Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry In english På svenska
Suomen yliopistot UNIFI ry
SIVISTYS - LUOVUUS - VAIKUTTAVUUS

Tohtoreilla pyyhkii aika hyvin

”Työllistymisriski tohtoreilla on verrattain suuri”, kiteytti Turun yliopiston työelämäpalveluiden tutkija Juha Sainio Aarresaari-verkoston tohtoriuraseurannan tulokset seminaarissa Metsätalossa 1.6.2016.

Julkista keskustelua seuratessa välittyy helposti tilastoja huonompi kuva tohtoreiden työmarkkinatilanteesta. Tohtorien työttömyys oli vuonna 2015 vain 4,2%.

Aarresaaren kyselyssä selvitettiin vuonna 2012–2013 väitelleiden tohtorien työllistymistä. Kyselyyn vastasi syksyllä 2015 yhteensä 1604 tohtoria eli 48 prosenttia tohtorin tutkinnon suorittaneista.

Yksityisen sektorin tulisi palkata enemmän tohtoreita

Tohtoreista noin 39% työllistyy edelleen yliopistoille, ja loput sijoittuvat muualle yhteiskuntaan, julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille.

Sivistystyönantajien tuoreessa selvityksessä korkeakoulujen ja yritysten yhteistyö on kansainvälisten yritysjohtajakyselyjen mukaan Suomessa kattavampaa kuin missään muussa maassa.

Aarresaari-verkoston seminaarissa Helsingin yliopiston vararehtori Keijo Hämäläinen huomautti kuitenkin, että Suomen kannalta tärkeissä OECD-verrokkimaissa tohtoreita työskentelee yksityisen sektorin vaativissa asiantuntijatehtävissä enemmän kuin Suomessa. Yhtenä haasteena Suomessa näyttääkin olevan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kyky ottaa vastaan tohtoreita.

Aiheeseen on jo tartuttu puolin ja toisin. Useissa yliopistoissa tuetaan aktiivisesti tohtoreiden urasuunnittelua ja pyritään edistämään erityisesti akateemisen maailman ulkopuolista työllistymistä.

Erinomaisia tuloksia on saatu Post Docs in Companies (PoDoCo) -ohjelmalla, jonka tavoitteena on tohtoreiden siirtyminen nykyistä laajemmin yksityisen sektorin palvelukseen. Yritysten, säätiöiden ja FIMECCin käynnistämän kaikkia elinkeinoelämän aloja ja kaikkia tieteenaloja koskevan ohjelman tarkoituksena on lisätä elinkeinoelämän tietoisuutta tohtoreiden osaamisesta sekä luoda yksityiselle sektorille entistä paremmat kannusteet palkata tohtoreita.

Yritysmaailmaa ja tohtoreita on tuotu hyvin tuloksin yhteen myös Tekesin rahoittamissa tutkimushankkeissa ja Tohtoreita yrityksiin -projektissa.

Tohtori Miia Kososen perustama Tohtoriverkosto pyrkii edistämään tohtoreiden urakehitystä, yrittäjyysvalmiuksia ja verkostoitumista järjestämällä erilaisia tapaamisia ja ylläpitämällä vapaamuotoista yhteistyötä ja verkostoitumista.

Pallo on nyt heitetty myös elinkeinoelämän suuntaan. Elinkeinoelämän keskusliitto ehdotti tuoreessa kannanotossaan, että yliopistojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta erityisesti elinkeinoelämän suuntaan voitaisiin tarkastella esimerkiksi mittaamalla yritysten kanssa tehtyjen julkaisujen määrää. Tämä on yksi tohtoreiden ja tutkijakoulutettavien sekä elinkeinoelämän välisen yhteistyön muoto.

Pienissäkin yrityksissä tulisi muistaa, että tutkijakoulutuksen saaneet ovat aivan tavallisia ihmisiä. Puheet tumpeloista teoreettisista tohtoreista kannattaa unohtaa. Yritykselle tohtorin palkkaaminen tarkoittaisi osaavimman, alallaan ajantasaisimman ja uusimman tiedon hallitsevan ja sitä soveltamaan kykenevän työvoiman palkkaamista. Asennemuutosta saadaan aikaan lisäämällä dialogia ja tehokasta markkinointia yliopistojen puolelta.

Pitkittynyt työttömyys huolestuttaa

Todellinen huolenaihe uraseurantaraportissa on työttöminä olevien tutkijakoulutettujen työttömyysajan pidentyminen. Vuodesta 2013 vuoteen 2016 yli vuoden työttömänä olleiden tutkijakoulutettujen osuus kaikista työttömistä tutkijakoulutettavista oli noussut 27:stä 41 prosenttiin. Lähes vastaava nousu näkyi kuitenkin kaikilla muillakin koulutusaloilla, eikä sinänsä kerro tohtorikoulutuksen erityishaasteista, vaan ehkä enemmän huonosta taloustilanteesta. Tutkija-asteella työttömyys on 4,7% työvoimasta kun se kaikilla asteilla on yhteensä 12,5%. Tohtorit työllistyvät siis edelleen koko väestöä paremmin.

Onkin hyvä muistaa, että uraseurannan tulokset olivat monilta osin varsin positiivista kuultavaa. Tutkimuksen mukaan peräti 85 % tohtoreista kokee, että nykyisen työn vaativuus vastaa koulutuksen tasoa. Tilaisuudesta olisi voitu uutisoida myös näin: ”Tohtorit ovat sijoittuneet aiempaa useammin työhön, joka vastaa täysin heidän uratavoitteitaan.”

LISÄTIETOA:

Aarresaari-verkosto, tohtoreiden uraseuranta http://www.aarresaari.net/uraseuranta/tohtoreiden_uraseuranta

Akateemisten työllistymistä seurataan useissa hankkeissa. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama LATUA-hanke kehittää yliopistojen uraseurantojen sisältöjä ja toteutusta sekä lisää työelämätiedon tunnettuutta ja käyttöä yliopistoissa. Töissä.fi sivusto jatkaa uraseurantatietoa hyödyttävän verkkosivuston kehittämistä ja tuottaa malleja uraohjaukseen.

Jaa artikkeli

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
 
Erikoistumiskoulutus
Ota meihin yhteyttä!
Perustietoa yliopistoista