Opiskelijoiden päihdeohjelma (SORA-suositukset)

 | Uutisjutut

12.11.2014
Yliopistoille

Vuonna 2011 yliopistolain 5 lukuun lisättiin ns. Sora-säännökset, joista yhdessä (43 d §) annetaan yliopistolle mahdollisuus vaatia opiskelijalta todistusta huumausainetestistä. Yleisenä edellytyksenä tämän mahdollisuuden käyttämiselle on, että yliopistolla on toimintaohjeet opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmiin puuttumiseksi. Ohjeiden tulee lain mukaan olla “opiskelijahuollon toimijoiden kanssa yhteistyössä laaditut”. Oheinen opiskelijoiden mallipäihdeohjelma on laadittu Unifin toimeksiannosta yliopistojen, YTHS:n ja SYL:n yhteistyönä, ja sen pohjana on käytetty Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan päihdeohjelmaa. Työryhmän käytössä on ollut myös sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema SORA-lainsääntöä koskeva opas.

  1. Malliohjelman teksti on kirjoitettu siten, että ohjelma soveltuisi mahdollisimman helposti kaikkiin yliopistoihin. Aivan sellaisenaan sitä ei kuitenkaan voi ottaa käyttöön, vaan kussakin yliopistossa on ratkaistava seuraavat asiat ja muokattava ohjelman tekstiä sen mukaisesti:
  2. Yliopiston on ratkaistava, otetaanko ohjelma käyttöön yliopistotasoisena vai tiedekuntatasoisena. Malliohjelmassa käytetään muotoilua ”yliopisto/tiedekunta”, ja kunkin yliopiston on siis valittava sille soveltuva vaihtoehto. On myös mahdollista, että osassa yliopiston tiedekuntia on käytössä tiedekuntatasoinen ohjelma ja muut tiedekunnat ovat yliopistotasoisen ohjelman piirissä.

Yliopiston/tiedekunnan on päätettävä, onko yliopistossa/tiedekunnassa päihdeyhdyshenkilön tehtävä ja valittava vaihtoehdoista sen mukaan. Malliohjelmassa käytetään muotoilua ”päihdeyhdyshenkilö tai…” tai pelkkää termiä päihdeyhdyshenkilö. Mikäli yliopistossa/tiedekunnassa ei ole erillistä, nimettyä opiskelijoiden päihdeyhdyshenkilöä, ehdotamme, että hänelle kuuluvat tehtävät hoitaa pääsääntöisesti yliopiston tai tiedekunnan opintoasiainpäällikkö. SORA-asioiden keskittäminen samoille henkilöille on sekä järkevää että jopa välttämätöntä: SORA-asiat ovat yleensä arkaluonteisia ja opiskelijan yksityisyyden piiriin kuuluvia, ja niiden salassa pysymisen ja luottamuksellisina säilymisen edellytyksenä on niiden käsittelyn kuuluminen vain mahdollisimman harvan työtehtäviin.

Yliopistojen tehtävänä on yhdessä muiden toimijoiden kanssa tiedottaa päihdeohjelmastaan mahdollisimman tehokkaasti. Niiden tulee lisäksi huolehtia siitä, että eri henkilöryhmät ml. päihdeyhdyshenkilöt ja/tai heidän tehtäviään hoitavat muut henkilökunnan jäsenet saavat asiaankuuluvan koulutuksen tehtäväänsä ja tarvittavaa tukea ohjelman mukaisia tehtäviä
suorittaessaan. Tukea ja koulutusta tulee järjestää myös opiskelijoille.

Tapio Heiskari, koulutuspoliittinen sihteeri, SYL
Kristina Kunttu, ylilääkäri, YTHS
Hannele Markkanen, lakimies, Helsingin yliopisto
Petri Rintamäki, johtava lakimies, Itä-Suomen yliopisto
Perti Sjöblom, opintohallintopäällikkö, Turun yliopisto

 

Opiskelijoiden päihdeohjelma

 

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | In English, På Svenska, Uutisjutut

Unifin toimisto sulkeutuu kesälomien ajaksi / Unifis sekretariat börjar sitt sommarlov / Unifi’s secretariat will be out of office

Unifin toimisto hiljenee, kun sihteeristö jää kesälomalle. Palailemme tavanomaisten tehtäviemme ääreen jälleen 3.8. alkaen. Kiireelliset sähköpostit kannattaa lähettää yleiseen osoitteeseemme unifi(at)unifi.fi,...

 | Uutisjutut

Unifin syksyinen kestävyys- ja vastuullisuusseminaari kokoaa yliopistot yhteen kestävän kehityksen edistämisessä

Unifi järjestää 25.9.2020 yliopistoyhteisölle kestävyys- ja vastuullisuusseminaarin, jonka teemoina ovat kestävän kehityksen rooli koulutuksessa sekä yliopistojen hiilijalanjälki ja sen pienentäminen. Seminaarin...

 | Uutisjutut

Tutkitun tiedon tuella maailman parasta koulutusta! – Unifin viestit hallitukselle koulutuspoliittisen selonteon valmisteluun

Tutkimuksella ja koulutuksella on keskeinen rooli Suomen menestyksen turvaamisessa. Yhteiskunnalla on lähivuosina edessään useita haasteita: väestönmuutos, ilmaston lämpeneminen, työn murros, tasa-arvoa...