Kandipalaute

Kandipalaute

Kandipalaute on yliopistojen valtakunnallinen opiskelijapalautekysely. Se selvittää kandidaatin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Kysely on toteutettu kaikissa suomalaisissa yliopistoissa (paitsi Maanpuolustuskorkeakoulussa) vuodesta 2013 lähtien.

Kyselyssä selvitetään kandidaatin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Kysely perustuu ajatukseen, että opinnoissa menestymiseen vaikuttaa itse opiskelun lisäksi useita sosiaalisia ja yhteisöllisiä sekä opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Yliopistot lähettävät kyselyn opiskelijalle, kun opiskelija on suorittanut kandidaatin tutkintoon kuuluvat opinnot, tai opiskelijan opiskeltua noin kolme vuotta alalla, jolla ei suoriteta kandidaatin tutkintoa.

Opiskelijoilta saatava palaute on tärkeää parempien toimintatapojen sekä opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä. Vuodesta 2015 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on osoittanut 3 % yliopistoille jaettavasta perusrahoituksesta (noin 50 MEUR) valtakunnallisen opiskelijapalautteen perusteella.

Kandipalautteen toteuttaa korkeakoulutukseen erikoistunut saksalainen CHE Consult GmbH. CHE:n yhteyshenkilöt ovat Lukas Bischof (lukas.bischof (at) che-consult.de) ja Anna Gehlke (anna.gehlke (at) che-consult.de).

Kandipalautteen valtakunnallisesta koordinoinnista vastaa Suomen yliopistot UNIFI ry. Yhteyshenkilöinä UNIFIssa toimivat asiantuntijat Jarmo Kallunki (jarmo.kallunki (at) unifi.fi) ja Marko Niemi (marko.niemi (at) unifi.fi).

 

Vuoden 2016 kysely suomeksi: Kandipalaute_2016_FI.