Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry In english På svenska
Suomen yliopistot UNIFI ry
SIVISTYS - LUOVUUS - VAIKUTTAVUUS

Kansainvälinen toiminta

UNIFI osallistuu aktiivisesti korkeakoulu- ja tiedepolitiikan kansainväliseen keskusteluun. Se toimii myös yhteistyössä kansallisten rehtorien neuvostojen kanssa.

DET NORDISKA UNIVERSITETSSAMARBETET (NUS)

Det nordiska universitetssamarbetet/Nordic University Association (NUS) on Pohjoismaiden yliopistojen ja korkeakoulujen yhteistyöelin, jonka jäseniä ovat Danske Universiteter (Tanska), Finlands universitetsrektorers råd/Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI (Suomi), Samstafsnefnd háskólastigsins (Islanti), Universitets- og høgskolerådet UHR (Norja) sekä Sveriges universitets- och högskoleförbund SUHF (Ruotsi).

NUSin hallitukseen kuuluu kaksi jäsentä jokaisesta kansallisesta rehtorineuvostosta, yleensä puheenjohtaja ja pääsihteeri.  Fäärsaarten (Fróðskaparsetur Føroya,The University of the Faroe Islands)  ja  Grönlannin (Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet/University of Greenland) yliopistojen rehtoreilla sekä Ahvenanmaan ammattikorkeakoulun (Högskolan på Åland/Åland University of Applied Sciences)  rehtorilla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin tarkkailijoina.

NUSin tehtävänä on:

  • huolehtia keskinäisestä tiedottamisesta, joka koskee korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen kehitystä Pohjoismaissa
  • edistää kansallisten rehtorineuvostojen välistä yhteistyötä Pohjoismaissa
  • edistää Pohjoismaiden yliopistojen välistä yhteistyötä (oppilaitosta, joka kuuluu johonkin kansalliseen rehtorineuvostoon nimitetään tässä yhteydessä yliopistoksi)
  • järjestää konferensseja Pohjoismaiden yliopistojen rehtoreille yleensä kahden vuoden välein
  • toimia Pohjoismaiden yliopistojen yhteisenä yhteysorganisaationa. NUS tuo esiin yliopistojen näkökulman  keskusteluissa Pohjoismaiden ministerineuvoston sekä muiden pohjoismaisten instituutioiden kuten NordForskin kanssa asioissa, joilla on yliopistopoliittinen luonne
  • koordinoida Pohjoismaiden rehtorineuvostojen työtä kansainvälisissä yhteyksissä, kun sitä pidetään tarkoituksenmukaisena
  • koordinoida toimintaansa Pohjoismaiden yliopistohallintoyhteistyön (NUAS) kanssa.

EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION (EUA)

Eurooppalainen yhteistyö toteutuu pääasiassa European University Associationin (EUA) kautta.

EUA on eurooppalaisten yliopistojen yhteistyöelin, joka edustaa yli 850 instituutiota 47 Euroopan maasta. Jäseniin kuuluu korkeakouluja, rehtorien neuvostoja ja korkeakouluopetusta ja -tutkimusta edistäviä järjestöjä. EUA toimii asiatuntijajärjestönä ja korkeakoulu- ja tiedepolitiikan keskustelufoorumina sekä edistää yliopistojen vaikuttavuutta Euroopan Unionin päätöksenteossa.

EUA on perustettu vuonna 2001, jolloin Association of European Universities (CRE) ja Confederation of European Union Rectors’ Conferences yhdistyivät.

 
Erikoistumiskoulutus
Ota meihin yhteyttä!
Perustietoa yliopistoista