Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry In english På svenska
Suomen yliopistot UNIFI ry
SIVISTYS - LUOVUUS - VAIKUTTAVUUS

FINLANDS UNIVERSITETsrektorers råd UNIFI RF

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf är ett samarbetsorgan för Finlands universitet. UNIFI tar upp principiella och övergripande gemensamma frågor som berör universiteten, och arbetar för att främja högsta undervisning, forskning och konstnärlig verksamhet.

Alla Finlands 13 universitet och Försvarshögskolan är medlemmar i föreningen. UNIFIs verksamhet grundar sig på universitetslagen, enligt vilken universiteten skall sträva efter att samarbeta utgående från en ändamålsenlig inbördes arbetsfördelning.

 

KONTAKTA OSS

e-post: unifi (at) unifi.fi

förnamn.efternamn@unifi.fi

Sekretariat:

Direktör, SVD Leena Wahlfors
tel.: +358-50-522 9421

Utvecklingschef Eeva Nyrövaara
tel.: +358-50-370 7560

Sakkunnig Elina Ajalin
tel.: +358-50-5858 565

Kommunikationsspecialist Anna Humalamäki
tel.: +358-50-501 0559

Adress:
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
Norra Magasingatan 7A2
FI-00130 Helsingfors
FINLAND

 

FÖLJA OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook

Twitter

Instagram

 
Erikoistumiskoulutus
Ota meihin yhteyttä!
Perustietoa yliopistoista