Korkeakoulujen erikoistumiskoulutukset

Korkeakoulujen erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutus on ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää koulutusta korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vastaavan osaamisen saavuttaneille.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia. Erikoistumiskoulutuksilla luodaan järjestelmällinen mahdollisuus tutkinnon jo suorittaneille (tai vastaavan osaamisen saavuttaneille) ja työelämässä jo toimineille henkilöille syventää asiantuntijuutta, suunnata osaamista uudelleen muutoin kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa ja tukea joustavasti uusien nousevien asiantuntijuusalueiden tarpeita. Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Suomen yliopistot UNIFI ry tukee erikoistumiskoulutusten kehittämistä omalla kaksivuotisella ERKKO-hankkeellaan 2015–2016. Hankkeen tavoitteena on varmistaa yliopistojen erikoistumiskoulutuksien sujuva ja laadukas aloitus sekä suunnitella ja viedä käytäntöön pysyvä yhteistyömalli erikoistumiskoulutusten koordinoinnille. Hankkeen avulla tuetaan yliopistoja ja niiden muodostamia konsortioita erikoistumiskoulutusten yhteisessä valmistelussa, konsortioiden rakentamisessa ja yhtenäisten käytäntöjen luomisessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat erikoistumiskoulutuksia suunnittelevat yliopistot, niiden muodostamat konsortiot, työ- ja elinkeinoelämän sidosryhmät sekä käytännön valmistelutyötä tekevät yliopistojen asiantuntijat.

Hankkeen henkilöresurssina toimii asiantuntija Jarmo Kallunki.

Lisäksi UNIFI:n hanke tekee tiivistä yhteistyötä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen vastaavan koordinaatiohankkeen kanssa.

UNIFIn ja Arenen ERKKO-hankkeiden yhteistyönä on laadittu Korkeakoulujen erikoistumiskoulutukset – käsikirja koulutusten kehittäjille -käsikirja, ja se on ladattavissa tästä. Hankkeissa laaditut sopimusmallit erikoistumiskoulutuksista sopimista varten löytyvät Sopimusvalmistelu -välilehdeltä.

Lisätietoja: Jarmo Kallunki, +358 50 436 2093, etunimi.sukunimi@unifi.fi