Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf In english Suomeksi
Finlands universitet UNIFI rf
SIVISTYS - LUOVUUS - VAIKUTTAVUUS

Samarbetet mellan universiteten framskrider

Finlands universitet UNIFI rf:

Finlands universitet UNIFI rf är ett samarbetsorgan för Finlands universitet. UNIFI fortsätter Finlands universitetsrektorers råds (grundad 1969) arbete för universitets väl. UNIFI tar upp principiella och övergripande gemensamma frågor som berör universiteten, och arbetar för att främja högsta undervisning, forskning och konstnärlig verksamhet.

Alla Finlands 16 universitet och Försvarshögskolan är medlemmar i föreningen. UNIFIs verksamhet grundar sig på universitetslagen, enligt vilken universiteten skall sträva efter att samarbeta utgående från en ändamålsenlig inbördes arbetsfördelning.