Åtgärdsprogram för öppen vetenskap och data finns nu också på svenska / Open Science and Data Action Programme available also in English

 | In English, På Svenska, Uutisjutut

UNIFIs åtgärdsprogram för öppen vetenskap och data publicerades den 28 maj. Programmet är nu översätt till svenska och engelska.

Programmet är riktat till det vetenskapliga samfundet i Finland. Dess huvudsyfte är att Finland ska vara en trendsättare för öppen vetenskap också i framtiden och att öppenhet ska vara en del av forskninges vardag på alla nivåer. I programmet finns åtta åtgärder för att uppnå det här syftet.

Läs den svenska versionen av programmet här.

 

UNIFI’s Open Science and Data Action Programme was published on 28th May. The programme has now been translated into English and Swedish.

The programme is directed at the Finnish scholarly community. Its main objective is to make sure that Finland will be an Open Science trendsetter also in the future and to make openness part of the daily life of science at all levels. For reaching these goals the programme suggests eight measures.

Read the English version of the programme here.

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Uutisjutut

Unifi hakee toiminnanjohtajaa

Sivistys, luovuus ja tutkittuun tietoon perustuva vaikuttavuus ohjaavat työtäsi yliopistojen yhteistyön tukijana sekä niiden yhteiskunnallista roolia koskevan keskustelun avaajana ja ylläpitäjänä....

 | In English

Investment in research, education and innovation must be secured in the EU’s next long-term budget

Investing in research, education and innovation is extremely important for the future of Finland and the whole of Europe. Otherwise we...

 | Uutisjutut

Tutkimus-, koulutus- ja innovaatiopanostukset on turvattava päätettäessä EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä

Panostukset tutkimukseen, koulutukseen ja innovaatioihin ovat äärimmäisen tärkeitä paitsi Suomen myös koko Euroopan unionin tulevaisuudelle. Ilman niitä emme voi saavuttaa YK:n...

hibaby