Suomi tarvitsee elinvoimaisia yliopistoja

 | Tiedotteet, Uutisjutut

 

Suomen yliopistot UNIFI ry: Tulevaisuuden Suomi tarvitsee elinvoimaisia yliopistoja

Maamme menestys on tulevaisuudessa entistä riippuvaisempi uudesta tiedosta ja korkeatasoisesta osaamisesta. Ilman niitä Suomi menettää mahdollisuutensa luoda kestävää kasvua ja hyvinvointia. Koulutus ja tutkimus ovat välttämättömiä investointeja tulevaisuuteen, mutta hallitus on valitsemassa toisenlaisen tien. Yliopistojen perusrahoitukseen on päätetty kohdistaa mittavia leikkauksia. Samalla Suomen Akatemian ja Tekesin kilpailtua tutkimusrahoitusta ollaan karsimassa voimakkaasti. Suunnitellut toimet uhkaavat johtaa koko suomalaisen innovaatioekosysteemin näivettymiseen.

Innovaatiovetoinen talous ei voi toimia ilman yliopistojen tukea
Myös kaupallisesti hyödynnettävien innovaatioiden pohjalla on perustutkimus. Tutkimustoiminnan edellytysten heikentäminen yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa merkitsee innovaatioketjun perustan murentumista. Yliopistot ovat valmiita kantamaan vastuunsa tulevaisuuden Suomen rakentamisesta. Ilman julkisen vallan suomia taloudellisia toimintaedellytyksiä se ei voi onnistua.

Ympärivuotista opiskelua voidaan tehostaa monin eri keinoin
Yliopistot ovat ryhtyneet moniin sujuvia opintopolkuja tukeviin toimenpiteisiin opintojen läpäisyn parantamiseksi ja valmistumisaikojen nopeuttamiseksi. Ympärivuotista opiskelua voidaan edistää edelleen muun muassa digitaalisia oppimisympäristöjä ja monimuoto-opetusta kehittämällä. Päätökset kolmannen lukukauden käyttöön ottamisesta kuuluvat kunkin yliopiston omaan autonomiaan.

Maisterikoulutuksen vähentäminen on karhunpalvelus suomalaiselle osaamiselle
Maisterikoulutuksen vähentäminen on lyhytnäköinen ratkaisu opiskeluaikojen lyhentämistä ja työurien pidentämistä tavoiteltaessa. On kyseenalaista, kykeneekö opiskelija saavuttamaan vaativaa oman alansa erikoisosaamista kandidaatin tutkinnon aikana ja siirtymään sen jälkeen kitkatta työelämään. Korkeatasoisen opettajankoulutuksen on katsottu olevan kiitetyn suomalaisen koulutusjärjestelmän perusta. Sitä ei tule vaarantaa opettajien koulutustasoa ja kelpoisuusvaatimuksia madaltamalla. Mahdollisia kustannussäästöjä maisterikoulutuksen vähentämisellä voidaan saavuttaa aikaisintaan vuodesta 2020 alkaen, kun opintonsa jo aloittaneet opiskelijat valmistuvat.

 

Lisätietoja:
– Puheenjohtaja Kalervo Väänänen (kalervo.vaananen@utu.fi; 040 701 1303)
– Toiminnanjohtaja Leena Wahlfors (leena.wahlfors@unifi.fi; 050 522 9421)
– Asiantuntija Marko Niemi (marko.niemi@unifi.fi; 050 370 7560)

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | In English, På Svenska, Uutisjutut

Unifin toimisto sulkeutuu kesälomien ajaksi / Unifis sekretariat börjar sitt sommarlov / Unifi’s secretariat will be out of office

Unifin toimisto hiljenee, kun sihteeristö jää kesälomalle. Palailemme tavanomaisten tehtäviemme ääreen jälleen 3.8. alkaen. Kiireelliset sähköpostit kannattaa lähettää yleiseen osoitteeseemme unifi(at)unifi.fi,...

 | Tiedotteet

Kyky oppia ja omaksua uutta kehittyy yliopisto-opintojen aikana – ”Kyseinen taito on tärkeimpien joukossa myös työelämässä”

Yliopistojen valtakunnallisten uraseurantakyselyiden tulosten valossa tärkeimpiä työelämässä tarvittavia taitoja ovat kyky oppia ja omaksua uutta, itseohjautuvuus ja oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot, stressinsietokyky sekä...

 | Tiedotteet

Korkeakoulujen aloituspaikkojen lisääminen on tehokasta elvytystä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt 2.6.2020 valtion lisätalousarvioon 124 miljoonan euron rahoitusta kohdennettavaksi korkeakoulujen lisäaloituspaikkoihin. Yliopistot pitävät esitystä erinomaisena ja katsovat,...