UNIFIn uuden palauteryhmän työ on käynnistynyt – katso, mitä ryhmän tehtäviin kuuluu ja ketkä ovat mukana!

 | Uutisjutut

Mikä palauteryhmä on?

Kyseessä on yliopistojen yhteisten palautejärjestelmien kehittämiseen tarkoitettu foorumi. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI teki ryhmän asettamisesta periaatepäätöksen lokakuussa 2017.

Mitä palauteryhmä tekee?

Ryhmä koordinoi Kandipalaute- ja uraseurantakyselyjä sekä kehittää niitä koskevan tiedonkeruun raportointia ja infrastruktuuria. Lisäksi se tukee yliopistoja kyselyjen hyödyntämisessä. Koska ryhmän tehtäviin kuuluu yhteisten palautejärjestelmien kokonaisvaltainen kehittäminen, se voi ottaa käsiteltäväkseen myös niihin liittyviä uusia avauksia.

Miksi ryhmä perustettiin?

Päätöksen taustalla on pitkäaikainen keskustelu, jota UNIFIssa on käyty palautemekanismien kirjosta ja niiden mahdollisista päällekkäisyyksistä. Tulevaisuuden kannalta nähtiin tärkeäksi, että mekanismeja tarkastellaan kokonaisuutena ja systemaattisesti, ei vain yksittäisten kyselyjen näkökulmasta. Palautetiedossa on paljon potentiaalia, jota voidaan hyödyntää niin koulutuksen kehittämisessä kuin yliopistojen johtamisessakin.

Keitä ryhmään kuuluu?

Palauteryhmässä on mukana kolme yliopistojen koulutuksesta vastaavaa vararehtoria, Suomen ylioppilaskuntien liiton edustaja sekä edustajat Kandipalaute- ja Aarresaari-verkostoista. Ryhmään kuuluvat:

Helsingin yliopiston vararehtori Sari Lindblom (puheenjohtaja)
Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtori Markku Hutka
Tampereen teknillisen yliopiston vararehtori Petri Suomala
Suomen ylioppilaskuntien liiton koulutuspoliittinen asiantuntija Tapio Heiskari
Kandipalaute-verkoston edustaja, Lappeenrannan teknillisen yliopiston laatupäällikkö Annikka Nurkka
Aarresaari-verkoston edustaja, Helsingin yliopiston uraohjauksen asiantuntija Eric Carver

Ryhmä voi kutsua tuekseen myös asiantuntijoita tai sidosryhmien edustajia. Ryhmän sihteerinä toimii UNIFIn sihteeristön edustaja.

Miten palauteryhmän työ etenee?

Ryhmä piti 2. toukokuuta ensimmäisen kokouksensa, jossa keskusteltiin muun muassa kandipalautteen tulosten kehityksestä. Seuraava kokous järjestetään elokuun lopulla, jolloin keskustelua jatketaan kandipalautteen ja uraseurannan kehittämisestä. Konkreettisten askelmerkkien valmistelua tälle työlle jatketaan syksyn 2018 aikana. Ryhmän toimikausi kestää vuoden 2019 loppuun asti.

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | In English, På Svenska, Uutisjutut

Unifin toimisto sulkeutuu kesälomien ajaksi / Unifis sekretariat börjar sitt sommarlov / Unifi’s secretariat will be out of office

Unifin toimisto hiljenee, kun sihteeristö jää kesälomalle. Palailemme tavanomaisten tehtäviemme ääreen jälleen 3.8. alkaen. Kiireelliset sähköpostit kannattaa lähettää yleiseen osoitteeseemme unifi(at)unifi.fi,...

 | Uutisjutut

Unifin syksyinen kestävyys- ja vastuullisuusseminaari kokoaa yliopistot yhteen kestävän kehityksen edistämisessä

Unifi järjestää 25.9.2020 yliopistoyhteisölle kestävyys- ja vastuullisuusseminaarin, jonka teemoina ovat kestävän kehityksen rooli koulutuksessa sekä yliopistojen hiilijalanjälki ja sen pienentäminen. Seminaarin...

 | Uutisjutut

Tutkitun tiedon tuella maailman parasta koulutusta! – Unifin viestit hallitukselle koulutuspoliittisen selonteon valmisteluun

Tutkimuksella ja koulutuksella on keskeinen rooli Suomen menestyksen turvaamisessa. Yhteiskunnalla on lähivuosina edessään useita haasteita: väestönmuutos, ilmaston lämpeneminen, työn murros, tasa-arvoa...