Avoimen tieteen työpajassa pohdittiin muun muassa metadatan kriteereitä – ”Useimmat ihmiset eivät tunne niitä, joten koulutusta tarvitaan”

 | Uutisjutut

Päätoimittaja Frederick Fenter kertoi Tiedekulman yleisölle, minkälaisia avoimen julkaisemisen periaatteita sveitsiläisessä Frontiersissa noudetetaan.

Minkälaiset ovat hyvät välineet tiedon jakamiseen? Entä minkälaisia esteitä avoimuuden kulttuurille voi olla? Muun muassa näitä seikkoja käsiteltiin alustuksissa, jotka johdattelivat UNIFIn avoimen tieteen ja datan työpajan osallistujat urakkaansa Tiedekulmassa keskiviikkona 14.3.

UNIFIn puheenjohtaja Jukka Mönkkönen korosti, että avoin tiede ei voi menestyä, elleivät yhteiskunnat itsessään ole avoimia. Tarvitaan poliittista tahtoa ja muutoksia organisaatioiden johtamisessa, jotta avoimuuden periaatetta on mahdollista toteuttaa jokapäiväisessä työssä.

– Yksilöt ovat hukassa, jos rakenteet eivät tue heitä, Mönkkönen totesi.

Hän suhtautuu toiveikkaasti siihen, että kulttuurinen muutos kohti uusia toimintatapoja on mahdollinen. Vaikka tiede on vielä monelta osin suljettua, uusille sukupolville avoimuus on jo itsestään selvää. Muutkin voivat oppia siirtymään lineaarisesta ajattelusta alusta-ajatteluun, joka auttaa näkemään, että kaikki on kytköksissä toisiinsa.

 

Hyvät työkalut eivät hidasta tutkijan työtä

Kansainvälisenä vieraana Tiedekulmaan saapui puhumaan päätoimittaja Frederick Fenter, joka luotsaa avoimeen julkaisuun keskittyvää sveitsiläistä Frontiersia. Fenter näkee tulevaisuudessa paljon uusia mahdollisuuksia.

– Uskon, että tekemällä töitä avoimuuden eteen voimme muuttaa tieteellistä dataa innovaatioiksi, Fenter totesi.

Hän kertoi kuulijoille muun muassa siitä, miten Frontiersissa varmistetaan julkaistavien artikkelien laatu. Yhtenä keinona on tuoda avoimesti esille tekstin laatimisessa ja arvioinnissa mukana olleet henkilöt: kun oma nimi on painettu artikkelin sivulle, se saa pohtimaan entistä tarkemmin, onko teksti tarpeeksi korkeatasoinen julkaistavaksi.

– Alustalla voimme myös laittaa automaattisia tarkistuksia prosessin jokaiseen vaiheeseen ja varmistaa, että laatustandardit täyttyvät, Fenter kertoi.

European Open Science Cloudin toimintaa esitteli yleisölle puolestaan CSC:n tutkimusinfrastruktuurien ja -politiikkojen johtaja Per Öster. Hän pohdiskeli puheessaan myös sitä, minkälaiset työkalut ovat hyviä tiedon jakamiseen.

Öster muistutti, että viestinnälle esimerkiksi kollegojen kesken on usein tarvetta tutkimusprosessin eri vaiheissa. Tiedon jakamisen pitää kuitenkin onnistua helposti, jotta se ei häiritse hyvää ja vauhdikasta työskentelyvirettä.

– Tämä asettaa työkaluille paljon vaatimuksia, Öster totesi.

 

Datan jakamisen tiellä ainakin viisi estettä

Tiedekulman yleisö pääsi perehtymään myös tutkimusdatan avaamisen esteisiin, kun Helsingin yliopiston kirjaston tietoasiantuntijat esittelivät niitä tutkijahaastattelujen pohjalta. Haastatteluissa nousi esiin viisi merkittävää estettä.

Ensimmäinen niistä on, että joskus data voi tuhoutua huolimattoman säilytyksen vuoksi. Ongelmaksi saattaa muodostua myös datan määrä: jos sitä on liikaa, on vaikeaa löytää tiloja sen pitkäaikaiselle säilytykselle.

– Jos taas määrä on pieni, säilyttäminen voidaan sivuuttaa, koska datan ei ajatella olevan arvokasta, kertoi tietoasiantuntija Markku Roinila.

Joskus data voi olla niin herkkää, että sen käyttöä täytyy rajoittaa. Toisaalta pulmallista on sekin, jos datan säilyttäminen vaatii lisäksi tiettyjen ohjelmien tai laitteiden säilömistä. Viides ongelmakohta on metadatan puuttuminen: usein datan myöhempi käyttö estyykin juuri sen vuoksi.

Jotta näin ei kävisi, pitäisi metadatan kerääminen aloittaa heti tutkimusprojektin alussa. Lisäksi pitäisi olla tarkasti selvillä, mitkä ovat metadatalle asetetut kriteerit.

– Useimmat ihmiset eivät tunne niitä, joten koulutusta tarvitaan, Roinila totesi.

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | In English, På Svenska, Uutisjutut

Unifin toimisto sulkeutuu kesälomien ajaksi / Unifis sekretariat börjar sitt sommarlov / Unifi’s secretariat will be out of office

Unifin toimisto hiljenee, kun sihteeristö jää kesälomalle. Palailemme tavanomaisten tehtäviemme ääreen jälleen 3.8. alkaen. Kiireelliset sähköpostit kannattaa lähettää yleiseen osoitteeseemme unifi(at)unifi.fi,...

 | Uutisjutut

Unifin syksyinen kestävyys- ja vastuullisuusseminaari kokoaa yliopistot yhteen kestävän kehityksen edistämisessä

Unifi järjestää 25.9.2020 yliopistoyhteisölle kestävyys- ja vastuullisuusseminaarin, jonka teemoina ovat kestävän kehityksen rooli koulutuksessa sekä yliopistojen hiilijalanjälki ja sen pienentäminen. Seminaarin...

 | Uutisjutut

Tutkitun tiedon tuella maailman parasta koulutusta! – Unifin viestit hallitukselle koulutuspoliittisen selonteon valmisteluun

Tutkimuksella ja koulutuksella on keskeinen rooli Suomen menestyksen turvaamisessa. Yhteiskunnalla on lähivuosina edessään useita haasteita: väestönmuutos, ilmaston lämpeneminen, työn murros, tasa-arvoa...