Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry In english På svenska
Suomen yliopistot UNIFI ry
SIVISTYS - LUOVUUS - VAIKUTTAVUUS

Hankkeet

Toteutamme monenlaisia hankkeita, joiden tarpeellisuus nousee esiin yliopistomaailmasta ja sidosryhmistämme. Hankkeita rahoitetaan paitsi yhdistyksen omilla varoilla myös muiden tahojen, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön, tuella. Vuonna 2018 olemme tuottaneet Avoimen tieteen ja datan toimenpideohjelman suomalaiselle tiedeyhteisölle sekä olleet mukana Arenen ja Suomen Yrittäjien kanssa Yritysyhteistyön vaikuttavuus -hankkeessa, jossa laadittiin korkeakouluille yhteiset yrittäjyyssuositukset.

 
Erikoistumiskoulutus
Ota meihin yhteyttä!
Perustietoa yliopistoista