Korkeakoulujen erikoistumiskoulutukset

Korkeakoulujen erikoistumiskoulutukset

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut järjestävät erikoistumiskoulutuksia korkeakoulututkinnon suorittaneille ja niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Erikoistumiskoulutus on oma koulutusmuotonsa korkeakoulujen tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Erikoistumiskoulutuksena voidaan järjestää koulutus, jonka nimestä, laajuudesta, kohderyhmästä, (osaamis)tavoitteista ja asiantuntijuuden osoittamisesta on sovittu yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen yhteistyönä (erikoistumiskoulutussopimus).

Erikoistumiskoulutuksia koskeva lainsäädäntö tuli voimaan vuoden 2015 alusta. UNIFIn hanke tuki uusien erikoistumiskoulutusten kehittämistä vuosina 2015–2017 yhdessä Arenen vastaavan hankkeen kanssa. Hankkeen keskeisimmät tuotokset ovat Korkeakoulujen erikoistumiskoulutukset-käsikirja, erikoistumiskoulutussopimuksen mallit sekä hankkeen aikana järjestettyjen seminaarien aineistot. Alla olevien linkkien takaa löytyvät käsikirja ja sopimusmallit, ja Materiaalipankki-alasivulta seminaariaineistot videoineen sekä muuta, muiden tuottamaa hyödyllistä materiaalia.

Käsikirja

Sopimusmalli

 

Palautetta sivujen toimivuudesta voi lähettää osoitteeseen unifi(at)unifi.fi.