Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry In english På svenska
Suomen yliopistot UNIFI ry
VUOROPUHELU - LUOVUUS - YHTEISTYÖ

Kandipalaute-seminaarit

Palautekyselyistä kohti yliopistojen yhteistä unidataa
–yliopistot datan tutkijoina, muodostajina ja käyttäjinä 7.6.2018

Yliopistojen kandipalaute- ja uraseurantatutkimusten julkaisutilaisuus
(Helsingin yliopiston Kielikeskuksen juhlasali)

Tervetuloa!
Yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurantaryhmän puheenjohtaja
Eric Carver, Helsingin yliopisto

UNIFIn palauteryhmän perustaminen ja tulevaisuuden luotaus
Toiminnanjohtaja Leena Wahlfors, UNIFI ry

Kandipalaute 2014-2016 -seurantatutkimuksen ja työkalun esittely
Projektitutkija Minna Kankare, Turun yliopisto – diaesitys (pdf)

Korkeakoulutettujen työmarkkinatilanteen kehitys
uraohjauksen asiantuntija Eric Carver, Helsingin yliopisto – diaesitys (pdf)

2012 valmistuneiden maistereiden ja 2014 valmistuneiden tohtoreiden uraseurantatutkimuksen esittely
Projektisuunnittelija Ari Kurlin, Tampereen yliopisto ja suunnittelija Outi Suorsa, Itä-Suomen yliopisto – diaesitys (pdf)

Yliopistot palautedatan muodostajana ja käyttäjänä tulevaisuudessa
Keskustelua fasilitoi uraohjauksen asiantuntija Eric Carver, Helsingin yliopisto
     Miten rakennetaan tieteellistä Big Dataa?
Vararehtori Sari Lindblom, Helsingin yliopisto

     Palaute osana yliopiston johtamista
Vararehtori Petri Suomala, Tampereen teknillinen yliopisto – diaesitys (pdf)

     Mitä opiskelijat haluavat yliopistojen palautetiedolta?
Koulutuspolitiikan asiantuntija Tapio Heiskari, SYL ry

     Palautetieto osana yliopiston laadunvarmistusta
Laatupäällikkö Annikka Nurkka, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

     Tutkimukseen perustuva tieto yliopistojen päätöksenteon tukena
Vanhempi tutkija Hannu Karhunen, Palkansaajien tutkimuslaitos

 

 

Kandipalaute-seminaari 16.1.2017

Valtakunnalliset opiskelijapalautemekanismit ja palautteen hyödyntäminen

(Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Chydenia)

 

Avauspuheenvuoro
Toiminnanjohtaja Leena Wahlfors (UNIFI ry)
videotallenne
kalvot (pdf)

Yliopisto-opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden palautemekanismit Suomessa
Tutkija Johanna Penttilä (Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus)
videotallenne
kalvot (pdf)

Kandipalautteen hyödyntäminen yliopistoissa
Kandipalaute-työryhmän puheenjohtaja, professori Olli Silvén (UNIFI / Oulun yliopisto)
videotallenne
kalvot (pdf)

Opiskelijapalautteen hyödyntäminen ammattiliitoissa
Tutkimuspäällikkö Juha Oksanen (Suomen Ekonomit)
videotallenne
kalvot (pdf)

Paneelikeskustelu: Opiskelijapalautteen hyödyntäminen ja vaikuttavuus
Puheenjohtaja: Kandipalaute-työryhmän jäsen, arviointineuvos Kirsi Hiltunen (UNIFI / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi)
Keskustelijat:
Osastopäällikkö Erkki Härkönen (Turun yliopisto, ohjauksen ja koulutuksen tukipalvelut)
Kasvatustieteen kandidaatti Henna Määttä (Oulun yliopisto)
Yliopistotutkija, dosentti Anna Parpala (Helsingin yliopisto, HowULearn-projekti)
Vararehtori, professori Helena Rasku-Puttonen (Jyväskylän yliopisto)
videotallenne

Arvo – opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu
Kehityspäällikkö Jonna Korhonen (Tieteen tietotekniikan keskus CSC)
Yhteenveto ja lopetus
Toiminnanjohtaja Leena Wahlfors (UNIFI ry)
videotallenne
kalvot (pdf)

 
Erikoistumiskoulutus
Ota meihin yhteyttä!
Perustietoa yliopistoista