Suomen yliopistot UNIFI ry In english På svenska
Suomen yliopistot UNIFI ry
VUOROPUHELU - LUOVUUS - YHTEISTYÖ

Lausunnot

16.5. UNIFIn linjauksia OKM:n visiotyöhön Lataa PDF
10.5. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta 2018-2021 Lataa PDF
26.4. Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta Lataa PDF
24.4. Hallituksen esitys opintotukilain muuttamisesta Lataa PDF
Hallituksen esitys ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta Lataa PDF
24.3. Hallituksen esitys julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Lataa PDF
20.3. Opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttaminen Lataa PDF
Opetushallituksesta ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annettujen lakien muuttaminen Lataa PDF
3.3. Yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arviointi Lataa PDF
23.2. Kannanotto: Korkeakoulujen opetusyhteistyön helpottamista ei pidä viivyttää Lataa PDF
15.2. Hallituksen esitys laiksi rahankeräyslain muuttamisesta Lataa PDF
3.1. Statement of the Finnish Universities: Interim evaluation of Horizon 2020 Lataa PDF
4.10. Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Lataa PDF
15.9. Hallituksen esitys laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä Lataa PDF
16.8. Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi opintotukilain muuttamisesta Lataa PDF
31.5. Hallituksen esitys laiksi Opetushallituksesta Lataa PDF
26.5. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020 Lataa PDF
Kustantajien rooli tekijänoikeuden arvoketjussa sekä ”panorama-poikkeus” Lataa PDF
23.5. Ehdotus koulutustoimikuntajärjestelmän kehittämisestä osaamisen ennakointifoorumiksi Lataa PDF
16.5. Hallituksen esitys laeiksi Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain ja puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta Lataa PDF
2.5. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020 Lataa PDF
2.3. Hallituksen esitys laiksi yliopistolain 8 §:n muuttamisesta Lataa PDF
8.1. Kannanotto: Tiedonlouhintaa ja tekijänoikeuskysymyksiä koskeva Haagin julistus Lataa PDF
7.10. Kannanotto: Korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen rahoitus ensi vuoden talousarviossa Lataa PDF
11.9. Tekijänoikeuden yhteishallinnointi Lataa PDF
8.9. Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Lataa PDF
18.5. Lausunto tutkimus- ja innovaationeuvostoa koskevasta asetuksesta Lataa PDF
Lausunto ORCID-tunnisteen käyttöönotosta Lataa PDF
16.3. Lausunto kaupunki- ja maaseutupolitiikan kehittämistarpeista Lataa PDF
Lausunto arkistolainsäädännön uudistuksesta Lataa PDF
19.1. Opiskelijoiden päihdeohjelma (SORA-suositukset) Lataa PDF
5.12. Lausunto opintotukilaista sivistysvaliokunnalle Lataa PDF
4.12. Lausunto erikoiskoulutukseen liittyvistä asetusmuutoksista Lataa PDF
28.11. Lausunto uudesta rahankeräyslaista Lataa PDF
25.11. Lausunto koskien lakeja yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta Lataa PDF
21.11. Lausunto yliopistoindeksistä Lataa PDF
Lausunto EU/ETA‐alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta perittävistä lukukausimaksuista Lataa PDF
23.10. Lausunto Eurooppa 2020-strategian arvioinnista Lataa PDF
26.9. Lausunto valtion vuoden 2015 talousarviosta Lataa PDF
1.7. Lausunto opintotukilaista Lataa PDF

 

 
Tohtorikoulutus Suomessa
Ota meihin yhteyttä!
Erikoistumiskoulutus