten på: www.scholarsatrisk.org eller via scholarsatrisk(at)nyu.edu.

 

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Unifi tyytyväinen uuteen hallitusohjelmaan – ”Hienoa, että ennakoitavaan ja pitkäjänteiseen perusrahoitukseen panostetaan”

Vasa 8.5.2017 – Finländska universitet grundade ett samarbetsnätverk, som har som mål att skydda förföljda forskare, samt främja den fria vetenskapen…

 | Uutisjutut

Kysyimme eurovaaliehdokkailta osaamisesta – näin he vastasivat

Vasa 8.5.2017 – Finländska universitet grundade ett samarbetsnätverk, som har som mål att skydda förföljda forskare, samt främja den fria vetenskapen…

 | Tiedotteet

Tieteentekijöiden liitto, Professoriliitto, Unifi ja Sivistystyönantajat: Rahoitus kuntoon niin yliopistot selviävät lisätehtävistä

Vasa 8.5.2017 – Finländska universitet grundade ett samarbetsnätverk, som har som mål att skydda förföljda forskare, samt främja den fria vetenskapen…