Selvitys: Pk-yritysten ja korkeakoulujen yhteistyön edellytyksiä tulee vahvistaa

 | Uutisjutut

Pienten ja keskisuurten yritysten (pk) ja korkeakoulujen yhteistyö on alihyödynnetty voimavara, jolle yritykset näkevät kasvavan tilauksen, ilmenee UNIFIn, Arenen ja Suomen Yrittäjien toteuttamasta selvityksestä.

Huomattava osa pienistä ja keskisuurista yrityksistä ei tee yhteistyötä ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen kanssa. Korkeakouluyhteistyö myös keskittyy samoille yrityksille, mikä vaikeuttaa osaltaan uusien yhteistyöavausten tekemistä. Yritykset toivovat, että ammattikorkeakoulut ja yliopistot panostaisivat toimintansa tunnettuuden, ymmärrettävyyden sekä saavutettavuuden lisäämiseen. Tällä tavoin voitaisiin vahvistaa yhteistyön edellytyksiä.

Korkeakoulujen kanssa yhteistyötä tekevät pk-yritykset kokevat yhteistyön hyödylliseksi. Tärkeimpinä hyötyinä nähdään osaavan ja koulutetun työvoiman sekä toisaalta uuden tiedon ja osaamisen saatavuus. Hyödyt tukevat yhteistyöstä syntyvää vaikuttavuutta, joka näyttäytyy yrityksille työllisyyden, alueellisen vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistumisena.

Selvitys kertoo, että yhteistyötä tehdään monin eri tavoin. Tyypillisimmin se liittyy opiskelijoihin ja tarkoittaa tällöin esimerkiksi työharjoitteluja tai projekti- ja harjoitustöitä. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) yleisimmät yhteistyön muodot liittyvät tilaisuuksiin, koulutuksiin sekä erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin.

Yhteistyölle tarvetta jatkossakin

Pk-yritykset näkevät korkeakouluyhteistyölle selvän tarpeen myös tulevaisuudessa. Tämä on tärkeä viesti, joka muistuttaa, että yhteistyön edellytyksiä tulee vahvistaa johdonmukaisesti.

Työelämän murros, jatkuvan oppimisen edellyttämät kouluttautumismahdollisuudet sekä jatkuvan kehittämisen tukeminen TKI-toiminnassa tulevat lisäämään yhteistyön kysyntää entisestään. Yritysten mukaan korkeakoulujen onkin jatkossa tärkeää kyetä vastaamaan pk-yritysten tarpeisiin nykyistä tehokkaammin.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja Suomen Yrittäjät toteuttivat yhteistyössä selvityksen pienten ja keskisuurten yritysten näkemyksistä korkeakouluyhteistyötä koskien. Selvityksen aineisto koottiin Suomen Yrittäjien jäsenistölle lähetetyllä kyselylomakkeella, jolla pyydettiin tietoja yhteistyön muodoista, hyödyistä, esteistä sekä tulevaisuudennäkymistä. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, minkälaista alueellista sekä laajempaa vaikuttavuutta korkeakouluyhteistyö saa aikaan. UNIFI, Arene ja Suomen Yrittäjät ovat hyödyntäneet selvityksen tarjoamaa tilannekuvaa korkeakoulujen yhteisten yrittäjyyssuositusten muotoilussa. Päivitetyt yrittäjyyssuositukset korkeakouluille julkaistaan 3.12.2018.

Selvitys: Pk-yritysten näkemyksiä korkeakouluyhteistyöstä ja sen vaikuttavuudesta

Lisätietoja:

Leena Wahlfors
toiminnanjohtaja
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
puh. 050 522 9421

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | In English, På Svenska, Uutisjutut

Unifin toimisto sulkeutuu kesälomien ajaksi / Unifis sekretariat börjar sitt sommarlov / Unifi’s secretariat will be out of office

Unifin toimisto hiljenee, kun sihteeristö jää kesälomalle. Palailemme tavanomaisten tehtäviemme ääreen jälleen 3.8. alkaen. Kiireelliset sähköpostit kannattaa lähettää yleiseen osoitteeseemme unifi(at)unifi.fi,...

 | Uutisjutut

Unifin syksyinen kestävyys- ja vastuullisuusseminaari kokoaa yliopistot yhteen kestävän kehityksen edistämisessä

Unifi järjestää 25.9.2020 yliopistoyhteisölle kestävyys- ja vastuullisuusseminaarin, jonka teemoina ovat kestävän kehityksen rooli koulutuksessa sekä yliopistojen hiilijalanjälki ja sen pienentäminen. Seminaarin...

 | Uutisjutut

Tutkitun tiedon tuella maailman parasta koulutusta! – Unifin viestit hallitukselle koulutuspoliittisen selonteon valmisteluun

Tutkimuksella ja koulutuksella on keskeinen rooli Suomen menestyksen turvaamisessa. Yhteiskunnalla on lähivuosina edessään useita haasteita: väestönmuutos, ilmaston lämpeneminen, työn murros, tasa-arvoa...