Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry In english På svenska
Suomen yliopistot UNIFI ry
SIVISTYS - LUOVUUS - VAIKUTTAVUUS

Tiedotteet

Korkeakoulujen viesti hallitustunnustelijalle: Kaksi merkittävintä kysymystä muille puolueille

Julkaistu: 16.4.2019

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ja Sivistystyönantajat onnittelevat Antti Rinnettä vaalivoitosta. Samalla järjestöt muistuttavat, että Suomi menestyy vain koulutukseen ja osaamiseen investoimalla. Koulutus- ja tutkimuspanostuksilla luodaan hyvinvointia, nostetaan tuottavuutta, turvataan työllisyyttä ja ehkäistään syrjäytymistä. – Ennen vaaleja Rinne ja SDP puhuivat koulutuksen ja tieteen kunnianpalautuksesta. Myös muut vaalien voittajat ovat korostaneet koulutuksen ja […]

Lue lisää

EK, Akava, institutions of higher education and students: Finland’s success requires increased investment in education and research from the next government

Julkaistu: 12.3.2019

The Confederation of Finnish Industries EK, the Confederation of Unions for Professional and Managerial Staff in Finland Akava, together with institutions of higher education and student associations consider it a necessary investment in the future to increase contributions to higher education, research and skills during the next government term. Such increases will guarantee Finland’s continued […]

Lue lisää

EK ja Akava, korkeakoulut ja opiskelijat: Suomen menestys vaatii lisää koulutus- ja tutkimuspanostuksia seuraavalta hallitukselta

Julkaistu:

EK ja Akava sekä korkeakoulut ja opiskelijajärjestöt pitävät korkeakoulu-, tutkimus- ja osaamispanostusten kasvattamista seuraavalla vaalikaudella välttämättöminä tulevaisuusinvestointeina. Panostusten kasvattaminen varmistaa Suomen menestyksen myös tulevaisuudessa. Organisaatiot toteavat laatimassaan yhteisessä kannanotossa, että koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin panostaminen tulee nostaa seuraavan hallituksen strategiseksi painopisteeksi. Korkeakoulujen perusrahoituksen vakaudesta, ennakoitavuudesta ja riittävästä tasosta on huolehdittava jatkossa paremmin. – Koulutustason nostaminen […]

Lue lisää

Finlands Näringsliv och Akava, högskolor och studenter: Finlands framgång kräver fler insatser för utbildning och forskning av nästa regering

Julkaistu:

Finlands Näringsliv EK och Akava samt högskolorna och studentorganisationerna i Finland anser att större satsningar på högskolor, forskning och utbildning under nästa valperiod är en nödvändig framtidsinvestering. Fler insatser säkerställer också Finlands framgång i framtiden. Organisationerna säger i ett gemensamt ställningstagande att nästa regering bör lyfta fram utbildning, forskning och innovationer som strategiska fokusområden. I […]

Lue lisää

UNIFI ja Tulanet aloittavat Tiede vaikuttaa! -tarinakampanjan ja haastavat päättäjät tekemään rohkeaa tiedepolitiikkaa

Julkaistu: 15.1.2019

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ja Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet aloittavat yhteisen kampanjan. Nettisivuillamme julkaistaan talven ja kevään aikana yhteensä 13 tarinaa tieteen vaikuttavuudesta. Tarinat kertovat, miten yliopistojen ja tutkimuslaitosten tekemä tutkimus vaikuttaa meidän kaikkien elämäämme. Tiede vaikuttaa! -kampanjaa voi seurata Twitterissä tunnisteella #tiedevaikuttaa ja organisaatioidemme omilla kampanjasivuilla. Lisäksi UNIFI ja Tulanet ovat laatineet yhteisen kannanoton, jossa haastetaan tulevat […]

Lue lisää

Korkeakouluille yhteiset suositukset yrittäjyyden edistämiseksi

Julkaistu: 3.12.2018

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ja Suomen Yrittäjät ovat julkaisseet yhteiset yrittäjyyssuositukset korkeakouluille. Suositusten tavoitteena on tarjota ammattikorkeakouluille ja yliopistoille välineitä yrittäjyyden edistämiseen ja yhteistyön kehittämiseen. – Korkeakoulut ovat luovuuden lähteitä, joilla on hyvät mahdollisuudet synnyttää yrittäjämäistä asennetta ja toimintaa. Koko kentälle on nyt ensimmäistä kertaa laadittu yhteiset suositukset, joissa on listattu keskeiset yrittäjyyden […]

Lue lisää

Finnish universities concerned about the EU decision to restrict the utilization of the new gene-editing technology in plant breeding – ”We find this extremely harmful”

Julkaistu: 26.10.2018

In July 2018, the Court of Justice of the European Union made a decision, which hampers the use of the new gene-editing technology CRSIPR-Cas in crop breeding. Universities Finland UNIFI is concerned about the effects the decision will have on plant research. If the new technologies cannot be utilized, it will be hard to solve […]

Lue lisää

Suomalaiset yliopistot huolissaan EU:n ratkaisusta rajoittaa voimakkaasti geenisaksien hyödyntämistä kasvinjalostuksessa – ”Pidämme päätöstä erittäin haitallisena”

Julkaistu:

EU:n tuomioistuin teki heinäkuussa 2018 päätöksen, joka käytännössä estää geenisaksien, eli CRSIPR-Cas-menetelmän, käyttämisen kasvinjalostuksessa Euroopassa. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI on huolissaan linjauksen vaikutuksista. Jos uusimpia jalostusmenetelmiä ei voida hyödyntää, on vaikeaa löytää ratkaisuja esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamiin viljelyhaasteisiin ja ruokapulaan. – Pidämme päätöstä geenisaksien käytön rajoittamiseksi erittäin haitallisena ja katsomme, että se on tehty virheellisen tulkinnan pohjalta, […]

Lue lisää

UNIFI: Uusi rahoitusmalli ei ole merkittävästi yksinkertaisempi, mutta tekee strategisen rahoituksen jakamisesta läpinäkyvämpää

Julkaistu: 24.10.2018

Työryhmä on luovuttanut tänään opetus- ja kulttuuriministerille esityksensä yliopistojen rahoitusmallin uudistamiseksi. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI kiittää ryhmää yhteistyöstä ja on tyytyväinen siihen, että uusi malli on tiedossa hyvissä ajoin ennen uuden sopimuskauden alkua. Näin korkeakouluille jää riittävästi aikaa varautua muutoksiin. UNIFI katsoo, että nyt esitetyn mallin pohjalta voidaan mennä eteenpäin, vaikka siinä ei saavutettukaan yliopistojen […]

Lue lisää

The preparations for Horizon Europe proceed, Finnish universities organise a series of high-level seminars to share their vision on the missions – “We must unite our forces in turning science and technology for the benefit of people and society”

Julkaistu: 8.10.2018

The preparation of European Union’s next framework programme for research and innovation Horizon Europe is currently underway. The Commission has published its proposal for the programme, with a budget of €100 billion and a focus on mission-oriented approach. At the moment, further negotiations and strategic planning, including co-designing of the missions are in progress. Universities […]

Lue lisää

UNIFI demands Open Access and gives its full support to FinELib’s negotiation goals – ”We can make science more efficient by making research based knowledge available to everybody”

Julkaistu: 25.9.2018

Universities Finland UNIFI considers it to be important that Open Access principles will be implemented quickly and therefore gives its full support to the FinELib consortium’s goals in the negotiations with international science publishers. – It is absolutely necessary to introduce openness as an important theme in the negotiations. We can make science more efficient by […]

Lue lisää

UNIFI vaatii siirtymistä avoimeen julkaisuun ja antaa täyden tukensa FinELibin neuvottelutavoitteille – ”Tieteen vaikuttavuus lisääntyy, kun tutkittu tieto saadaan tasapuolisesti kaikkien ulottuville”

Julkaistu:

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI pitää erittäin tärkeänä, että avoimen julkaisemisen periaatteet otetaan nopeasti käyttöön. UNIFI antaakin täyden tukensa avoimuutta edistäville tavoitteille, joita FinELib-konsortio on asettanut kansainvälisten tiedekustantajien kanssa käytäville neuvotteluille. – On aivan välttämätöntä, että avoimuus nostetaan neuvotteluissa tärkeäksi teemaksi. Tieteen vaikuttavuus lisääntyy, kun tutkittu tieto saadaan tasapuolisesti kaikkien ulottuville. Siitä hyötyvät niin tiedeyhteisö, päättäjät […]

Lue lisää

UNIFI ja Arene tuomitsevat jyrkästi kaikenlaisen rasismin – ”Jokaisen Suomeen saapuvan ja täällä asuvan on voitava tuntea olonsa turvalliseksi”

Julkaistu: 20.9.2018

Joensuun keskustassa tapahtui tiistaina välikohtaus, jossa kahden Itä-Suomen yliopiston ulkomaalaisen opiskelijan kimppuun hyökättiin. Poliisi tutkii tapausta kahtena pahoinpitelynä, joissa on ollut rasistinen motiivi. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene tuomitsevat teon jyrkästi. – Emme hyväksy minkäänlaista rasismia ja väkivaltaa. Suomessa on oltava ehdoton nollatoleranssi tällaiselle toiminnalle, toteaa UNIFIn toiminnanjohtaja Leena Wahlfors. Ikävä välikohtaus […]

Lue lisää

UNIFI is satisfied with the European Parliament’s decision to invoke Article 7 concerning the situation in Hungary – Academic freedom must be protected

Julkaistu: 13.9.2018

The European Parliament voted on 12 September 2018 to trigger Article 7 sanctions procedure against Hungary for undermining democratic values. Universities Finland UNIFI is satisfied with the decision. – We are very concerned about the situation in Hungary. It is good to see that the Parliament is willing to take action and protect the Union’s core […]

Lue lisää

Voiko tekoäly auttaa meitä tekemään viisaita päätöksiä tai pitämään stressitasot kurissa? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia Tiedekulman paneelikeskustelussa

Julkaistu: 30.8.2018

Tekoälystä puhutaan paljon työelämän ja teknologian näkökulmasta, mutta minkälaisia mullistavia vaikutuksia sillä on ihmisten tavalliseen arkielämään? Tätä kartoitetaan Mitä älyä tekoälyssä? -paneelikeskustelussa, jonka UNIFI ja Sivistystyönantajat järjestävät Helsingin yliopiston Tiedekulmassa keskiviikkona 26.9. – Tekoäly on niin merkittävä ilmiö, että haluamme omalta osaltamme olla edistämässä siitä käytävää kansalaiskeskustelua ja tuoda esiin tärkeitä näkökohtia myös poliittisen päätöksenteon […]

Lue lisää

UNIFI: Hallituksen lisäpanostukset vahvistavat yliopistojen edellytyksiä tehdä tutkimusta – ”Tämä on erinomainen uutinen”

Julkaistu: 29.8.2018

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI kiittää hallitusta tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan tukemisesta budjettiriihessä. Tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan kohdennetaan yhteensä 112 miljoonaa euroa lisää, ja määrärahojen korotus on pysyvä. – Tämä on erinomainen uutinen. Se kertoo, että hallitus ymmärtää tieteen ja innovaatioiden merkityksen Suomen tulevaisuudelle ja on kääntämässä tutkimusrahoituksen suunnan, toteaa UNIFIn puheenjohtaja Jukka Mönkkönen. Hallitus linjaa, että Suomen […]

Lue lisää

UNIFI, Arene ja Sivistystyönantajat esittävät kolmen keinon työkalupakkia jatkuvan oppimisen edistämiseksi – ”Työllisyysrahaston varoja voitaisiin käyttää myös työssä olevien kouluttamiseen”

Julkaistu: 24.8.2018

Suomalainen yhteiskunta on ison haasteen edessä. Väestö ikääntyy, ja työikäisten osuus kansalaisista vähenee. Samanaikaisesti työssä vaadittu osaaminen muuttuu aiempaa nopeammin. Työllisten osuutta on kyettävä kasvattamaan nykyisestä ja työssä olevien osaamista päivittämään nykyistä joustavammin. On arvioitu, että 2020-luvulla miljoona suomalaista tarvitsee merkittäviä uusia taitoja pelkästään digitalisaation ja tekoälyn seurauksena. UNIFI, Arene ja Sivistystyönantajat esittävät kolmen keinon […]

Lue lisää

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kampusyhteistyöllä monia myönteisiä vaikutuksia – ”Pystytään synnyttämään osaamiskeskittymä, joka houkuttelee opiskelijoita ja huippututkijoita”

Julkaistu: 9.8.2018

Samalle kampukselle sijoittuneet korkeakoulut ja tutkimuslaitokset voivat tehdä monipuolista yhteistyötä, josta koituu organisaatioille runsaasti erilaisia hyötyjä. Tämä kävi ilmi, kun hiljattain toimintansa aloittanut KoTuNet-työryhmä kartoitti yhteistyön muotoja, myönteisiä vaikutuksia ja esteitä. – Yhteistyön avulla pystytään synnyttämään osaamiskeskittymä, joka houkuttelee opiskelijoita ja huippututkijoita. Monimutkaisia ongelmia on myös helpompi ratkoa osaamista yhdistelemällä, toteaa Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFIn […]

Lue lisää

UNIFI and Arene: Sexual violence case at EUSA Games must be investigated and the organizers have to improve their attitude – ”This kind of behavior cannot be accepted”

Julkaistu: 26.7.2018

The Finnish Student Spors Association OLL reported on Tuesday, that Finnish athletes have been the target of sexual harrassment, sexual assault and attempted rape at the EUSA games held in Portugal. Universities Finland UNIFI and Arene, the Rectors’ Conference of Finnish Universities of Applied Sciences, find this extremely serious and demand that the case will […]

Lue lisää

UNIFI ja Arene: Suomalaisurheilijoihin Portugalissa kohdistunut seksuaalinen väkivalta tutkittava perusteellisesti ja kisojen järjestäjien muutettava asenteitaan – ”Tällaista ei voi missään nimessä hyväksyä”

Julkaistu:

Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL kertoi tiistaina, että suomalaisurheilijat ovat joutuneet seksuaalisen häirinnän ja raiskausyrityksen kohteeksi Portugalissa järjestetyissä korkeakouluopiskelijoiden EM-kilpailuissa. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene pitävät tapausta äärimmäisen vakavana ja vaativat, että se selvitetään perusteellisesti. – Tällaista ei voi missään nimessä hyväksyä. Tapaus on tutkittava ja seksuaalisen väkivallan uhreiksi joutuneille urheilijoille tarjottava kaikki mahdollinen […]

Lue lisää

Maisterit ja tohtorit työllistyvät monipuolisesti – yliopisto-opinnot kehittävät kykyä oppia uutta, tohtorin tutkinto auttaa saamaan vaativampia ja mielekkäämpiä tehtäviä

Julkaistu: 7.6.2018

Yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurannat toteutettiin talvella 2017–2018 ensimmäistä kertaa yhtä aikaa sekä maistereille että tohtoreille. Molemmilla ryhmillä korkeakoulututkinto on tukenut vahvasti työllistymistä. – Koulutuksen koetaan antaneen hyvän pohjan urakehitykseen. Sen lisäksi työelämässä korostuu käytännön taitojen ja vuorovaikutuksen merkitys, kertoo Aarresaari-verkoston uraseurantaryhmän pu-heenjohtaja Eric Carver Helsingin yliopistosta. Maistereilla työllistyminen vahvaa monien urapolkujen avulla Maisterien uraseurannassa […]

Lue lisää

Avoimen tieteen toimenpideohjelman toteutus alkaa, Suomella on edelläkävijänä mahdollisuus ohjata myös globaalia kehitystä – ”Se voi tuoda meille merkittäviäkin etuja tulevaisuudessa”

Julkaistu: 1.6.2018

UNIFIn johdolla laadittu Avoimen tieteen ja datan toimenpideohjelma julkistettiin Helsingin yliopiston Tiedekulmassa maanantaina 28.5. Tiedeyhteisön käyttöön laaditussa ohjelmassa esitetään yhteensä kahdeksan toimenpidettä, joiden avulla avointa tiedettä voidaan edistää. – Vuonna 2018 meillä tiedeyhteisönä alkaa olla jo varsin hyvä käsitys avoimen tieteen pullonkauloista, ja ohjelmassa esitetyt toimet nojaavat tähän tilannekuvaan. Ohjelman avulla Suomi siirtyy periaatetason keskustelusta […]

Lue lisää

Avoimen tieteen toimenpideohjelma julkistetaan pian – ”Koordinaatioelin parantaa tiedeyhteisön valmiutta vastata haasteisiin, joita emme vielä edes aavista”

Julkaistu: 15.5.2018

Miten Suomi voi pysytellä jatkossakin avoimen tieteen suunnannäyttäjänä, kuinka tutkijoita voidaan tukea datan avaamisessa ja millä tavoin avoimen tieteen kansallinen koordinaatio kannattaa järjestää? Muun muassa näihin kysymyksiin saadaan vastauksia, kun UNIFIn johdolla laadittu avoimen tieteen kansallinen toimenpideohjelma julkaistaan Helsingin yliopiston Tiedekulmassa maanantaina 28.5. kello 12–15. – Toimenpideohjelma tarttuu päivänpolttaviin kysymyksiin, kuten tutkimusdatapalvelujen kehittämiseen. Se parantaa […]

Lue lisää

11 kansanedustajan ja 13 koulutusta, opiskelijoita ja opettajia edustavan järjestön yhteinen aloite koulutuksen kehittämiseksi: Pelastetaan maailman paras koulutus

Julkaistu: 8.5.2018

Suomi rakensi viime vuosisadalla koulutusjärjestelmän, jota on pidetty maailman parhaana. Määrätietoinen koulutukseen sijoittaminen on näkynyt suomalaisen yhteiskunnan kehityksessä ja vaurastumisessa. Meistä tulikin yksi maailman menestyneimmistä kansakunnista. Suomen väestön koulutustaso ja oppimistulokset ovat kuitenkin kääntyneet laskuun. Opetus- ja kulttuuriministeriön tilastojen mukaan 1980-luvun alussa syntyneet ovat jäämässä koulutetuimmaksi ikäluokaksi. Kielitaitomme kapeutuu ja matemaattinen osaaminen heikkenee. Kansalaisten osaaminen […]

Lue lisää

Finnish universities and research institutes: The budget for the next research and innovation framework FP9 must be doubled to solve major global challenges

Julkaistu: 18.4.2018

The European Union’s next framework programme for research and innovation is currently being prepared. The FP9 budget is of major importance to Finland and the whole of Europe. It affects the ability of universities and research institutes to help in responding to global challenges such as climate change, transformation of labour markets and the polarization […]

Lue lisää

Yliopistot ja tutkimuslaitokset: Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman budjetti on tuplattava, jotta globaalit ongelmat saadaan ratkaistua

Julkaistu:

Euroopan unionin seuraavan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman FP9:n valmistelu on parhaillaan käynnissä. Ohjelman budjetilla on suomalaiselle yhteiskunnalle ja koko Euroopalle iso merkitys: se vaikuttaa siihen, kuinka hyvin yliopistot ja tutkimuslaitokset pystyvät osallistumaan tulevina vuosina ilmastonmuutoksen, työelämän murroksen ja eriarvoistumisen kaltaisten ongelmien ratkaisemiseen. – Laadukkaalla tutkimustiedolla on aivan keskeinen asema jokaisen suomalaisen arjen turvaamisessa. Suomella on […]

Lue lisää

Höjd kompetensnivå håller Finland på rätt väg

Julkaistu: 28.3.2018

I regeringens kommande budget krävs insatser som ökar kompetensnivån så att Finland kan bevara sin konkurrenskraft både på kort och lång sikt. Finlands ekonomi växer för närvarande stadigt och arbetslösheten minskar. Samtidigt är det inom många branscher dock svårt att rekrytera kunnig arbetskraft. Universiteten och yrkeshögskolorna finns uttryckligen till för att skapa lösningar för behov […]

Lue lisää

Osaamisen kasvattaminen pitää Suomen oikealla tiellä

Julkaistu:

Tulevassa kehysriihessä kaivataan panostuksia osaamisen kasvattamiseen, jotta Suomen kilpailukyky säilyy sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. Suomen talous on viimein kasvu-uralla ja työttömyys laskussa. Samaan aikaan monella toimialalla on vaikeuksia rekrytoida riittävästi osaavaa työvoimaa. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut tuottavat ratkaisuja erityisesti pitkän aikavälin tarpeisiin, mutta voivat tuottaa niitä myös nopealla syklillä. Erilaiset muuntokoulutukset ja joustavat lyhyet opinnot […]

Lue lisää

UK university leaders to visit Finland on March 19th – welcome to the Brexit panel discussion at Think Corner

Julkaistu: 9.3.2018

UK university leaders will be visiting Helsinki on March 19th. The group will meet with the Finnish leaders of higher education and research to discuss Brexit. There will also be an open panel discussion ”Brexit – Implications for Higher Education and Research” at Think Corner (Tiedekulma). It analyses the consequences of the UK’s departure from […]

Lue lisää

Työpajassa pohditaan avoimen tieteen ja datan tulevaisuutta – tule ottamaan selvää, miten European Open Science Cloud vaikuttaa elämääsi

Julkaistu: 7.3.2018

UNIFI järjestää avointa tiedettä ja dataa käsittelevän työpajan keskiviikkona 14.3. Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Pajassa tutustutaan ajankohtaisiin kysymyksiin, kuten valmisteilla olevaan European Open Science Cloud -tutkimuspalvelualustaan, ja pohditaan, miten tiedeyhteisöt voivat olla mukana ohjaamassa avoimen tieteen kehitystä. Tapahtuma on osa UNIFIn hanketta, jossa tuotetaan kesään 2018 mennessä Suomelle avoimen tieteen ja datan toimenpideohjelma. – Toimenpideohjelman toteuttaminen […]

Lue lisää

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kopiointiluvista sovittu

Julkaistu:

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry ja Kopiosto ry ovat sopineet korkeakoulujen opetus-, tutkimus- ja hallinnollisen käytön kopiointiluvista vuosille 2018–2019. Keskitetty sopimusratkaisu koskee kaikkia UNIFIn ja Arenen jäsenyliopistoja ja -ammattikorkeakouluja. Kopiointilupa mahdollistaa monenlaisen teosten käytön opetuksessa ja tutkimuksessa Kopioston kopiointilupa kattaa painettujen julkaisujen osittaisen valokopioinnin ja skannaamisen lisäksi myös vapaasti verkossa saatavilla olevien […]

Lue lisää

Brittirehtorit vierailevat Suomessa maaliskuussa – tervetuloa mukaan brexit-keskustelutilaisuuteen

Julkaistu: 1.3.2018

Brittiläisten yliopistojen yhteistyöorganisaatio Universities UK saapuu vierailulle Helsinkiin maanantaina 19.3. Vierailunsa aikana 12 henkilön delegaatio, joka koostuu yliopistojen rehtoreista ja muista johtajista, tapaa suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen johtoa keskustellakseen Britannian EU-eron vaikutuksista. Iltapäivällä Helsingin yliopiston Tiedekulmassa järjestetään avoin paneelikeskustelu, jota kaikki ovat tervetulleita seuraamaan. Paneelissa käsitellään brexitin vaikutuksia tiedeyhteisöön, opiskelijoihin ja kansainväliseen yhteistyöhön. Tarkoitus on […]

Lue lisää

UNIFI vaihtaa nimensä Suomen yliopistojen rehtorineuvostoksi

Julkaistu: 25.1.2018

Suomen yliopistot UNIFI ry tunnetaan jatkossa Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:nä. Nimenmuutos tuli voimaan tammikuussa. Yhdistys jatkaa vuonna 1969 perustetun Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston työtä yliopistojen hyväksi. Muutoksen myötä käyttöön palautuu siis vanha, hyväksi havaittu nimi. – UNIFIn keskeisenä tavoitteena on vahvistaa yliopistojen yhteistyötä. Käytännössä se tapahtuu muun muassa ylläpitämällä rehtoreiden ja vararehtoreiden välistä tiivistä […]

Lue lisää

UNIFIn puheenjohtajaksi Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen

Julkaistu: 15.11.2017

Suomen yliopistot UNIFI ry:n puheenjohtajaksi vuosille 2018–2019 on valittu rehtori Jukka Mönkkönen Itä-Suomen yliopistosta. Jukka Mönkkönen on toiminut Itä-Suomen yliopiston rehtorina vuoden 2015 alusta. Koulutukseltaan Mönkkönen on farmasian tohtori, ja hän on toiminut biofarmasian professorina vuodesta 1998 lähtien. Ennen valintaansa Itä-Suomen yliopiston rehtoriksi Mönkkönen toimi Kuopion yliopiston farmaseuttisen tiedekunnan dekaanina, Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan dekaanina […]

Lue lisää

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 – vastuullisuus, viisaus ja rohkeus

Julkaistu: 24.10.2017

Arenen ja UNIFIn tiedote 24.10.2017 KORKEAKOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN VISIO 2030  –  VASTUULLISUUS, VIISAUS JA ROHKEUS Suomen yliopistot UNIFI ry ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry kiittävät opetus- ja kulttuuriministeriötä tänään julkistetusta Suomi 100+ Sivistys, osaaminen, tiede ja teknologia ihmisen ja yhteiskunnan hyväksi -visiosta. Arene ja UNIFI julkaisivat viime vuoden aikana omat tulevaisuuslinjauksensa, joiden myötä toivoivat ministeriön […]

Lue lisää

Hanke opetusmateriaalien avoimuuden lisäämiseksi käynnistynyt

Julkaistu: 19.9.2017

Suomen yliopistot UNIFI ry, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu ovat käynnistäneet hankkeen, jonka tavoitteena on tukea opetusmateriaalien avointa jakamista tekijänoikeuslain mukaisesti. Hankkeen aikana tuotettavat materiaalit tarjotaan hyödynnettäviksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen LibGuides-alustalle. Hankkeen tavoitteena on edistää tekijänoikeuksia koskevaa tiedotusta ja koulutusta korkeakoulujen opetusmateriaalin laatijoille siten, että avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintatavat, kuten avointen lisenssien […]

Lue lisää

Tietosuoja-asetuksen kansallinen liikkumavara tulee käyttää tutkimuksen hyväksi

Julkaistu: 30.8.2017

Yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisu edellyttää monialaisten tutkijaryhmien tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa akateemista ilmaisua. Suomen valttikortti tieteellisessä tutkimuksessa on ainutlaatuisten tutkimusaineistojen saatavuus niin julkisista kuin yritysten, yhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen tietokannoista. Tätä tietokantojen käyttöä on kuvattu käsitteellä rekisteritutkimus. Yleinen tietosuoja-asetus tulee jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaksi 25.5.2018. Tietosuoja-asetus jättää jäsenvaltioiden lainsäätäjille tutkimuskäytön osalta kansallista, asetuksen säännöksiä täsmentävää ja täydentävää liikkumavaraa. Tämä […]

Lue lisää

Kohtuullinen hinta ja tiedejulkaisujen avoin saatavuus välttämättömiä: UNIFI antaa täyden tukensa FinELib-konsortion Elsevier-neuvottelujen tavoitteille

Julkaistu: 20.6.2017

Suomen yliopistot UNIFI ry antaa täyden tukensa FinELib-konsortiolle ja sen tavoitteille neuvotteluissa, joita käydään suuren tiedekustantajan Elsevierin kanssa. Päätavoitteita ovat tiedelehtien luettavuus kohtuullisella hinnalla ja selkeä siirtymä kohti välitöntä avointa julkaisemista. Elsevierin lehtien (SD Freedom collection) tilauskustannukset ovat nousseet merkittävästi. UNIFI pitää nousua kohtuuttomana ja vaatii, että sen tulee loppua. Verovaroin tehtävän tutkimuksen tulisi olla […]

Lue lisää

Affordable prices and open access essential: UNIFI fully supports goals of FinELib consortium in Elsevier negotiations

Julkaistu:

Universities Finland UNIFI is giving its full support to the FinELib consortium’s goals in the negotiations with the large academic publisher Elsevier. The main goals are to ensure that the academic community has access to Elsevier’s journals at affordable prices and that there is a clear transition towards immediate open access. The cost of access […]

Lue lisää

Yliopistojen vaikutus Suomen talouteen arviolta 14,2 miljardia euroa

Julkaistu: 13.6.2017

Tiedote 13.6.2016 Suomalaisten yliopistojen taloudelliset vaikutukset Suomen talouteen on arvioitu. BiGGAR Economicsin mukaan yliopistojen toiminta kytkeytyy noin 14,2 miljardin euron bruttoarvonlisään Suomen taloudessa. Yliopistojen toiminta ylläpitää ja siihen linkittyy Suomessa noin 136 000 työpaikkaa. Nämä ovat 6,6 prosenttia suhteessa Suomen bruttokansantuotteeseen ja 5,5 prosenttia suhteessa työllisiin. Yliopistoihin panostettu euro kytkeytyy keskimäärin 5,26 euron arvonlisään Suomen […]

Lue lisää

Den ekonomiska inverkan av universiteten på Finlands ekonomi är 14,2 miljarder euro

Julkaistu:

Meddelande 13.6.2017 Den ekonomiska inverkan av de finländska universiteten på Finlands ekonomi har utvärderats. Enligt BiGGAR Economics skapar de finländska universitetens verksamhet ett bruttoförädlingsvärde på 14,2 miljarder euro för Finlands ekonomi och cirka 136 000 arbetsplatser i Finland. Detta motsvarar 6,6 procent av Finlands bruttonationalprodukt och 5,5 procent av antalet sysselsatta i Finland. En euro […]

Lue lisää

The economic contribution of universities in Finland is 14,2 billion euros

Julkaistu:

Press release 13.6.2017 The impact of Finnish universities on the Finnish economy has been evaluated. According to BiGGAR Economics, Finnish universities produce 14,2 billion gross added value for the Finnish economy, and their activities support around 136 000 jobs. This corresponds to 6,6 % of Finnish economic output, and 5,5 % of total employment in […]

Lue lisää

Launch of Scholars at Risk Finland Section

Julkaistu: 8.5.2017

Representatives from universities across Finland convened in Vaasa on May 8, 2017 to launch the Finnish section of Scholars at Risk (SAR). SAR is an international network of more than 460 higher education institutions in 35 countries working to protect threatened scholars and promote academic freedom. The meeting was convened by Universities Finland UNIFI, which […]

Lue lisää

Universiteten stöder hotade forskare

Julkaistu:

Vasa 8.5.2017 – Finländska universitet grundade ett samarbetsnätverk, som har som mål att skydda förföljda forskare, samt främja den fria vetenskapen och forskningen. Finlands Scholars at Risk-nätverk grundas av tio finländska universitet. Nätverket stöder förföljda eller på annat sätt i sitt hemland hotade forskare att fortsätta jobba bland annat genom att bjuda in dem till […]

Lue lisää

Yliopistot tukevat työnsä vuoksi vainottuja tutkijoita

Julkaistu:

Vaasa 8.5.2017 – Suomalaiset yliopistot perustivat yhteistyöverkoston, jonka tavoitteena on suojella vainottuja tutkijoita sekä edistää tieteen ja tutkimuksen vapautta. Suomen Scholars at Risk -verkoston perustajajäseniä ovat kymmenen suomalaista yliopistoa. Vainottujen tai muuten kotimaassaan uhattujen tutkijoiden mahdollisuuksia jatkaa työtään tuetaan muun muassa kutsumalla heitä konferensseihin tai vieraileviksi tutkijoiksi. Jo kymmenen suomalaista yliopistoa on liittynyt jäseneksi kansainväliseen […]

Lue lisää

UNIFI kiittää Suomen hallitusta puoliväliriihessä tehdyistä päätöksistä

Julkaistu: 28.4.2017

Suomen yliopistot UNIFI ry kiittää Suomen hallitusta puoliväliriihessä tehdyistä päätöksistä UNIFI on tyytyväinen kädenojennukseen, jonka Suomen hallitus teki puoliväliriihessä yliopistoille ja suomalaiselle tieteelle. Hallitus varasi kehysriihessä Suomen Akatemialle vuosille 2018 ja 2019 määrärahavaltuutta yhteensä 50 miljoonaa euroa lippulaiva-tutkimuskeskittymien toteuttamiseen. Lisäksi valtio varautuu osallistumaan keskittymien rahoittamiseen ja kehittämiseen alkuvaiheessa 60 miljoonan euron pääomittamisella. – Nyt tehdyt […]

Lue lisää

Suomen yliopistot tuomitsevat jyrkästi Unkarin toimet

Julkaistu: 10.4.2017

Suomen yliopistot tuomitsevat jyrkästi Unkarin parlamentin hyväksymän lakiesityksen, joka voimaantullessaan vahvistaisi hallituksen kontrollia maassa toimivista yliopistoista. Erityisesti lakiesityksen on katsottu kohdistuvan Budapestissä toimivaa kansainvälistä Central European Universitya (CEU) vastaan. Yliopisto on arvioinut, ettei sillä ole edellytyksiä jatkaa toimintaansa nykymuotoisena, mikäli laki astuu voimaan. UNIFI on erittäin huolestunut toimista, joilla kasvatetaan epäluottamusta yliopistojen ja muun yhteiskunnan […]

Lue lisää

Finnish universities deeply concerned about the situation in Hungary

Julkaistu: 7.4.2017

European University Association EUA has stated its concern over the decision taken on 4th April 2017 by the Hungarian Parliament to adopt the recently proposed amendments to the Hungarian Education Law, targeting the Central European University in Budapest. Universities Finland UNIFI shares EUA’s concern. Should this amendment be signed off in law, it will make further […]

Lue lisää

UNIFI ja Kiinan yhteiskuntatieteiden tiedeakatemia allekirjoittivat MoU:n

Julkaistu: 5.4.2017

UNIFI ja Kiinan yhteiskuntatieteiden tiedeakatemia (CASS) ovat allekirjoittaneet Kiinan presidentin vierailun yhteydessä eilen 4.4.2017 yhteistyöasiakirjan (MoU). Sen myötä suomalaisille yliopistoille avautuu mahdollisuus tehdä yhteistyötä suoraan Kiinan yhteiskuntatieteiden akatemian ja sen 35 instituutin kanssa. UNIFI-CASS -yhteistyöasiakirjan allekirjoituksen jälkeen yliopistot voivat edetä kahdenkeskisiin sopimuksiin. Tähän mennessä CASS on tehnyt yhteistyötä Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston kanssa. Yhteistyöasiakirjan […]

Lue lisää

Yliopistojen taloudelliset vaikutukset arvioidaan

Julkaistu: 20.3.2017

Suomen yliopistot UNIFI ry:n koordinoimassa hankkeessa arvioidaan suomalaisten yliopistojen taloudellisia vaikutuksia. Arvioinnin tavoitteena on luoda kuva siitä, mikä on suomalaisten yliopistojen yhteiskunnalle tuottama arvonlisä.  Käytettävä aineisto koostuu muun muassa yliopistojen taloutta, tutkimustulosten kaupallistamista sekä opiskelijoita ja valmistuneita koskevista tiedoista. Arvioinnin toteuttaa skotlantilainen BiGGAR Economics Ltd., joka on tehnyt vastaavia arviointeja aiemmin Iso-Britanniassa ja muualla Euroopassa. […]

Lue lisää

UNIFI ry:n viestit Sipilän hallitukselle

Julkaistu: 17.3.2017

  Suomen yliopistot UNIFI ry:n viestit Sipilän hallitukselle UNIFI haluaa, että Suomi on maailman johtavia tietointensiivisiä osaamisyhteiskuntia. Suomi on maa, joka tunnetaan sivistyksestä, osaamisesta ja korkeimpaan osaamiseen perustuvista innovaatioista. tutkimus-, koulutus- ja innovaatiosektorin sekä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän vuorovaikutuksen ansiosta Suomi on uudistuva ja hyvinvoiva yhteiskunta, joka houkuttelee yrittämään ja investoimaan. Suomi on maailman paras paikka […]

Lue lisää

Yliopistojen antaman koulutuksen ja tutkimuksen turvaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa

Julkaistu: 7.3.2017

Kannanotto Yliopistojen antaman koulutuksen ja tutkimuksen turvaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa Maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain sekä niihin liittyvien lakien säätämisessä ja käydyissä keskusteluissa ei ole vielä riittävästi otettu huomioon yliopistojen asemaa. Suuri osa uudistuksen säästötavoitteista riippuu koulutetun henkilöstön kyvystä toteuttaa uudistusta tehokkaasti. Uudistus edellyttää muutoksia niin perus- kuin täydennyskoulutuksen rakenteisiin ja määrään. Koulutuksen tulee […]

Lue lisää

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kopiointiluvista sovittu

Julkaistu: 2.3.2017

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen yliopistot UNIFI ry ja Kopiosto ry ovat sopineet korkeakoulujen opetus-, tutkimus- ja hallinnollisen käytön kopiointiluvista vuodelle 2017. Keskitetty sopimusratkaisu koskee kaikkia UNIFIn ja Arenen jäsenyliopistoja ja -ammattikorkeakouluja. Pyydämme teitä informoimaan asiasta opetus- ja tutkimushenkilökuntaanne. Kopiointilupa mahdollistaa Kopioston kopiointilupa kattaa painettujen julkaisujen osittaisen valokopioinnin ja skannaamisen lisäksi myös vapaasti verkossa saatavilla […]

Lue lisää

Suomalaisyliopistojen visio tutkimuksen, innovaatioiden ja koulutusympäristöjen tulevaisuudesta esittelyssä Brysselissä 28.2.

Julkaistu: 24.2.2017

Mediatiedote 24.2.2017 Suomen yliopistot UNIFI ry järjestää yhteistyössä Suomen Brysselin-aluetoimistojen kanssa 28.2. korkean tason kutsuseminaarin, jossa käsitellään suomalaisen ja eurooppalaisen tutkimuksen, innovaatioiden ja koulutusympäristöjen tilaa ja tulevaisuutta. Kutsuseminaari järjestetään Brysselissä, ja se kokoaa yhteen akateemisia johtajia, julkisen sektorin edustajia sekä eurooppalaisten instituutioiden avaintoimijoita. Seminaari on osa Suomen 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö on […]

Lue lisää

Naisille suunnattu innovaatiopalkinto

Julkaistu: 10.1.2017

EDUSKUNTATIEDOTUS RIKSDAGSINFORMATIONEN Naisille suunnattu innovaatiopalkinto Eduskunta juhlistaa yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 110-vuotista historiaa perustamalla naisille suunnatun teknologiaan ja talouteen liittyvän innovaatiopalkinnon. Palkinto voidaan myöntää naiselle tai naisista koostuvalle ryhmälle tieteellisesti merkittävästä innovaatiosta teknologian tai talouden alalta. Palkinto kattaa kaikki teknologian ja talouden alat. Palkinnon suuruus on 110.000 euroa ja se myönnetään vuosina 2017, 2018 ja […]

Lue lisää

YTHS:n asema on turvattava sote-uudistuksessa

Julkaistu: 19.12.2016

Suomen yliopistot UNIFI ry toteaa kannanottonaan, että Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön toimintaedellytykset on turvattava sote-uudistuksessa. Opiskelijat ovat olennainen osa yliopistoyhteisöä. YTHS on opiskelijoiden elämäntilanteen ja terveydenhuollon asiantuntija sekä yliopistojen kumppani, jonka kanssa yhteistyö on tiivistä. Opiskelijoiden opiskelun aikaiseen elämänvaiheeseen liittyy haasteita, jotka heijastuvat usein terveyteen, erityisesti mielenterveyteen. Ongelmien ennaltaehkäiseminen edellyttää opiskelijoihin keskittyvää asiantuntijuutta sekä mahdollisuutta ja resursseja […]

Lue lisää

Yliopistojen yhteinen visio julkistettu

Julkaistu: 7.12.2016

Tiedote 7.12.2016 YHDESSÄ, AVOIMESTI, UUDISTAEN Suomen yliopistot UNIFI ry käynnisti vuoden 2016 alussa visioprosessin, jonka tavoitteena oli määritellä Suomen yliopistoille yhteistä suuntaa. Prosessiin kutsuttiin mukaan laajasti korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmän toimijoita sekä muita yliopistojen sidosryhmiä. Työn tuloksena on nyt valmistunut yliopistojen yhteinen visio, Yliopisto 2025. Vision lähtökohtana on näkemys siitä, että Suomen vahvuus on yliopistojen tuottamassa […]

Lue lisää

Selvitys taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellisesta kehittämisestä valmistunut

Julkaistu: 30.11.2016

Tiedote 30.11.2016   Selvitys esiteltiin yliopistojen rehtoreille 30.11.2016. UNIFI ry:n hallitus päätti 19.2.2016, että taidealojen rakenteista tehdään lisäselvitys, jolla täydennetään aiempaa Aalto-yliopiston, Taideyliopiston ja Lapin yliopiston yhdessä tekemää selvitystä. Lisäselvityksellä haluttiin kartoittaa taiteiden koulutuksen ja tutkimuksen työnjako, kehittämismahdollisuudet, mahdolliset päällekkäisyydet ja epätarkoituksenmukaiset rakenteet kaikissa Suomen yliopistoissa. Selvitystyön lähtökohdaksi määriteltiin kansainvälistyvän yhteiskunnan muuttuvat ja laajentuvat osaamis- […]

Lue lisää

Korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden raportti on julkaistu

Julkaistu:

TIEDOTE Korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden raportti on julkaistu Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus – jatkotoimet –hankkeen raportti on julkaistu. Raportti perustuu Suomen yliopistot UNIFI ry:n ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n alkuvuoden 2016 aikana asiantuntijatyönä ja sidosryhmäyhteistyönä keräämään aineistoon korkeakoulujen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen muodoista ja hyvistä käytänteistä. Tavoitteena on tarjota korkeakouluille työkaluja vaikuttavuuden näkyväksi tekemiseen ja vahvistamiseen erityisesti […]

Lue lisää

Hallituksen suunnitelma pääomittaa yliopistoja on tunnustus korkeakoulutukselle ja tutkimukselle

Julkaistu: 19.10.2016

Tiedote 19.10.2016 Suomen yliopistot UNIFI ry arvostaa hallituksen suunnitelmaa pääomittaa yliopistoja. Tämä on osoitus, että Suomen menestys halutaan rakentaa tiedon ja osaamisen pohjalle ja että tieteellisellä tutkimuksella ja korkeimmalla koulutuksella on keskeinen asema yhteiskunnan tulevaisuuden rakentajana. Pääomittaminen vahvistaa yliopistojen autonomiaa ja edellytyksiä parantaa tutkimuksen ja koulutuksen laatua valitsemiensa profiilien mukaisesti. Pääomittaminen ei korvaa vakaata perusrahoitusta, mutta uutena rahoitusmuotona se on […]

Lue lisää

Korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden verkkosivusto avattu

Julkaistu: 27.9.2016

Korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden verkkosivu avattiin kesällä osoitteessa vaikuttavakorkeakoulu.arene.fi ja vaikuttavakorkeakoulu.unifi.fi. Interaktiivinen sivusto tarjoaa korkeakouluille työkaluja toiminnan vaikuttavuuden vahvistamiseksi ja näkyväksi tekemiseksi. Sivusto esittelee myös vaikuttavia toimintamalleja ja hyviä käytänteitä. Korkeakoulujen perustehtävien; koulutuksen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuuden perustan luovat korkeakoulujen ja sidosryhmien välinen toimiva, tavoitteellinen ja avoin vuorovaikutus. Tällaisen tiedon ja osaamisen yhteisluomisen ja […]

Lue lisää

Yliopistolain uudistamisessa suunta on oikea, mutta rahoituksen riittävyys aiheuttaa huolta

Julkaistu: 15.9.2016

Tiedote 15.9.2016 Tänään julkaistun yliopistolakiuudistuksen vaikutuksia arvioivan raportin mukaan lakiuudistus on lisännyt yliopistojen taloudellista ja hallinnollista autonomiaa sekä joustavoittanut yliopistojen sisäistä päätöksentekoa. Tältä osin lakiuudistus on onnistunut. Valtiontalouden vaikeasta tilanteesta johtuen, uusi yliopistolaki ei onnistunut takaamaan toiminnan rahoitusta, vaikka se oli yksi sen tarkoituksista. Laissa otettiin käyttöön yliopistoindeksi, jonka piti taata yliopistojen perusrahoituksen pysyvän yleisen […]

Lue lisää

UNIFIn ja Yrittäjien yhteiset yrittäjyyssuositukset yrittäjyyden edistämiseen

Julkaistu:

Suomen Yliopistot UNIFI ry on tehnyt ensimmäiset yrittäjyyssuositukset yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa. Yrittäjyyssuosituksilla halutaan tukea yliopistojen yrittäjyys- ja innovaatiotoiminnan kehittymistä. Suositukset sisältävät näkökulmia yrittäjyyden strategiseen johtamiseen, uuden yritystoiminnan edistämiseen, olemassa olevan yritystoiminnan kehittämiseen sekä yrittäjämäisen toimintatavan vahvistamiseen. Suomen menestyminen perustuu maailmanluokan osaamiseen ja tutkimukseen. Uudella tiedolla ja osaamisella tuotetaan kestävää kasvua ja hyvinvointia. Tässä yliopistoilla […]

Lue lisää

Yliopistot vaativat lisäleikkausten torjumista

Julkaistu: 16.8.2016

Valtiovarainministeriö julkisti perjantaina 12.8.2016 talousarvioesityksensä vuodelle 2017. Vastoin Suomen hallituksen aiempaa linjaa valtiovarainministeriö esittää jälleen koulutuksen ja tutkimuksen rahoituksen leikkaamista. Uusia leikkauksia perustellaan sillä, että kilpailukykysopimus alentaa yliopistojen henkilöstökustannuksia siten vähentäen valtion rahoituksen tarvetta. Sopimuksessa rahoitusvastuu kuitenkin kohdistetaan julkisen sektorin työnantajille. Yliopistot eivät ole yliopistolain eivätkä kilpailukykysopimuksen periaatteiden mukaan julkisen sektorin työnantajia. Nyt esitetty määrärahatason […]

Lue lisää

UNIFI condemns the forced resignation of university deans and calls for academic freedom in Turkey

Julkaistu: 22.7.2016

Universities Finland UNIFI condemns the forced resignation of 1577 university deans and calls for institutional autonomy and academic freedom for scholars and students Following Friday’s coup attempt in Turkey the education sector, including the higher education sector, has been targeted, as have many other public sectors. Over 15 000 education staff have been suspended while it has […]

Lue lisää

Korkeakoulujen vaikuttavuutta esitellään interaktiivisella sivustolla

Julkaistu: 23.6.2016

Korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden verkkosivu on avattu osoitteessa vaikuttavakorkeakoulu.arene.fi ja vaikuttavakorkeakoulu.unifi.fi. Interaktiivinen sivusto tarjoaa korkeakouluille työkaluja vaikuttavuuden näkyväksi tekemiseen ja vahvistamiseen erityisesti strategisen johtamisen avulla. Vaikuttavuutta tulee tarkastella laajassa yhteiskuntapoliittisessa kehyksessä, jolloin tarvitaan yhteismitallisia määreitä vaikuttavuuden arvioimiseksi. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vaikuttavuutta voidaan kuvata samoilla käsitteillä, vaikka sektoreiden vaikuttavuudessa on eroja. Toisaalta vaikuttavuus määräytyy kunkin yksittäisen korkeakoulun […]

Lue lisää

Väitöskirjaprosessin tutkimuseettinen suositus on julkaistu

Julkaistu: 15.6.2016

Suomen yliopistot UNIFI ry ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) ovat laatineet yliopistoille suosituksen Tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin. Suositus löytyy TENKin verkkosivuilta osoitteessa www.tenk.fi. Suosituksessa huomioidaan paitsi väittelijän myös kaikkien väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin osallistuvien oikeudet, velvollisuudet ja vastuut samoin kuin mahdolliset esteellisyydet. Lisäksi käsitellään tarvetta tutkimusluville, eettisten toimikuntien lausunnoille ja eettiselle ennakkoarvioinnille. Väitöskirjaprosessiin liittyvät […]

Lue lisää

Yliopistot eivät lepää laakereillaan

Julkaistu: 26.5.2016

Tiedote 26.5.2016 Suomen yliopistot kehittävät toimintaansa ja uudistavat rakenteitaan parantaakseen laatua ja vahvistaakseen kustannustehokkuutta. Työtä tehdään sekä omista lähtökohdista että valtakunnallisten korkeakoulupoliittisten linjausten mukaisesti. Yliopistojen yhteistyönä on toteutettu rakenteellisen kehittämisen hankkeita kymmenellä eri tieteen- ja koulutusalalla viime vuosina. Tavoitteena on vahvistaa tutkimuksen ja koulutuksen laatua.  Lisäksi on haluttu lisätä yliopistojen kustannustehokkuutta päällekkäisyyksiä purkamalla. UNIFIn koordinoimissa […]

Lue lisää

Osaaminen, oppiminen ja uudistumiskyky ovat korkeakoulujen vaikuttavuuden perusta

Julkaistu:

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Suomen yliopistot UNIFI ry järjestivät 24.5.2016 Musiikkitalossa seminaarin, jonka aiheena oli korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus Arene ry ja UNIFI ry ovat alkuvuoden aikana toteuttaneet hankkeen, jossa on kerätty tietoa korkeakoulujen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen muodoista ja hyvistä käytänteistä. Tiedonkeruu on toteutettu muun muassa järjestämällä alueellisia työpajoja eri puolilla Suomea. Työpajoihin on […]

Lue lisää

Suomen yliopistot 2025 – UNIFIn visiotyö käyntiin

Julkaistu: 20.5.2016

Suomen yliopistot UNIFI ry ja tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjestivät 26.4.2016 keskustelevan seminaarin teemalla Suomi nousuun! Seminaarissa hahmoteltiin Suomen korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmän nykymallin kohtaamia haasteita ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Seminaari käynnisti samalla UNIFIn koordinoiman visiotyön, jossa yliopistot yhdessä sidosryhmiensä kanssa hahmottelevat vision vuoden 2025 Suomen yliopistoille. Vuosi 2025 sijoittuu lähitulevaisuuteen, mutta nopeaan tahtiin muuttuvassa maailmassa […]

Lue lisää

Tutkimuksen arvioinnin on oltava samaan aikaan kriittistä ja objektiivista

Julkaistu: 3.5.2016

Tutkimuksen tuen ja hallinnon TUHA-verkoston sekä UNIFIn järjestämässä seminaarissa 21.4.2016 tarkasteltiin monesta tulokulmasta tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja pohdittiin erilaisia tapoja toteuttaa koordinoidummin sirpaloitunutta kansallisella tasolla ja yliopistoissa tehtävää tutkimuksen laadunarviointia.  Tilaisuuden pääesiintyjä Dr Gemma Derrick Lancasterin yliopistosta Iso-Britanniasta kertoi täydelle salille yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioimisesta osana Iso-Britanniassa keskitetysti toteutettavaa Research Excellence Framework -prosessia. Tärkeänä elementtinä piirtyi esiin Derrickin […]

Lue lisää

Foresight Friday: Avoimella yhteistyöllä ja rohkeilla avauksilla tehoa korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen

Julkaistu: 18.3.2016

Foresight Friday -tilaisuudessa Helsingin yliopiston Tiedekulmassa keskustellaan perjantaina 18.3.2016 korkeakoulujen tulevaisuuden yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja ideoidaan yhdessä uusia vuorovaikutuksen hyviä käytänteitä, kanavia ja toimintamalleja. Tilaisuus on osa Suomen yliopistot UNIFIn ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen toteuttamaa Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus – jatkotoimet -hanketta, jolla vahvistetaan korkeakoulujen edellytyksiä tunnistaa ja osoittaa toimintansa lisäarvo sekä lisätä näkyvyyttään ja vaikuttavuuttaan kansallisesti […]

Lue lisää

Tutkimus ja korkeakoulutus ovat paras mahdollinen investointi tulevaisuuteen

Julkaistu: 26.2.2016

Kannanotto 26.2.2016 Yliopistojen lakisääteisenä tehtävänä on edistää ja vaalia vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä. Yliopistot kantavat vastuuta mahdollistavan tiedon sekä korkeimman osaamisen tuottamisesta ja siirtämisestä suomalaisen yhteiskunnan tarpeisiin ja koko ihmiskunnan parhaaksi. Yliopistot ovat olleet keskeisessä asemassa suomen nykyisen hyvinvoinnin ja tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamisessa. Suomi tunnetaan maailmalla koulutuksesta ja korkeasta teknologiasta. Tulevaisuudessa tiedon […]

Lue lisää

Suomi tarvitsee pitkän aikavälin korkeakoulu- ja tutkimuspoliittisen vision

Julkaistu: 22.1.2016

Suomen menestys ja kansainvälinen kilpailukyky sekä sitä kautta syntyvä hyvinvointi edellyttävät vahvaa ja vakaata korkeakoulukokonaisuutta sekä sen tuottamaa laaja-alaista osaamista ja syvällistä sivistystä. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut haluavat kantaa yhteistyössä vastuunsa korkeaan osaamiseen perustuvan tulevaisuuden Suomen menestyksen rakentamisesta. Korkeakoulutukseen ja tutkimukseen kohdistuneiden mittavien leikkausten vuoksi Suomen on kyettävä entistä määrätietoisempaan korkeakoulupolitiikkaan, joka antaa suuntaviivat korkeakoulu- ja […]

Lue lisää

Rehtori Jouko Niinimäki UNIFI:n puheenjohtajaksi

Julkaistu: 24.11.2015

Suomen yliopistot UNIFI ry on valinnut vuosiksi 2016–2017 puheenjohtajakseen Oulun yliopiston rehtorin Jouko Niinimäen. Niinimäki on toiminut Oulun yliopiston rehtorina vuodesta 2015 alkaen. Aiemmin hän on toiminut Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan dekaanina. Niinimäki on koulutukseltaan tekniikan tohtori ja toiminut Oulun yliopiston mekaanisen prosessitekniikan professorina vuodesta 2000 alkaen. Jouko Niinimäki seuraa puheenjohtajana Turun yliopiston rehtoria Kalervo […]

Lue lisää

Vuoden 2016 kopiointikorvauksista sovittu

Julkaistu: 7.10.2015

Tiedote YLIOPISTOJEN JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOPIOINTILUVISTA NEUVOTELLAAN Kopiointisopimus vuodelle 2016 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen yliopistot UNIFI ry ja Kopiosto ry ovat sopineet keskitetysti vuoden 2016 kopiointikorvauksista. Sopimus koskee kaikkia Arenen ja Unifin jäsenkorkeakouluja ja on voimassa 31.12.2016 saakka. Keskitetty hankinta on korkeakouluille kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu. Vuotta 2016 koskevan sopimuksen kustannusvaikutus tulee ammattikorkeakouluille ja yliopistoille olemaan […]

Lue lisää

Tampere 3 korkeakoulupoliittinen innovaatio ja suunnannäyttäjä

Julkaistu: 17.9.2015

Tiedote 17.9.2015   Tampere 3 on Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteishanke, jonka tavoitteena on synnyttää korkeakoulukokonaisuus, joka palvelee elinkeinoelämää ja laajasti yhteiskuntaa, ja jonka laatu ja vaikuttavuus perustuvat osiensa vahvuuksiin sekä eri koulutus- ja tutkimusalojen monitieteiseen ja -alaiseen yhdistämiseen. Hankkeen avulla voidaan ennakoida saatavan aikaan myös kustannussäästöjä tukitoimintoja uudella tavalla organisoimalla […]

Lue lisää

Suomi tarvitsee elinvoimaisia yliopistoja

Julkaistu: 12.6.2015

  Suomen yliopistot UNIFI ry: Tulevaisuuden Suomi tarvitsee elinvoimaisia yliopistoja Maamme menestys on tulevaisuudessa entistä riippuvaisempi uudesta tiedosta ja korkeatasoisesta osaamisesta. Ilman niitä Suomi menettää mahdollisuutensa luoda kestävää kasvua ja hyvinvointia. Koulutus ja tutkimus ovat välttämättömiä investointeja tulevaisuuteen, mutta hallitus on valitsemassa toisenlaisen tien. Yliopistojen perusrahoitukseen on päätetty kohdistaa mittavia leikkauksia. Samalla Suomen Akatemian ja […]

Lue lisää

Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen etenee

Julkaistu: 24.3.2015

Suomalaiset yliopistot toimivat kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa, mikä korostaa tarvetta profiloitumiseen ja resurssien keskittämiseen kunkin yliopiston vahvimmille aloille. Olemme siirtyneet globaaliin maailmaan, jossa korkeakoulutusta ja yliopistoissa tehtävää tutkimusta on tarkasteltava osana kansainvälistä työnjakoa. UNIFIn toimesta on toteutettu koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellisen kehittämisen ja profiloinnin hankkeet viidellä alalla: yhteiskuntatieteet, kauppatieteet, luonnontieteet, vieraat kielet ja kulttuurit sekä lääketiede. […]

Lue lisää

Seuraavan hallituksen tulee taata yliopistojen rahoituksen pitkäjänteisyys

Julkaistu: 19.3.2015

TIEDOTE   Suomen yliopistot UNIFI ry, Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto: Seuraavan hallituksen tulee taata yliopistojen rahoituksen pitkäjänteisyys Tutkimus, korkea sivistys ja osaaminen ovat edellytyksiä kestävälle kasvulle ja hyvinvoinnille. Suomen kannalta on elintärkeää, että yliopistojen toimintaedellytykset turvataan pitkäjänteisellä rahoituksella. Tämä tulee taata seuraavassa hallitusohjelmassa. Osaamista keskeisenä kilpailukykytekijänä korostava maa ei voi leikata enää yhtään enempää koulutuksesta […]

Lue lisää

UNIFI:n erikoistumiskoulutusten koordinointihanke käynnistyi

Julkaistu: 17.3.2015

Suomen yliopistot UNIFI ry on käynnistänyt hankkeen yliopistojen erikoistumiskoulutusten sujuvan ja laadukkaan aloittamisen tueksi. Hankkeella tuetaan yliopistoja ja niiden muodostamia konsortioita erikoistumiskoulutusten valmistelussa, konsortioiden rakentamisessa ja yhtenäisten käytänteiden luomisessa. Lisäksi varmistetaan korkeakoulusektorien rajan ylittävien erikoistumiskoulutusten suunnittelu ja toteutuminen. Hankkeen kohderyhminä ovat erikoistumiskoulutuksia suunnittelevat yliopistot ja niiden muodostamat konsortiot, käytännön valmistelutyötä tekevät yliopistojen asiantuntijat sekä työelämän […]

Lue lisää

UNIFI:n hallitusohjelmatavoitteet

Julkaistu: 1.2.2015

UNIFI:n peruslinjaukset (PDF)  

Lue lisää

UNIFI edellyttää yksityishenkilöiden lahjoitusvähennyksen ottamista käyttöön pysyvästi

Julkaistu: 30.1.2015

Tutkimus, korkea sivistys ja osaaminen ovat edellytys kestävälle kasvulle ja hyvinvoinnille. Suomen kannalta on siksi välttämätöntä, että yliopistojen toimintaedellytykset turvataan pitkäjänteisen ja riittävän laajapohjaisen resursoinnin avulla. Suomen yliopistot ry (UNIFI) pitää tärkeänä, että valtio takaa yliopistojen perusrahoituksen jatkuvuuden. Yliopistoille on myös luotava nykyistä paremmat mahdollisuudet hankkia tarvitsemaansa yksityistä rahoitusta. Tämä edellyttää yksityislahjoitusten verovähennysoikeuteen liittyvien lainsäädännöllisten […]

Lue lisää

EUA:n uutiskirje 2/2015

Julkaistu:

EUA:n uutiskirje 2/2015

Lue lisää

EUA:n uutiskirje 1/2015

Julkaistu: 12.1.2015

EUA:n uutiskirje 1/2015

Lue lisää

UNIFI käynnistää yliopistojen erikoistumiskoulutuksen koordinaatiohankkeen

Julkaistu: 7.1.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt UNIFIlle rahoituksen yliopistojen erikoistumiskoulutuksen koordinaatiotehtävään. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu lainsäädäntöä korkeakouluissa toteutettavista erikoistumiskoulutuksista. Erikoistumiskoulutukset ovat jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia. Tavoitteena on luoda tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalle uusi koulutusmuoto, jolla tuotetaan osaamista sellaisilla asiantuntijuusalueilla, joilla ei ole markkinaehtoisesti toteutettua koulutustarjontaa. Arvostetut ja työelämässä tunnustetut […]

Lue lisää

UNIFI hakee asiantuntijaa

Julkaistu: 16.12.2014

Haemme kolmihenkiseen sihteeristöömme ASIANTUNTIJAA alkaen 1.2.2015 tai sopimuksen mukaan. Asiantuntija valmistelee ja toteuttaa UNIFI:n kotimaista ja kansainvälistä toimintaa. Hän suunnittelee UNIFI:n päätöksiä, vastaa omalta osaltaan niiden toimeenpanosta sekä osallistuu toiminnan kehittämiseen. Työhön kuuluu mm. kokousten esityslistojen ja pöytäkirjojen laatiminen lausuntojen, muistioiden ja nimitysesitysten valmistelu tarvittaessa työryhmien sihteerinä toimiminen raporttien, katsausten ja artikkelien valmistelu seminaarien ja […]

Lue lisää

Yliopistojen profiloitumisen vahvistaminen kilpaillulla rahoituksella: hakuaika 12.1. – 29.1.2015

Julkaistu: 15.12.2014

Suomen Akatemian uuden rahoitusmuodon tarkoituksena on tukea ja nopeuttaa yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista tutkimuksen laadun kehittämiseksi. Rahoitusta voidaan myöntää toimiin, jotka vahvistavat yliopiston strategisia tutkimusaloja ja uusia avauksia. Rahoitus on tarkoitettu kaikille tieteenaloille. Lisätietoja hausta Suomen Akatemian verkkosivuilla

Lue lisää

Ajankohtaista EUA:ssa

Julkaistu:

EUA:n uutiskirje 12/2014

Lue lisää

LERU Open Seminar on Online Learning 6.2.2015

Julkaistu: 14.12.2014

LERU järjestää avoimen seminaarin verkko-opiskelusta perjantaina 6. helmikuuta Brysselissä. Lisätietoja ja rekisteröityminen.

Lue lisää

Sivistysvaliokunnan kannanotto indeksikorotuksen puolittamisesta vuonna 2015

Julkaistu: 10.12.2014

Sivistysvaliokunnan kannanotto  yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen toiminnan rahoituksen indeksikorotuksen puolittamisesta vuonna 2015

Lue lisää

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kopiointiluvista sovittu

Julkaistu: 7.11.2014

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen yliopistot UNIFI ry ja Kopiosto ry ovat sopineet opetus- ja tutkimuskäytön sekä hallinnollisen käytön kopiointiluvista syksystä 2014 alkaen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Keskitetty sopimusratkaisu koskee kaikkia Arenen jäsenammattikorkeakouluja ja UNIFIn jäsenyliopistoja, pois lukien Maanpuolustuskorkeakoulu. Kopioston kopiointilupa mahdollistaa painettujen julkaisujen osittaisen valokopioimisen ja digitoinnin sekä digitaalisen aineiston tulostamisen ja avoimilla verkkosivuilla olevan […]

Lue lisää

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kopiointiluvista neuvotellaan

Julkaistu: 20.8.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry:n välinen teosten kopiointia ja käyttöä koskeva sopimus päättyi 31.7.2014 yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen osalta. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen yliopistot UNIFI ry ja Kopiosto neuvottelevat parhaillaan kopiointiluparatkaisusta yliopistoille ja ammattikorkeakouluille. Yhteisenä neuvottelutavoitteena on keskitetty sopimusratkaisu UNIFIn, Arenen ja Kopioston välillä. Sopimus kattaisi kopioinnin ja käytön 1.8.2014 alkaen. Keskitetty sopimusratkaisu […]

Lue lisää

EUA esittää lausunnossaan huolensa henkilötietoja hyödyntävän tieteellisen tutkimuksen vaarantumisesta

Julkaistu: 1.7.2014

European University Association (EUA) esittää Euroopan unionin neuvostolle vakavan huolensa yleistä tietosuoja-asetusta koskevaan ehdotukseen esitetyistä muutoksista. Toteutuessaan ne vaarantaisivat henkilötietoja hyödyntävän tieteellisen tutkimuksen, vaikuttaisivat kielteisesti tohtorikoulutukseen, urakehitykseen ja tutkijavaihtoon sekä tieteelliseen yhteistyöhön, joka pyrkii muun muassa ihmiskunnan suurten haasteiden ratkaisemiseen tutkimuksen keinoin. Euroopan komissio on esittänyt henkilötietojen suojan EU-lainsäädännöllistä viitekehystä uudistettavaksi. Ehdotettu asetus korvaisi nykyiset […]

Lue lisää

Tutkimus ja koulutus seuraavan hallituksen ohjelman painopisteiksi

Julkaistu: 12.6.2014

Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto ja UNIFI ry   Tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva koulutus tukevat ja luovat uutta kasvua ja Suomen menestystä. Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto ja Suomen yliopistot UNIFI ry:n yhteinen kanta on, että niiden tulee olla maan seuraavan hallituksen ohjelman painopisteitä. Professorit, Tieteentekijät ja UNIFI muistuttavat, että tutkimus, korkea sivistys ja osaaminen ovat elintärkeitä kestävälle […]

Lue lisää
 
Erikoistumiskoulutus
Ota meihin yhteyttä!
Perustietoa yliopistoista