UNIFI käynnistää yliopistojen erikoistumiskoulutuksen koordinaatiohankkeen

 | Tiedotteet, Uutisjutut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt UNIFIlle rahoituksen yliopistojen erikoistumiskoulutuksen koordinaatiotehtävään.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu lainsäädäntöä korkeakouluissa toteutettavista erikoistumiskoulutuksista. Erikoistumiskoulutukset ovat jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia. Tavoitteena on luoda tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalle uusi koulutusmuoto, jolla tuotetaan osaamista sellaisilla asiantuntijuusalueilla, joilla ei ole markkinaehtoisesti toteutettua koulutustarjontaa. Arvostetut ja työelämässä tunnustetut erikoistumiskoulutukset vähentävät moninkertaista korkeakoulututkintojen suorittamista.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulujen uusi julkinen tehtävä. Korkeakouluilla tulee olemaan keskeinen rooli uuden koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja määrittelyssä. Erikoistumisopintojen valmistelu tehdään tiiviissä yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa. Erikoistumiskoulutusten toteutuksesta päätetään koulutusvastuiden mukaan perustettavissa konsortioissa.

Erikoistumiskoulutuksen tarpeesta ja toteuttamisesta sopivat koulutusvastuulliset korkeakoulut konsortioina. Ensimmäiset pilotit on tarkoitus aloittaa välittömästi uuden lainsäädännön astuttua voimaan vuoden 2015 alusta. Uuden tehtävän haltuunotto ja laadukas käynnistäminen monenkeskisenä yhteistyönä edellyttää hyvää valmistelua ja tiivistä koordinointia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valtuuttanut UNIFIn ottamaan vastuun sopimusmenettelyn koordinoinnista yliopistojen osalta. Tehtävän toteuttamiseksi UNIFI on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella käynnistämässä Erikoistumiskoulutuksen koordinaatio yliopistoissa – hanketta.

Hankkeen tavoitteena on

  • varmistaa yliopistojen erikoistumiskoulutusten sujuva ja laadukas aloitus. Hankkeessa tuetaan yliopistoja ja niiden muodostamia konsortioita erikoistumiskoulutusten yhteisessä valmistelussa ja niistä sopimisessa.
  • suunnitella ja viedä käytäntöön pysyvä ja yhtenäinen sopimusmalli ja toimintakäytännöt erikoistumiskoulutusten koordinoinnille hankkeen päättymisen jälkeen.
  • varmistaa yli korkeakoulusektoreiden tarvittavien erikoistumiskoulutusten suunnittelu ja toteuttaminen.
  • tukea vuorovaikutusta korkeakoulu- ja työelämätoimijoiden välillä.
  • edistää uuden koulutuskonseptin tunnettuutta tiedottamisen ja neuvonnan avulla.
  • tuottaa tarvittaessa eri alojen koulutustarpeita ennakoivaa tietopohjaa konsortioiden tueksi.

Tavoitteiden saavuttamiseksi palkataan koordinaattori, joka on työsuhteessa UNIFIiin. Hankkeen ohjausryhmänä toimivat yliopistojen nimeämät edustajat sekä OKM:n edustaja.

Hankkeen kohderyhmänä ovat erikoistumiskoulutuksia suunnittelevat yliopistot, niiden muodostamat konsortiot, työelämän sidosryhmät sekä käytännön valmistelutyötä tekevät yliopistojen asiantuntijat. Kohderyhminä ovat myös erikoistumiskoulutuksia suunnittelevat ammattikorkeakoulut siltä osin kun erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan korkeakoulujen yhteistyönä.

Hanke toteutetaan 1.2.2015 – 31.12.2016

Helsingissä 28.12.2014

Suomen yliopistot UNIFI ry, Finlands universitet UNIFI rf

Kalervo Väänänen                                                        Leena Treuthardt

Puheenjohtaja                                                               Toiminnanjohtaja

 

Lataa PDF

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | In English, På Svenska, Uutisjutut

Unifin toimisto sulkeutuu kesälomien ajaksi / Unifis sekretariat börjar sitt sommarlov / Unifi’s secretariat will be out of office

Unifin toimisto hiljenee, kun sihteeristö jää kesälomalle. Palailemme tavanomaisten tehtäviemme ääreen jälleen 3.8. alkaen. Kiireelliset sähköpostit kannattaa lähettää yleiseen osoitteeseemme unifi(at)unifi.fi,...

 | Tiedotteet

Kyky oppia ja omaksua uutta kehittyy yliopisto-opintojen aikana – ”Kyseinen taito on tärkeimpien joukossa myös työelämässä”

Yliopistojen valtakunnallisten uraseurantakyselyiden tulosten valossa tärkeimpiä työelämässä tarvittavia taitoja ovat kyky oppia ja omaksua uutta, itseohjautuvuus ja oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot, stressinsietokyky sekä...

 | Tiedotteet

Korkeakoulujen aloituspaikkojen lisääminen on tehokasta elvytystä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt 2.6.2020 valtion lisätalousarvioon 124 miljoonan euron rahoitusta kohdennettavaksi korkeakoulujen lisäaloituspaikkoihin. Yliopistot pitävät esitystä erinomaisena ja katsovat,...