Oulussa keskusteltiin Suomen tulevaisuudesta Juha Sipilän johdolla – ”Todella hienoa, että pääministeri tahtoo kuulla yliopistoyhteisöä”

 | Uutisjutut

Kohti seuraavaa sataa -tilaisuus kokosi Oulun yliopistolle maanantaina runsaasti väkeä. Kuva: Juha Sarkkinen

Oulun yliopiston opiskelijat ja henkilökunta kokoontuivat maanantaina 26.2. pääministeri Juha Sipilän kutsusta pohtimaan, mitkä kysymykset ovat Suomen ja EU:n tulevaisuuden kannalta kaikista keskeisimpiä. Tilaisuus oli osa valtioneuvoston tulevaisuustyötä, ja sen antia hyödynnetään hallituksen tulevaisuusselonteossa ja Suomen EU-politiikan valmistelussa.

– On todella hienoa, että pääministeri tahtoo kuulla yliopistoyhteisöä, kun pohditaan Suomen ja Euroopan tulevaisuutta, toteaa UNIFIn toiminnanjohtaja Leena Wahlfors.

Päivän aikana osallistujat työskentelivät viidessä ryhmässä, joiden pohdittavaksi annettiin seuraavanlaisia aiheita: miten edistetään kestävää kehitystä, minkälaisia palveluja tekoälyn avulla voidaan luoda ja miten tuetaan elinikäistä hyvinvointia. Euroopan unionista puhuttaessa keskityttiin siihen, miten kilpailukykyä luodaan tutkimuksen avulla ja miten varmistetaan eri toimialojen tarvitsema osaaminen.

 

Hiilineutraalius ja eriarvoistumisen torjuminen nousivat esille

Päivän päätteeksi työryhmät esittelivät pohdintojensa tulokset pääministerille. Kestävän kehityksen kannalta tärkeiksi kysymyksiksi hahmottuivat muun muassa, miten Suomessa päästään materiaalien täyskiertoon ja miten rakennetaan tiekartta 2050 kohti hiilineutraalia energiajärjestelmää.

Terveyttä ja hyvinvoinnin tulevaisuutta kartoittanut työryhmä nosti tärkeäksi tehtäväksi eriarvoistumisen torjumisen, jossa koulutuksella nähtiin olevan keskeinen rooli. Teknologiaryhmässä puolestaan keskusteltiin muun muassa digitalisaation lukutaidosta, jonka ajateltiin nousevan jatkossa erittäin merkittäväksi seikaksi.

– On yhä tärkeämpää ymmärtää, mitä teknologia pystyy tekemään ja mitä se ei pysty, totesi ryhmän vetäjä, sähkö- ja tietotekniikan tiedekunnan dekaani Jukka Riekki.

Innovaatioryhmä nimesi yhdeksi isoksi kysymykseksi sen, miten tutkimusta ja innovaatioita rahoitetaan tulevaisuudessa. Työelämän kehitystä pohtinut ryhmä puolestaan arvioi, että jatkossa on tarvetta varsinkin ihmisten tunneosaamiselle, jota koneiden toiminta edellyttää tuekseen. Keiden sitten pitäisi kouluttaa itseään tulevia osaamistarpeita varten? Kaikkien.

– Suomeen tarvittaisiin elinikäisen oppimisen tiekartta, totesi ryhmää johtanut Oulun yliopiston vararehtori Helka-Liisa Hentilä.

 

Seuraava tilaisuus järjestetään Turun yliopistossa

Kaikkien Oulun yliopiston työryhmien pohdinnat otettiin talteen jatkotyötä varten. Pääministeri Sipilä kertoi päivän lopuksi, että tapahtumasta saatiin eväitä muun muassa ministeriöiden tulevaisuuskatsauksia ja hallituksen tekoälyä koskevaa selontekoa varten.

– Tuhannet kiitokset kaikille siitä, että olette olleet innolla mukana, pääministeri totesi.

Seuraava valtioneuvoston tulevaisuustapahtuma pidetään Turun yliopistossa maanantaina 12.3. Myös UNIFI on mukana järjestämässä Kohti seuraavaa sataa -tilaisuuksia yhdessä valtioneuvoston kanslian ja kohdeyliopistojen kanssa.

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki (vas.), UNIFIn toiminnanjohtaja Leena Wahlfors ja pääministeri Juha Sipilä kuuntelivat, minkälaisia ajatuksia työryhmissä syntyi. Kuva: Juha Sarkkinen

 

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | In English, På Svenska, Uutisjutut

Unifin toimisto sulkeutuu kesälomien ajaksi / Unifis sekretariat börjar sitt sommarlov / Unifi’s secretariat will be out of office

Unifin toimisto hiljenee, kun sihteeristö jää kesälomalle. Palailemme tavanomaisten tehtäviemme ääreen jälleen 3.8. alkaen. Kiireelliset sähköpostit kannattaa lähettää yleiseen osoitteeseemme unifi(at)unifi.fi,...

 | Uutisjutut

Unifin syksyinen kestävyys- ja vastuullisuusseminaari kokoaa yliopistot yhteen kestävän kehityksen edistämisessä

Unifi järjestää 25.9.2020 yliopistoyhteisölle kestävyys- ja vastuullisuusseminaarin, jonka teemoina ovat kestävän kehityksen rooli koulutuksessa sekä yliopistojen hiilijalanjälki ja sen pienentäminen. Seminaarin...

 | Uutisjutut

Tutkitun tiedon tuella maailman parasta koulutusta! – Unifin viestit hallitukselle koulutuspoliittisen selonteon valmisteluun

Tutkimuksella ja koulutuksella on keskeinen rooli Suomen menestyksen turvaamisessa. Yhteiskunnalla on lähivuosina edessään useita haasteita: väestönmuutos, ilmaston lämpeneminen, työn murros, tasa-arvoa...