Suomen yliopistot UNIFI ry In english På svenska
Suomen yliopistot UNIFI ry
SIVISTYS - LUOVUUS - VAIKUTTAVUUS

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj)

Suomen yliopistot UNIFI ry ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry toteuttavat korkeakoulujen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden hankkeen kevään 2016 aikana. Hanke on jatkoa Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2014 tilaamille selvityksille yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ulottuvuuksista ja tavoista tunnistaa ja arvioida niitä (Vastuullinen ja vaikuttava. Tulokulmia korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. OKM:n julkaisuja 2015:13). UNIFIn ja Arenen toteuttaman hankkeen tarkoituksena on jatkaa selvitysten pohjalta yhteisen käsityksen muodostamista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta edistävistä toimintatavoista sekä tuottaa korkeakouluille välineitä tunnistaa ja osoittaa toimintansa vaikuttavuus.

Hankkeen tavoitteena on edistää korkeakoulujen

 • strategista johtamista; kykyä asettaa tavoitteita suhteessa haluttuihin vaikutuksiin ja vaikuttavuuteen sekä
 • edellytyksiä tunnistaa ja osoittaa toimintansa tuottama lisäarvo yhteiskunnassa; lisätä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta kansallisesti ja globaalisti entistä laadukkaampana, kansainvälisempänä ja tehokkaampana toimijoiden kokonaisuutena valitsemiensa profiilien mukaisesti.

Hankkeen toteutus

Hanke toteutetaan UNIFIn ja Arenen yhteishankkeena. Hankkeen hallinnosta vastaa UNIFI. Hankkeelle on nimetty ohjausryhmä ja projektiryhmä, joissa on edustus yliopistoista, ammattikorkeakouluista, Suomen Akatemiasta, Valtioneuvoston kansliasta sekä opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Hankkeen lopputuloksena tuotetaan korkeakouluille välineitä tunnistaa ja osoittaa panosten sekä perustehtävien tuottamien tulosten tuottama vaikuttavuus. Tavoitteena on tukea yhteisen käsitteistön muodostamista ja tiedostamista korkeakoulujen eri toimijaryhmien tasoilla. Lisäksi hankkeessa laaditaan suositukset yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistämiseksi ja osoittamiseksi sekä nostetaan esiin parhaita yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen työmenetelmiä ja käytäntöjä korkeakouluissa.

Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä järjestetään neljä alueellista työpajaa ajalla 7.3.2016–11.4.2016. Työpajojen tavoitteena on käydä yhteistä, laaja-alaista keskustelua yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden edistämisestä ja osoittamisesta sekä tuoda esiin korkeakoulujen toimintamalleja. Työpajoihin kutsutaan 1-2 edustajaa jokaisesta yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta sekä yksi edustaja kustakin yliopistokeskuksesta. Lisäksi työpajoihin kutsutaan maakuntien liittojen, ELY-keskusten ja korkeakoulujen muiden sidosryhmien edustajia.

Ennen työpajoihin osallistumista korkeakouluja pyydettiin vastaamaan ennakkotehtävään ajalla 15.2-29.2.2016.

Työpajojen ajankohdat:

 • Etelä-Suomi (kaksi samanlaista työpajaa)
  7.3.2016, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Länsi-Suomi
  10.3.2016, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Itä- ja Kaakkois-Suomi
  22.3.2016, Mikkelin ammattikorkeakoulu
 • Pohjois-Suomi
  11.4.2016, Oulun yliopisto

Alueellisten työpajojen lisäksi hanke toteutti yhteistyössä Valtioneuvoston kanslian ja Sitran koordinoiman kansallisen ennakointiverkoston (KEV) kanssa Foresight Friday-tapahtuman 18.3.2016.

Hankkeen työsuunnitelma (PDF)

Hanke on päättynyt.

Hankkeen tulosten julkistusseminaari järjestettiin 24.5.2016 Musiikkitalossa. Seminaarissa julkistettiin korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden verkkosivu vaikuttavakorkeakoulu.unifi.fi

Sivuston sisältöjä voi edelleen kommentoida ja ehdottaa hyviä käytänteitä osoitteessa https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/75/osallistuminen/206/keskustelu/.

Lisätietoa hankkeesta:

Toiminnanjohtaja Leena Wahlfors, UNIFI ry.
050 522 9421, leena.wahlfors (ät) unifi.fi

Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene ry.
0400 293 545, riitta.rissanen (ät) arene.fi

 

 
Erikoistumiskoulutus
Ota meihin yhteyttä!
Perustietoa yliopistoista