På Svenska

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf är ett samarbetsorgan för Finlands universitet. Unifi tar upp principiella och övergripande gemensamma frågor som berör universiteten, och arbetar för att främja högsta undervisning, forskning och konstnärlig verksamhet.

Alla Finlands 13 universitet och Försvarshögskolan är medlemmar i föreningen. Unifis verksamhet grundar sig på universitetslagen, enligt vilken universiteten skall sträva efter att samarbeta utgående från en ändamålsenlig inbördes arbetsfördelning.

Kontakta oss

TkD Tanja Risikko

Direktör
+358 (0)40 1952 037
tanja.risikko(at)unifi.fi

TD Eeva Nyrövaara

Utvecklingschef
+358 (0)50 3707 560
eeva.nyrovaara(at)unifi.fi

FM Elina Ajalin

Sakkunnig
+358 (0)50 5858 565
elina.ajalin(at)unifi.fi

SVM Anna Humalamäki

Kommunikationsspecialist
+358 (0)50 5010 559
anna.humalamaki(at)unifi.fi

Unifi e-mail

unifi(at)unifi.fi

Adress

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
Norra Magasingatan 7A2
FI-00130 Helsingfors
FINLAND

Erivärisiä mappeja hyllykössä.

Unifis materialen på svenska

Teser om hållbar utveckling och ansvarsfullhet

Rusmedelsprogram för studerande

Rusmedelsprogram för studerande (2019)

Öppen vetenskap och data

Öppen vetenskap och data åtgärdsprogram för det vetenskapliga samfundet i Finland (2018)

Entreprenörskapsfrämjande

Rekommendationer för entreprenörskapsframjande vid högskolor (2018)

Visionen

Den finländska universitetens gemensamma vision för år 2025 (2016)

Jaa:

Läs svenska nyheter, intervjuer och bloggtexter

 | På Svenska, Tiedotteet

Universiteten förbereder sig för att ordna urvalsprov på campus

De sökande får senast 16.3 information om hur urvalsproven genomförs. Universiteten har fortsatt beredningen av antagningen av studerande 2021 med beaktande...

 | På Svenska, Tiedotteet

Universiteten publicerar 12 ambitiösa teser och tänker sätta sig i spetsen för hållbar utveckling – ”Det finns inte längre tid för festtal, nu måste man agera”

Kolneutralitet till 2030, hållbar utveckling i kärnan av strategierna och starkt stöd för klimat- och mångfaldsmålen av Finlands regering. Allt detta...

 | På Svenska, Tiedotteet

Universiteten förbereder sig för urvalsproven 2021 – ”Vi drar full nytta av lärdomarna från coronavåren”

Universiteten har publicerat utbudet för vårens andra gemensamma ansökan och urvalsgrunderna för de finsk- och svenskspråkiga utbildningar som startar hösten 2021....