Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry In english På svenska
Suomen yliopistot UNIFI ry
VUOROPUHELU - LUOVUUS - YHTEISTYÖ

FINLANDS UNIVERSITET UNIFI RF

Finlands universitet UNIFI rf är ett samarbetsorgan för Finlands universitet. UNIFI fortsätter Finlands universitetsrektorers råds (grundad 1969) arbete för universitets väl. UNIFI tar upp principiella och övergripande gemensamma frågor som berör universiteten, och arbetar för att främja högsta undervisning, forskning och konstnärlig verksamhet.

Alla Finlands 14 universitet och Försvarshögskolan är medlemmar i föreningen. UNIFIs verksamhet grundar sig på universitetslagen, enligt vilken universiteten skall sträva efter att samarbeta utgående från en ändamålsenlig inbördes arbetsfördelning.

 

KONTAKTA OSS

e-post: unifi (at) unifi.fi

förnamn.efternamn@unifi.fi

Sekretariat:

Direktör, SVD Leena Wahlfors
tel.: +358-50-522 9421

Ledande sakkunnig Marko Niemi
tel.: +358-370 7560

Sakkunnig Elina Ajalin
tel.: +358-50-5858 565

Kommunikationsspecialist Anna Humalamäki
tel.: +358-50-501 0559

Adress:
Finlands universitet UNIFI rf
Norra Magasingatan 7A2
FI-00130 Helsingfors
FINLAND

 
Erikoistumiskoulutus
Ota meihin yhteyttä!
Perustietoa yliopistoista