På Svenska

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf är ett samarbetsorgan för Finlands universitet. Unifi tar upp principiella och övergripande gemensamma frågor som berör universiteten, och arbetar för att främja högsta undervisning, forskning och konstnärlig verksamhet.

Alla Finlands 13 universitet och Försvarshögskolan är medlemmar i föreningen. Unifis verksamhet grundar sig på universitetslagen, enligt vilken universiteten skall sträva efter att samarbeta utgående från en ändamålsenlig inbördes arbetsfördelning.

Kontakta oss

TD Eeva Nyrövaara

Tf direktör, utvecklingschef
+358 (0)50 3707 560
eeva.nyrovaara(at)unifi.fi

FM Elina Ajalin

Sakkunnig
+358 (0)50 5858 565
elina.ajalin(at)unifi.fi

SVM Anna Humalamäki

Kommunikationsspecialist
+358 (0)50 5010 559
anna.humalamaki(at)unifi.fi

Unifi e-mail

unifi(at)unifi.fi

Adress

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
Norra Magasingatan 7A2
FI-00130 Helsingfors
FINLAND

Ladda ner Unifis materialen på svenska

Rusmedelsprogram för studerande

Rusmedelsprogram för studerande (2019)

Öppen vetenskap och data

Öppen vetenskap och data åtgärdsprogram för det vetenskapliga samfundet i Finland (2018)

Entreprenörskapsfrämjande

Rekommendationer för entreprenörskapsframjande vid högskolor (2018)

Visionen

Den finländska universitetens gemensamma vision för år 2025 (2016)

Jaa:

Läs svenska nyheter, intervjuer och bloggtexter

 | På Svenska, Tiedotteet

Antagningen av studerande till universiteten våren 2020

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf är ett samarbetsorgan för Finlands universitet. Unifi tar upp principiella och övergripande…

 | På svenska, Rehtorin mietteitä

Karen Spens: Finland kommer att behöva utländska talanger – ”Den bästa marknadsföringen är om vi kan säga att det finns jobb”

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf är ett samarbetsorgan för Finlands universitet. Unifi tar upp principiella och övergripande…

 | På Svenska, Uutisjutut

Fem fakta om betygsurval

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf är ett samarbetsorgan för Finlands universitet. Unifi tar upp principiella och övergripande…