Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry In english På svenska
Suomen yliopistot UNIFI ry
SIVISTYS - LUOVUUS - VAIKUTTAVUUS

Lausunnot

2019
20.02. Viitekehyksen laajentamistyöryhmän loppuraportin esitykset ja raporttiin sisältynyt asetusehdotus Lataa PDF
19.02. Valtioneuvoston selonteko tietopolitiikasta ja tekoälystä (SiV) Lataa PDF
08.02. Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 (SiV) Lataa PDF
31.01. Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen yhteishausta Lataa PDF
29.01. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HaV) Lataa PDF
15.01. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (SiV) Lataa PDF
09.01. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 21 ja 30 §:n muuttamisesta (SiV) Lataa PDF
2018
22.11. Hallituksen esitys eduskunnalle rahankeräyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (SiV) Lataa PDF
15.11. Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy -nimisestä osakeyhtiöstä Lataa PDF
14.11. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (SiV) Lataa PDF
07.11. Hallituksen esitys eduskunnalle pääsystä korkeampaan koulutukseen Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi (SiV) Lataa PDF
17.10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (SiV) Lataa PDF
10.10. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019 (SiV) Lataa PDF
05.10. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019 (SiTj) Lataa PDF
28.09. Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lataa PDF
29.08. Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta Lataa PDF
14.06. HE laiksi oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin annetun lain muuttamisesta Lataa PDF
14.06. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Kohti yhteistä eurooppalaista data-aluetta (SiV) Lataa PDF
06.06. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HaV) Lataa PDF
25.05. Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HaV) Lataa PDF
16.05. Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (SiV) Lataa PDF
03.05. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019-2022 (SiV) Lataa PDF
26.04. Selvitys suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä Lataa PDF
26.04. Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (SiV) Lataa PDF
15.03. Valtioneuvoston selvitys: Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021- (SiV) Lataa PDF
07.03. Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta Lataa PDF
21.02. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta (SiV) Lataa PDF
19.02. Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018 (SiV) Lataa PDF
2017
15.12. Lappeenrannan teknillisen yliopiston esitys yliopiston nimen muuttamiseksi Lataa PDF
29.11. Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021- Lataa PDF
22.11. Ehdotus valtioneuvoston opintotukiasetukseksi Lataa PDF
16.11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa Lataa PDF
14.11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lataa PDF
24.10. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma Lataa PDF
18.10. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 (Sivistysvaliokunta) Lataa PDF
12.10. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa. Jaettu ymmärrys työn murroksesta Lataa PDF
11.10. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 (Tulevaisuusvaliokunta) Lataa PDF
06.10. Hallituksen esitys valtion talousarvioksi 2018 (Sivistys- ja tiedejaosto) Lataa PDF
28.09. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Lataa PDF
27.09. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä laiksi yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta (Tampere 3) Lataa PDF
14.09. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä Lataa PDF
16.08. Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lataa PDF
12.08. Innovaatiorahoituskeskus Business Finland ja Business Finland-niminen osakeyhtiö Lataa PDF
12.06. Hallituksen esitys maakuntien perustamista ja sote-uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi Lataa PDF
05.06. Perusopetuslain väliaikainen muuttaminen – toisen kotimaisen kielen kokeilu Lataa PDF
31.05. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018-2021 Lataa PDF
16.05. UNIFIn linjauksia OKM:n visiotyöhön Lataa PDF
10.05. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta 2018-2021 Lataa PDF
26.04. Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta Lataa PDF
24.04. Hallituksen esitys opintotukilain muuttamisesta Lataa PDF
24.04. Hallituksen esitys ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta Lataa PDF
24.03. Hallituksen esitys julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Lataa PDF
20.03. Opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttaminen Lataa PDF
20.03. Opetushallituksesta ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annettujen lakien muuttaminen Lataa PDF
03.03. Yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arviointi Lataa PDF
23.02. Kannanotto: Korkeakoulujen opetusyhteistyön helpottamista ei pidä viivyttää Lataa PDF
15.02. Hallituksen esitys laiksi rahankeräyslain muuttamisesta Lataa PDF
03.01. Statement of the Finnish Universities: Interim evaluation of Horizon 2020 Lataa PDF
2016
04.10. Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Lataa PDF
15.09. Hallituksen esitys laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä Lataa PDF
16.08. Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi opintotukilain muuttamisesta Lataa PDF
31.05. Hallituksen esitys laiksi Opetushallituksesta Lataa PDF
26.05. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020 Lataa PDF
26.05. Kustantajien rooli tekijänoikeuden arvoketjussa sekä ”panorama-poikkeus” Lataa PDF
23.05. Ehdotus koulutustoimikuntajärjestelmän kehittämisestä osaamisen ennakointifoorumiksi Lataa PDF
16.05. Hallituksen esitys laeiksi Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain ja puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta Lataa PDF
02.05. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020 Lataa PDF
02.03. Hallituksen esitys laiksi yliopistolain 8 §:n muuttamisesta Lataa PDF
08.01. Kannanotto: Tiedonlouhintaa ja tekijänoikeuskysymyksiä koskeva Haagin julistus Lataa PDF
2015
07.10. Kannanotto: Korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen rahoitus ensi vuoden talousarviossa Lataa PDF
11.09. Tekijänoikeuden yhteishallinnointi Lataa PDF
08.09. Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Lataa PDF
18.05. Lausunto tutkimus- ja innovaationeuvostoa koskevasta asetuksesta Lataa PDF
18.05. Lausunto ORCID-tunnisteen käyttöönotosta Lataa PDF
16.03. Lausunto kaupunki- ja maaseutupolitiikan kehittämistarpeista Lataa PDF
16.03. Lausunto arkistolainsäädännön uudistuksesta Lataa PDF
19.01. Opiskelijoiden päihdeohjelma (SORA-suositukset) Lataa PDF
2014
05.12. Lausunto opintotukilaista sivistysvaliokunnalle Lataa PDF
04.12. Lausunto erikoiskoulutukseen liittyvistä asetusmuutoksista Lataa PDF
28.11. Lausunto uudesta rahankeräyslaista Lataa PDF
25.11. Lausunto koskien lakeja yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta Lataa PDF
21.11. Lausunto yliopistoindeksistä Lataa PDF
21.11. Lausunto EU/ETA‐alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta perittävistä lukukausimaksuista Lataa PDF
23.10. Lausunto Eurooppa 2020-strategian arvioinnista Lataa PDF
26.09. Lausunto valtion vuoden 2015 talousarviosta Lataa PDF
01.07. Lausunto opintotukilaista Lataa PDF

 

 
Erikoistumiskoulutus
Ota meihin yhteyttä!
Perustietoa yliopistoista