Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry In english På svenska
Suomen yliopistot UNIFI ry
SIVISTYS - LUOVUUS - VAIKUTTAVUUS

Tiedotteet

UNIFI vaihtaa nimensä Suomen yliopistojen rehtorineuvostoksi

Julkaistu: 25.1.2018

Suomen yliopistot UNIFI ry tunnetaan jatkossa Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:nä. Nimenmuutos tuli voimaan tammikuussa. Yhdistys jatkaa vuonna 1969 perustetun Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston työtä yliopistojen hyväksi. Muutoksen myötä käyttöön palautuu siis vanha, hyväksi havaittu nimi. – UNIFIn keskeisenä tavoitteena on vahvistaa yliopistojen yhteistyötä. Käytännössä se tapahtuu muun muassa ylläpitämällä rehtoreiden ja vararehtoreiden välistä tiivistä […]

Lue lisää

UNIFIn puheenjohtajaksi Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen

Julkaistu: 15.11.2017

Suomen yliopistot UNIFI ry:n puheenjohtajaksi vuosille 2018–2019 on valittu rehtori Jukka Mönkkönen Itä-Suomen yliopistosta. Jukka Mönkkönen on toiminut Itä-Suomen yliopiston rehtorina vuoden 2015 alusta. Koulutukseltaan Mönkkönen on farmasian tohtori, ja hän on toiminut biofarmasian professorina vuodesta 1998 lähtien. Ennen valintaansa Itä-Suomen yliopiston rehtoriksi Mönkkönen toimi Kuopion yliopiston farmaseuttisen tiedekunnan dekaanina, Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan dekaanina […]

Lue lisää

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 – vastuullisuus, viisaus ja rohkeus

Julkaistu: 24.10.2017

Arenen ja UNIFIn tiedote 24.10.2017 KORKEAKOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN VISIO 2030  –  VASTUULLISUUS, VIISAUS JA ROHKEUS Suomen yliopistot UNIFI ry ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry kiittävät opetus- ja kulttuuriministeriötä tänään julkistetusta Suomi 100+ Sivistys, osaaminen, tiede ja teknologia ihmisen ja yhteiskunnan hyväksi -visiosta. Arene ja UNIFI julkaisivat viime vuoden aikana omat tulevaisuuslinjauksensa, joiden myötä toivoivat ministeriön […]

Lue lisää

Hanke opetusmateriaalien avoimuuden lisäämiseksi käynnistynyt

Julkaistu: 19.9.2017

Suomen yliopistot UNIFI ry, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu ovat käynnistäneet hankkeen, jonka tavoitteena on tukea opetusmateriaalien avointa jakamista tekijänoikeuslain mukaisesti. Hankkeen aikana tuotettavat materiaalit tarjotaan hyödynnettäviksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen LibGuides-alustalle. Hankkeen tavoitteena on edistää tekijänoikeuksia koskevaa tiedotusta ja koulutusta korkeakoulujen opetusmateriaalin laatijoille siten, että avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintatavat, kuten avointen lisenssien […]

Lue lisää

Tietosuoja-asetuksen kansallinen liikkumavara tulee käyttää tutkimuksen hyväksi

Julkaistu: 30.8.2017

Yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisu edellyttää monialaisten tutkijaryhmien tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa akateemista ilmaisua. Suomen valttikortti tieteellisessä tutkimuksessa on ainutlaatuisten tutkimusaineistojen saatavuus niin julkisista kuin yritysten, yhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen tietokannoista. Tätä tietokantojen käyttöä on kuvattu käsitteellä rekisteritutkimus. Yleinen tietosuoja-asetus tulee jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaksi 25.5.2018. Tietosuoja-asetus jättää jäsenvaltioiden lainsäätäjille tutkimuskäytön osalta kansallista, asetuksen säännöksiä täsmentävää ja täydentävää liikkumavaraa. Tämä […]

Lue lisää

Kohtuullinen hinta ja tiedejulkaisujen avoin saatavuus välttämättömiä: UNIFI antaa täyden tukensa FinELib-konsortion Elsevier-neuvottelujen tavoitteille

Julkaistu: 20.6.2017

Suomen yliopistot UNIFI ry antaa täyden tukensa FinELib-konsortiolle ja sen tavoitteille neuvotteluissa, joita käydään suuren tiedekustantajan Elsevierin kanssa. Päätavoitteita ovat tiedelehtien luettavuus kohtuullisella hinnalla ja selkeä siirtymä kohti välitöntä avointa julkaisemista. Elsevierin lehtien (SD Freedom collection) tilauskustannukset ovat nousseet merkittävästi. UNIFI pitää nousua kohtuuttomana ja vaatii, että sen tulee loppua. Verovaroin tehtävän tutkimuksen tulisi olla […]

Lue lisää

Affordable prices and open access essential: UNIFI fully supports goals of FinELib consortium in Elsevier negotiations

Julkaistu:

Universities Finland UNIFI is giving its full support to the FinELib consortium’s goals in the negotiations with the large academic publisher Elsevier. The main goals are to ensure that the academic community has access to Elsevier’s journals at affordable prices and that there is a clear transition towards immediate open access. The cost of access […]

Lue lisää

Yliopistojen vaikutus Suomen talouteen arviolta 14,2 miljardia euroa

Julkaistu: 13.6.2017

Tiedote 13.6.2016 Suomalaisten yliopistojen taloudelliset vaikutukset Suomen talouteen on arvioitu. BiGGAR Economicsin mukaan yliopistojen toiminta kytkeytyy noin 14,2 miljardin euron bruttoarvonlisään Suomen taloudessa. Yliopistojen toiminta ylläpitää ja siihen linkittyy Suomessa noin 136 000 työpaikkaa. Nämä ovat 6,6 prosenttia suhteessa Suomen bruttokansantuotteeseen ja 5,5 prosenttia suhteessa työllisiin. Yliopistoihin panostettu euro kytkeytyy keskimäärin 5,26 euron arvonlisään Suomen […]

Lue lisää

Den ekonomiska inverkan av universiteten på Finlands ekonomi är 14,2 miljarder euro

Julkaistu:

Meddelande 13.6.2017 Den ekonomiska inverkan av de finländska universiteten på Finlands ekonomi har utvärderats. Enligt BiGGAR Economics skapar de finländska universitetens verksamhet ett bruttoförädlingsvärde på 14,2 miljarder euro för Finlands ekonomi och cirka 136 000 arbetsplatser i Finland. Detta motsvarar 6,6 procent av Finlands bruttonationalprodukt och 5,5 procent av antalet sysselsatta i Finland. En euro […]

Lue lisää

The economic contribution of universities in Finland is 14,2 billion euros

Julkaistu:

Press release 13.6.2017 The impact of Finnish universities on the Finnish economy has been evaluated. According to BiGGAR Economics, Finnish universities produce 14,2 billion gross added value for the Finnish economy, and their activities support around 136 000 jobs. This corresponds to 6,6 % of Finnish economic output, and 5,5 % of total employment in […]

Lue lisää

Launch of Scholars at Risk Finland Section

Julkaistu: 8.5.2017

Representatives from universities across Finland convened in Vaasa on May 8, 2017 to launch the Finnish section of Scholars at Risk (SAR). SAR is an international network of more than 460 higher education institutions in 35 countries working to protect threatened scholars and promote academic freedom. The meeting was convened by Universities Finland UNIFI, which […]

Lue lisää

Universiteten stöder hotade forskare

Julkaistu:

Vasa 8.5.2017 – Finländska universitet grundade ett samarbetsnätverk, som har som mål att skydda förföljda forskare, samt främja den fria vetenskapen och forskningen. Finlands Scholars at Risk-nätverk grundas av tio finländska universitet. Nätverket stöder förföljda eller på annat sätt i sitt hemland hotade forskare att fortsätta jobba bland annat genom att bjuda in dem till […]

Lue lisää

Yliopistot tukevat työnsä vuoksi vainottuja tutkijoita

Julkaistu:

Vaasa 8.5.2017 – Suomalaiset yliopistot perustivat yhteistyöverkoston, jonka tavoitteena on suojella vainottuja tutkijoita sekä edistää tieteen ja tutkimuksen vapautta. Suomen Scholars at Risk -verkoston perustajajäseniä ovat kymmenen suomalaista yliopistoa. Vainottujen tai muuten kotimaassaan uhattujen tutkijoiden mahdollisuuksia jatkaa työtään tuetaan muun muassa kutsumalla heitä konferensseihin tai vieraileviksi tutkijoiksi. Jo kymmenen suomalaista yliopistoa on liittynyt jäseneksi kansainväliseen […]

Lue lisää

UNIFI kiittää Suomen hallitusta puoliväliriihessä tehdyistä päätöksistä

Julkaistu: 28.4.2017

Suomen yliopistot UNIFI ry kiittää Suomen hallitusta puoliväliriihessä tehdyistä päätöksistä UNIFI on tyytyväinen kädenojennukseen, jonka Suomen hallitus teki puoliväliriihessä yliopistoille ja suomalaiselle tieteelle. Hallitus varasi kehysriihessä Suomen Akatemialle vuosille 2018 ja 2019 määrärahavaltuutta yhteensä 50 miljoonaa euroa lippulaiva-tutkimuskeskittymien toteuttamiseen. Lisäksi valtio varautuu osallistumaan keskittymien rahoittamiseen ja kehittämiseen alkuvaiheessa 60 miljoonan euron pääomittamisella. – Nyt tehdyt […]

Lue lisää

Suomen yliopistot tuomitsevat jyrkästi Unkarin toimet

Julkaistu: 10.4.2017

Suomen yliopistot tuomitsevat jyrkästi Unkarin parlamentin hyväksymän lakiesityksen, joka voimaantullessaan vahvistaisi hallituksen kontrollia maassa toimivista yliopistoista. Erityisesti lakiesityksen on katsottu kohdistuvan Budapestissä toimivaa kansainvälistä Central European Universitya (CEU) vastaan. Yliopisto on arvioinut, ettei sillä ole edellytyksiä jatkaa toimintaansa nykymuotoisena, mikäli laki astuu voimaan. UNIFI on erittäin huolestunut toimista, joilla kasvatetaan epäluottamusta yliopistojen ja muun yhteiskunnan […]

Lue lisää

Finnish universities deeply concerned about the situation in Hungary

Julkaistu: 7.4.2017

European University Association EUA has stated its concern over the decision taken on 4th April 2017 by the Hungarian Parliament to adopt the recently proposed amendments to the Hungarian Education Law, targeting the Central European University in Budapest. Universities Finland UNIFI shares EUA’s concern. Should this amendment be signed off in law, it will make further […]

Lue lisää

UNIFI ja Kiinan yhteiskuntatieteiden tiedeakatemia allekirjoittivat MoU:n

Julkaistu: 5.4.2017

UNIFI ja Kiinan yhteiskuntatieteiden tiedeakatemia (CASS) ovat allekirjoittaneet Kiinan presidentin vierailun yhteydessä eilen 4.4.2017 yhteistyöasiakirjan (MoU). Sen myötä suomalaisille yliopistoille avautuu mahdollisuus tehdä yhteistyötä suoraan Kiinan yhteiskuntatieteiden akatemian ja sen 35 instituutin kanssa. UNIFI-CASS -yhteistyöasiakirjan allekirjoituksen jälkeen yliopistot voivat edetä kahdenkeskisiin sopimuksiin. Tähän mennessä CASS on tehnyt yhteistyötä Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston kanssa. Yhteistyöasiakirjan […]

Lue lisää

Yliopistojen taloudelliset vaikutukset arvioidaan

Julkaistu: 20.3.2017

Suomen yliopistot UNIFI ry:n koordinoimassa hankkeessa arvioidaan suomalaisten yliopistojen taloudellisia vaikutuksia. Arvioinnin tavoitteena on luoda kuva siitä, mikä on suomalaisten yliopistojen yhteiskunnalle tuottama arvonlisä.  Käytettävä aineisto koostuu muun muassa yliopistojen taloutta, tutkimustulosten kaupallistamista sekä opiskelijoita ja valmistuneita koskevista tiedoista. Arvioinnin toteuttaa skotlantilainen BiGGAR Economics Ltd., joka on tehnyt vastaavia arviointeja aiemmin Iso-Britanniassa ja muualla Euroopassa. […]

Lue lisää

UNIFI ry:n viestit Sipilän hallitukselle

Julkaistu: 17.3.2017

  Suomen yliopistot UNIFI ry:n viestit Sipilän hallitukselle UNIFI haluaa, että Suomi on maailman johtavia tietointensiivisiä osaamisyhteiskuntia. Suomi on maa, joka tunnetaan sivistyksestä, osaamisesta ja korkeimpaan osaamiseen perustuvista innovaatioista. tutkimus-, koulutus- ja innovaatiosektorin sekä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän vuorovaikutuksen ansiosta Suomi on uudistuva ja hyvinvoiva yhteiskunta, joka houkuttelee yrittämään ja investoimaan. Suomi on maailman paras paikka […]

Lue lisää

Yliopistojen antaman koulutuksen ja tutkimuksen turvaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa

Julkaistu: 7.3.2017

Kannanotto Yliopistojen antaman koulutuksen ja tutkimuksen turvaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa Maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain sekä niihin liittyvien lakien säätämisessä ja käydyissä keskusteluissa ei ole vielä riittävästi otettu huomioon yliopistojen asemaa. Suuri osa uudistuksen säästötavoitteista riippuu koulutetun henkilöstön kyvystä toteuttaa uudistusta tehokkaasti. Uudistus edellyttää muutoksia niin perus- kuin täydennyskoulutuksen rakenteisiin ja määrään. Koulutuksen tulee […]

Lue lisää

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kopiointiluvista sovittu

Julkaistu: 2.3.2017

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen yliopistot UNIFI ry ja Kopiosto ry ovat sopineet korkeakoulujen opetus-, tutkimus- ja hallinnollisen käytön kopiointiluvista vuodelle 2017. Keskitetty sopimusratkaisu koskee kaikkia UNIFIn ja Arenen jäsenyliopistoja ja -ammattikorkeakouluja. Pyydämme teitä informoimaan asiasta opetus- ja tutkimushenkilökuntaanne. Kopiointilupa mahdollistaa Kopioston kopiointilupa kattaa painettujen julkaisujen osittaisen valokopioinnin ja skannaamisen lisäksi myös vapaasti verkossa saatavilla […]

Lue lisää

Suomalaisyliopistojen visio tutkimuksen, innovaatioiden ja koulutusympäristöjen tulevaisuudesta esittelyssä Brysselissä 28.2.

Julkaistu: 24.2.2017

Mediatiedote 24.2.2017 Suomen yliopistot UNIFI ry järjestää yhteistyössä Suomen Brysselin-aluetoimistojen kanssa 28.2. korkean tason kutsuseminaarin, jossa käsitellään suomalaisen ja eurooppalaisen tutkimuksen, innovaatioiden ja koulutusympäristöjen tilaa ja tulevaisuutta. Kutsuseminaari järjestetään Brysselissä, ja se kokoaa yhteen akateemisia johtajia, julkisen sektorin edustajia sekä eurooppalaisten instituutioiden avaintoimijoita. Seminaari on osa Suomen 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö on […]

Lue lisää

Naisille suunnattu innovaatiopalkinto

Julkaistu: 10.1.2017

EDUSKUNTATIEDOTUS RIKSDAGSINFORMATIONEN Naisille suunnattu innovaatiopalkinto Eduskunta juhlistaa yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 110-vuotista historiaa perustamalla naisille suunnatun teknologiaan ja talouteen liittyvän innovaatiopalkinnon. Palkinto voidaan myöntää naiselle tai naisista koostuvalle ryhmälle tieteellisesti merkittävästä innovaatiosta teknologian tai talouden alalta. Palkinto kattaa kaikki teknologian ja talouden alat. Palkinnon suuruus on 110.000 euroa ja se myönnetään vuosina 2017, 2018 ja […]

Lue lisää

YTHS:n asema on turvattava sote-uudistuksessa

Julkaistu: 19.12.2016

Suomen yliopistot UNIFI ry toteaa kannanottonaan, että Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön toimintaedellytykset on turvattava sote-uudistuksessa. Opiskelijat ovat olennainen osa yliopistoyhteisöä. YTHS on opiskelijoiden elämäntilanteen ja terveydenhuollon asiantuntija sekä yliopistojen kumppani, jonka kanssa yhteistyö on tiivistä. Opiskelijoiden opiskelun aikaiseen elämänvaiheeseen liittyy haasteita, jotka heijastuvat usein terveyteen, erityisesti mielenterveyteen. Ongelmien ennaltaehkäiseminen edellyttää opiskelijoihin keskittyvää asiantuntijuutta sekä mahdollisuutta ja resursseja […]

Lue lisää

Yliopistojen yhteinen visio julkistettu

Julkaistu: 7.12.2016

Tiedote 7.12.2016 YHDESSÄ, AVOIMESTI, UUDISTAEN Suomen yliopistot UNIFI ry käynnisti vuoden 2016 alussa visioprosessin, jonka tavoitteena oli määritellä Suomen yliopistoille yhteistä suuntaa. Prosessiin kutsuttiin mukaan laajasti korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmän toimijoita sekä muita yliopistojen sidosryhmiä. Työn tuloksena on nyt valmistunut yliopistojen yhteinen visio, Yliopisto 2025. Vision lähtökohtana on näkemys siitä, että Suomen vahvuus on yliopistojen tuottamassa […]

Lue lisää

Selvitys taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellisesta kehittämisestä valmistunut

Julkaistu: 30.11.2016

Tiedote 30.11.2016   Selvitys esiteltiin yliopistojen rehtoreille 30.11.2016. UNIFI ry:n hallitus päätti 19.2.2016, että taidealojen rakenteista tehdään lisäselvitys, jolla täydennetään aiempaa Aalto-yliopiston, Taideyliopiston ja Lapin yliopiston yhdessä tekemää selvitystä. Lisäselvityksellä haluttiin kartoittaa taiteiden koulutuksen ja tutkimuksen työnjako, kehittämismahdollisuudet, mahdolliset päällekkäisyydet ja epätarkoituksenmukaiset rakenteet kaikissa Suomen yliopistoissa. Selvitystyön lähtökohdaksi määriteltiin kansainvälistyvän yhteiskunnan muuttuvat ja laajentuvat osaamis- […]

Lue lisää

Korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden raportti on julkaistu

Julkaistu:

TIEDOTE Korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden raportti on julkaistu Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus – jatkotoimet –hankkeen raportti on julkaistu. Raportti perustuu Suomen yliopistot UNIFI ry:n ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n alkuvuoden 2016 aikana asiantuntijatyönä ja sidosryhmäyhteistyönä keräämään aineistoon korkeakoulujen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen muodoista ja hyvistä käytänteistä. Tavoitteena on tarjota korkeakouluille työkaluja vaikuttavuuden näkyväksi tekemiseen ja vahvistamiseen erityisesti […]

Lue lisää

Hallituksen suunnitelma pääomittaa yliopistoja on tunnustus korkeakoulutukselle ja tutkimukselle

Julkaistu: 19.10.2016

Tiedote 19.10.2016 Suomen yliopistot UNIFI ry arvostaa hallituksen suunnitelmaa pääomittaa yliopistoja. Tämä on osoitus, että Suomen menestys halutaan rakentaa tiedon ja osaamisen pohjalle ja että tieteellisellä tutkimuksella ja korkeimmalla koulutuksella on keskeinen asema yhteiskunnan tulevaisuuden rakentajana. Pääomittaminen vahvistaa yliopistojen autonomiaa ja edellytyksiä parantaa tutkimuksen ja koulutuksen laatua valitsemiensa profiilien mukaisesti. Pääomittaminen ei korvaa vakaata perusrahoitusta, mutta uutena rahoitusmuotona se on […]

Lue lisää

Korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden verkkosivusto avattu

Julkaistu: 27.9.2016

Korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden verkkosivu avattiin kesällä osoitteessa vaikuttavakorkeakoulu.arene.fi ja vaikuttavakorkeakoulu.unifi.fi. Interaktiivinen sivusto tarjoaa korkeakouluille työkaluja toiminnan vaikuttavuuden vahvistamiseksi ja näkyväksi tekemiseksi. Sivusto esittelee myös vaikuttavia toimintamalleja ja hyviä käytänteitä. Korkeakoulujen perustehtävien; koulutuksen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuuden perustan luovat korkeakoulujen ja sidosryhmien välinen toimiva, tavoitteellinen ja avoin vuorovaikutus. Tällaisen tiedon ja osaamisen yhteisluomisen ja […]

Lue lisää

Yliopistolain uudistamisessa suunta on oikea, mutta rahoituksen riittävyys aiheuttaa huolta

Julkaistu: 15.9.2016

Tiedote 15.9.2016 Tänään julkaistun yliopistolakiuudistuksen vaikutuksia arvioivan raportin mukaan lakiuudistus on lisännyt yliopistojen taloudellista ja hallinnollista autonomiaa sekä joustavoittanut yliopistojen sisäistä päätöksentekoa. Tältä osin lakiuudistus on onnistunut. Valtiontalouden vaikeasta tilanteesta johtuen, uusi yliopistolaki ei onnistunut takaamaan toiminnan rahoitusta, vaikka se oli yksi sen tarkoituksista. Laissa otettiin käyttöön yliopistoindeksi, jonka piti taata yliopistojen perusrahoituksen pysyvän yleisen […]

Lue lisää

UNIFIn ja Yrittäjien yhteiset yrittäjyyssuositukset yrittäjyyden edistämiseen

Julkaistu:

Suomen Yliopistot UNIFI ry on tehnyt ensimmäiset yrittäjyyssuositukset yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa. Yrittäjyyssuosituksilla halutaan tukea yliopistojen yrittäjyys- ja innovaatiotoiminnan kehittymistä. Suositukset sisältävät näkökulmia yrittäjyyden strategiseen johtamiseen, uuden yritystoiminnan edistämiseen, olemassa olevan yritystoiminnan kehittämiseen sekä yrittäjämäisen toimintatavan vahvistamiseen. Suomen menestyminen perustuu maailmanluokan osaamiseen ja tutkimukseen. Uudella tiedolla ja osaamisella tuotetaan kestävää kasvua ja hyvinvointia. Tässä yliopistoilla […]

Lue lisää

Yliopistot vaativat lisäleikkausten torjumista

Julkaistu: 16.8.2016

Valtiovarainministeriö julkisti perjantaina 12.8.2016 talousarvioesityksensä vuodelle 2017. Vastoin Suomen hallituksen aiempaa linjaa valtiovarainministeriö esittää jälleen koulutuksen ja tutkimuksen rahoituksen leikkaamista. Uusia leikkauksia perustellaan sillä, että kilpailukykysopimus alentaa yliopistojen henkilöstökustannuksia siten vähentäen valtion rahoituksen tarvetta. Sopimuksessa rahoitusvastuu kuitenkin kohdistetaan julkisen sektorin työnantajille. Yliopistot eivät ole yliopistolain eivätkä kilpailukykysopimuksen periaatteiden mukaan julkisen sektorin työnantajia. Nyt esitetty määrärahatason […]

Lue lisää

UNIFI condemns the forced resignation of university deans and calls for academic freedom in Turkey

Julkaistu: 22.7.2016

Universities Finland UNIFI condemns the forced resignation of 1577 university deans and calls for institutional autonomy and academic freedom for scholars and students Following Friday’s coup attempt in Turkey the education sector, including the higher education sector, has been targeted, as have many other public sectors. Over 15 000 education staff have been suspended while it has […]

Lue lisää

Korkeakoulujen vaikuttavuutta esitellään interaktiivisella sivustolla

Julkaistu: 23.6.2016

Korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden verkkosivu on avattu osoitteessa vaikuttavakorkeakoulu.arene.fi ja vaikuttavakorkeakoulu.unifi.fi. Interaktiivinen sivusto tarjoaa korkeakouluille työkaluja vaikuttavuuden näkyväksi tekemiseen ja vahvistamiseen erityisesti strategisen johtamisen avulla. Vaikuttavuutta tulee tarkastella laajassa yhteiskuntapoliittisessa kehyksessä, jolloin tarvitaan yhteismitallisia määreitä vaikuttavuuden arvioimiseksi. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vaikuttavuutta voidaan kuvata samoilla käsitteillä, vaikka sektoreiden vaikuttavuudessa on eroja. Toisaalta vaikuttavuus määräytyy kunkin yksittäisen korkeakoulun […]

Lue lisää

Väitöskirjaprosessin tutkimuseettinen suositus on julkaistu

Julkaistu: 15.6.2016

Suomen yliopistot UNIFI ry ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) ovat laatineet yliopistoille suosituksen Tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin. Suositus löytyy TENKin verkkosivuilta osoitteessa www.tenk.fi. Suosituksessa huomioidaan paitsi väittelijän myös kaikkien väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin osallistuvien oikeudet, velvollisuudet ja vastuut samoin kuin mahdolliset esteellisyydet. Lisäksi käsitellään tarvetta tutkimusluville, eettisten toimikuntien lausunnoille ja eettiselle ennakkoarvioinnille. Väitöskirjaprosessiin liittyvät […]

Lue lisää

Yliopistot eivät lepää laakereillaan

Julkaistu: 26.5.2016

Tiedote 26.5.2016 Suomen yliopistot kehittävät toimintaansa ja uudistavat rakenteitaan parantaakseen laatua ja vahvistaakseen kustannustehokkuutta. Työtä tehdään sekä omista lähtökohdista että valtakunnallisten korkeakoulupoliittisten linjausten mukaisesti. Yliopistojen yhteistyönä on toteutettu rakenteellisen kehittämisen hankkeita kymmenellä eri tieteen- ja koulutusalalla viime vuosina. Tavoitteena on vahvistaa tutkimuksen ja koulutuksen laatua.  Lisäksi on haluttu lisätä yliopistojen kustannustehokkuutta päällekkäisyyksiä purkamalla. UNIFIn koordinoimissa […]

Lue lisää

Osaaminen, oppiminen ja uudistumiskyky ovat korkeakoulujen vaikuttavuuden perusta

Julkaistu:

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Suomen yliopistot UNIFI ry järjestivät 24.5.2016 Musiikkitalossa seminaarin, jonka aiheena oli korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus Arene ry ja UNIFI ry ovat alkuvuoden aikana toteuttaneet hankkeen, jossa on kerätty tietoa korkeakoulujen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen muodoista ja hyvistä käytänteistä. Tiedonkeruu on toteutettu muun muassa järjestämällä alueellisia työpajoja eri puolilla Suomea. Työpajoihin on […]

Lue lisää

Suomen yliopistot 2025 – UNIFIn visiotyö käyntiin

Julkaistu: 20.5.2016

Suomen yliopistot UNIFI ry ja tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjestivät 26.4.2016 keskustelevan seminaarin teemalla Suomi nousuun! Seminaarissa hahmoteltiin Suomen korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmän nykymallin kohtaamia haasteita ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Seminaari käynnisti samalla UNIFIn koordinoiman visiotyön, jossa yliopistot yhdessä sidosryhmiensä kanssa hahmottelevat vision vuoden 2025 Suomen yliopistoille. Vuosi 2025 sijoittuu lähitulevaisuuteen, mutta nopeaan tahtiin muuttuvassa maailmassa […]

Lue lisää

Tutkimuksen arvioinnin on oltava samaan aikaan kriittistä ja objektiivista

Julkaistu: 3.5.2016

Tutkimuksen tuen ja hallinnon TUHA-verkoston sekä UNIFIn järjestämässä seminaarissa 21.4.2016 tarkasteltiin monesta tulokulmasta tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja pohdittiin erilaisia tapoja toteuttaa koordinoidummin sirpaloitunutta kansallisella tasolla ja yliopistoissa tehtävää tutkimuksen laadunarviointia.  Tilaisuuden pääesiintyjä Dr Gemma Derrick Lancasterin yliopistosta Iso-Britanniasta kertoi täydelle salille yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioimisesta osana Iso-Britanniassa keskitetysti toteutettavaa Research Excellence Framework -prosessia. Tärkeänä elementtinä piirtyi esiin Derrickin […]

Lue lisää

Foresight Friday: Avoimella yhteistyöllä ja rohkeilla avauksilla tehoa korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen

Julkaistu: 18.3.2016

Foresight Friday -tilaisuudessa Helsingin yliopiston Tiedekulmassa keskustellaan perjantaina 18.3.2016 korkeakoulujen tulevaisuuden yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja ideoidaan yhdessä uusia vuorovaikutuksen hyviä käytänteitä, kanavia ja toimintamalleja. Tilaisuus on osa Suomen yliopistot UNIFIn ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen toteuttamaa Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus – jatkotoimet -hanketta, jolla vahvistetaan korkeakoulujen edellytyksiä tunnistaa ja osoittaa toimintansa lisäarvo sekä lisätä näkyvyyttään ja vaikuttavuuttaan kansallisesti […]

Lue lisää

Tutkimus ja korkeakoulutus ovat paras mahdollinen investointi tulevaisuuteen

Julkaistu: 26.2.2016

Kannanotto 26.2.2016 Yliopistojen lakisääteisenä tehtävänä on edistää ja vaalia vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä. Yliopistot kantavat vastuuta mahdollistavan tiedon sekä korkeimman osaamisen tuottamisesta ja siirtämisestä suomalaisen yhteiskunnan tarpeisiin ja koko ihmiskunnan parhaaksi. Yliopistot ovat olleet keskeisessä asemassa suomen nykyisen hyvinvoinnin ja tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamisessa. Suomi tunnetaan maailmalla koulutuksesta ja korkeasta teknologiasta. Tulevaisuudessa tiedon […]

Lue lisää

Suomi tarvitsee pitkän aikavälin korkeakoulu- ja tutkimuspoliittisen vision

Julkaistu: 22.1.2016

Suomen menestys ja kansainvälinen kilpailukyky sekä sitä kautta syntyvä hyvinvointi edellyttävät vahvaa ja vakaata korkeakoulukokonaisuutta sekä sen tuottamaa laaja-alaista osaamista ja syvällistä sivistystä. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut haluavat kantaa yhteistyössä vastuunsa korkeaan osaamiseen perustuvan tulevaisuuden Suomen menestyksen rakentamisesta. Korkeakoulutukseen ja tutkimukseen kohdistuneiden mittavien leikkausten vuoksi Suomen on kyettävä entistä määrätietoisempaan korkeakoulupolitiikkaan, joka antaa suuntaviivat korkeakoulu- ja […]

Lue lisää

Rehtori Jouko Niinimäki UNIFI:n puheenjohtajaksi

Julkaistu: 24.11.2015

Suomen yliopistot UNIFI ry on valinnut vuosiksi 2016–2017 puheenjohtajakseen Oulun yliopiston rehtorin Jouko Niinimäen. Niinimäki on toiminut Oulun yliopiston rehtorina vuodesta 2015 alkaen. Aiemmin hän on toiminut Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan dekaanina. Niinimäki on koulutukseltaan tekniikan tohtori ja toiminut Oulun yliopiston mekaanisen prosessitekniikan professorina vuodesta 2000 alkaen. Jouko Niinimäki seuraa puheenjohtajana Turun yliopiston rehtoria Kalervo […]

Lue lisää

Vuoden 2016 kopiointikorvauksista sovittu

Julkaistu: 7.10.2015

Tiedote YLIOPISTOJEN JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOPIOINTILUVISTA NEUVOTELLAAN Kopiointisopimus vuodelle 2016 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen yliopistot UNIFI ry ja Kopiosto ry ovat sopineet keskitetysti vuoden 2016 kopiointikorvauksista. Sopimus koskee kaikkia Arenen ja Unifin jäsenkorkeakouluja ja on voimassa 31.12.2016 saakka. Keskitetty hankinta on korkeakouluille kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu. Vuotta 2016 koskevan sopimuksen kustannusvaikutus tulee ammattikorkeakouluille ja yliopistoille olemaan […]

Lue lisää

Tampere 3 korkeakoulupoliittinen innovaatio ja suunnannäyttäjä

Julkaistu: 17.9.2015

Tiedote 17.9.2015   Tampere 3 on Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteishanke, jonka tavoitteena on synnyttää korkeakoulukokonaisuus, joka palvelee elinkeinoelämää ja laajasti yhteiskuntaa, ja jonka laatu ja vaikuttavuus perustuvat osiensa vahvuuksiin sekä eri koulutus- ja tutkimusalojen monitieteiseen ja -alaiseen yhdistämiseen. Hankkeen avulla voidaan ennakoida saatavan aikaan myös kustannussäästöjä tukitoimintoja uudella tavalla organisoimalla […]

Lue lisää

Suomi tarvitsee elinvoimaisia yliopistoja

Julkaistu: 12.6.2015

  Suomen yliopistot UNIFI ry: Tulevaisuuden Suomi tarvitsee elinvoimaisia yliopistoja Maamme menestys on tulevaisuudessa entistä riippuvaisempi uudesta tiedosta ja korkeatasoisesta osaamisesta. Ilman niitä Suomi menettää mahdollisuutensa luoda kestävää kasvua ja hyvinvointia. Koulutus ja tutkimus ovat välttämättömiä investointeja tulevaisuuteen, mutta hallitus on valitsemassa toisenlaisen tien. Yliopistojen perusrahoitukseen on päätetty kohdistaa mittavia leikkauksia. Samalla Suomen Akatemian ja […]

Lue lisää

Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen etenee

Julkaistu: 24.3.2015

Suomalaiset yliopistot toimivat kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa, mikä korostaa tarvetta profiloitumiseen ja resurssien keskittämiseen kunkin yliopiston vahvimmille aloille. Olemme siirtyneet globaaliin maailmaan, jossa korkeakoulutusta ja yliopistoissa tehtävää tutkimusta on tarkasteltava osana kansainvälistä työnjakoa. UNIFIn toimesta on toteutettu koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellisen kehittämisen ja profiloinnin hankkeet viidellä alalla: yhteiskuntatieteet, kauppatieteet, luonnontieteet, vieraat kielet ja kulttuurit sekä lääketiede. […]

Lue lisää

Seuraavan hallituksen tulee taata yliopistojen rahoituksen pitkäjänteisyys

Julkaistu: 19.3.2015

TIEDOTE   Suomen yliopistot UNIFI ry, Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto: Seuraavan hallituksen tulee taata yliopistojen rahoituksen pitkäjänteisyys Tutkimus, korkea sivistys ja osaaminen ovat edellytyksiä kestävälle kasvulle ja hyvinvoinnille. Suomen kannalta on elintärkeää, että yliopistojen toimintaedellytykset turvataan pitkäjänteisellä rahoituksella. Tämä tulee taata seuraavassa hallitusohjelmassa. Osaamista keskeisenä kilpailukykytekijänä korostava maa ei voi leikata enää yhtään enempää koulutuksesta […]

Lue lisää

UNIFI:n erikoistumiskoulutusten koordinointihanke käynnistyi

Julkaistu: 17.3.2015

Suomen yliopistot UNIFI ry on käynnistänyt hankkeen yliopistojen erikoistumiskoulutusten sujuvan ja laadukkaan aloittamisen tueksi. Hankkeella tuetaan yliopistoja ja niiden muodostamia konsortioita erikoistumiskoulutusten valmistelussa, konsortioiden rakentamisessa ja yhtenäisten käytänteiden luomisessa. Lisäksi varmistetaan korkeakoulusektorien rajan ylittävien erikoistumiskoulutusten suunnittelu ja toteutuminen. Hankkeen kohderyhminä ovat erikoistumiskoulutuksia suunnittelevat yliopistot ja niiden muodostamat konsortiot, käytännön valmistelutyötä tekevät yliopistojen asiantuntijat sekä työelämän […]

Lue lisää

UNIFI:n hallitusohjelmatavoitteet

Julkaistu: 1.2.2015

UNIFI:n peruslinjaukset (PDF)  

Lue lisää

UNIFI edellyttää yksityishenkilöiden lahjoitusvähennyksen ottamista käyttöön pysyvästi

Julkaistu: 30.1.2015

Tutkimus, korkea sivistys ja osaaminen ovat edellytys kestävälle kasvulle ja hyvinvoinnille. Suomen kannalta on siksi välttämätöntä, että yliopistojen toimintaedellytykset turvataan pitkäjänteisen ja riittävän laajapohjaisen resursoinnin avulla. Suomen yliopistot ry (UNIFI) pitää tärkeänä, että valtio takaa yliopistojen perusrahoituksen jatkuvuuden. Yliopistoille on myös luotava nykyistä paremmat mahdollisuudet hankkia tarvitsemaansa yksityistä rahoitusta. Tämä edellyttää yksityislahjoitusten verovähennysoikeuteen liittyvien lainsäädännöllisten […]

Lue lisää

EUA:n uutiskirje 2/2015

Julkaistu:

EUA:n uutiskirje 2/2015

Lue lisää

EUA:n uutiskirje 1/2015

Julkaistu: 12.1.2015

EUA:n uutiskirje 1/2015

Lue lisää

UNIFI käynnistää yliopistojen erikoistumiskoulutuksen koordinaatiohankkeen

Julkaistu: 7.1.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt UNIFIlle rahoituksen yliopistojen erikoistumiskoulutuksen koordinaatiotehtävään. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu lainsäädäntöä korkeakouluissa toteutettavista erikoistumiskoulutuksista. Erikoistumiskoulutukset ovat jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia. Tavoitteena on luoda tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalle uusi koulutusmuoto, jolla tuotetaan osaamista sellaisilla asiantuntijuusalueilla, joilla ei ole markkinaehtoisesti toteutettua koulutustarjontaa. Arvostetut ja työelämässä tunnustetut […]

Lue lisää

UNIFI hakee asiantuntijaa

Julkaistu: 16.12.2014

Haemme kolmihenkiseen sihteeristöömme ASIANTUNTIJAA alkaen 1.2.2015 tai sopimuksen mukaan. Asiantuntija valmistelee ja toteuttaa UNIFI:n kotimaista ja kansainvälistä toimintaa. Hän suunnittelee UNIFI:n päätöksiä, vastaa omalta osaltaan niiden toimeenpanosta sekä osallistuu toiminnan kehittämiseen. Työhön kuuluu mm. kokousten esityslistojen ja pöytäkirjojen laatiminen lausuntojen, muistioiden ja nimitysesitysten valmistelu tarvittaessa työryhmien sihteerinä toimiminen raporttien, katsausten ja artikkelien valmistelu seminaarien ja […]

Lue lisää

Yliopistojen profiloitumisen vahvistaminen kilpaillulla rahoituksella: hakuaika 12.1. – 29.1.2015

Julkaistu: 15.12.2014

Suomen Akatemian uuden rahoitusmuodon tarkoituksena on tukea ja nopeuttaa yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista tutkimuksen laadun kehittämiseksi. Rahoitusta voidaan myöntää toimiin, jotka vahvistavat yliopiston strategisia tutkimusaloja ja uusia avauksia. Rahoitus on tarkoitettu kaikille tieteenaloille. Lisätietoja hausta Suomen Akatemian verkkosivuilla

Lue lisää

Ajankohtaista EUA:ssa

Julkaistu:

EUA:n uutiskirje 12/2014

Lue lisää

LERU Open Seminar on Online Learning 6.2.2015

Julkaistu: 14.12.2014

LERU järjestää avoimen seminaarin verkko-opiskelusta perjantaina 6. helmikuuta Brysselissä. Lisätietoja ja rekisteröityminen.

Lue lisää

Sivistysvaliokunnan kannanotto indeksikorotuksen puolittamisesta vuonna 2015

Julkaistu: 10.12.2014

Sivistysvaliokunnan kannanotto  yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen toiminnan rahoituksen indeksikorotuksen puolittamisesta vuonna 2015

Lue lisää

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kopiointiluvista sovittu

Julkaistu: 7.11.2014

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen yliopistot UNIFI ry ja Kopiosto ry ovat sopineet opetus- ja tutkimuskäytön sekä hallinnollisen käytön kopiointiluvista syksystä 2014 alkaen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Keskitetty sopimusratkaisu koskee kaikkia Arenen jäsenammattikorkeakouluja ja UNIFIn jäsenyliopistoja, pois lukien Maanpuolustuskorkeakoulu. Kopioston kopiointilupa mahdollistaa painettujen julkaisujen osittaisen valokopioimisen ja digitoinnin sekä digitaalisen aineiston tulostamisen ja avoimilla verkkosivuilla olevan […]

Lue lisää

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kopiointiluvista neuvotellaan

Julkaistu: 20.8.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry:n välinen teosten kopiointia ja käyttöä koskeva sopimus päättyi 31.7.2014 yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen osalta. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen yliopistot UNIFI ry ja Kopiosto neuvottelevat parhaillaan kopiointiluparatkaisusta yliopistoille ja ammattikorkeakouluille. Yhteisenä neuvottelutavoitteena on keskitetty sopimusratkaisu UNIFIn, Arenen ja Kopioston välillä. Sopimus kattaisi kopioinnin ja käytön 1.8.2014 alkaen. Keskitetty sopimusratkaisu […]

Lue lisää

EUA esittää lausunnossaan huolensa henkilötietoja hyödyntävän tieteellisen tutkimuksen vaarantumisesta

Julkaistu: 1.7.2014

European University Association (EUA) esittää Euroopan unionin neuvostolle vakavan huolensa yleistä tietosuoja-asetusta koskevaan ehdotukseen esitetyistä muutoksista. Toteutuessaan ne vaarantaisivat henkilötietoja hyödyntävän tieteellisen tutkimuksen, vaikuttaisivat kielteisesti tohtorikoulutukseen, urakehitykseen ja tutkijavaihtoon sekä tieteelliseen yhteistyöhön, joka pyrkii muun muassa ihmiskunnan suurten haasteiden ratkaisemiseen tutkimuksen keinoin. Euroopan komissio on esittänyt henkilötietojen suojan EU-lainsäädännöllistä viitekehystä uudistettavaksi. Ehdotettu asetus korvaisi nykyiset […]

Lue lisää

Tutkimus ja koulutus seuraavan hallituksen ohjelman painopisteiksi

Julkaistu: 12.6.2014

Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto ja UNIFI ry   Tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva koulutus tukevat ja luovat uutta kasvua ja Suomen menestystä. Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto ja Suomen yliopistot UNIFI ry:n yhteinen kanta on, että niiden tulee olla maan seuraavan hallituksen ohjelman painopisteitä. Professorit, Tieteentekijät ja UNIFI muistuttavat, että tutkimus, korkea sivistys ja osaaminen ovat elintärkeitä kestävälle […]

Lue lisää
 
Erikoistumiskoulutus
Ota meihin yhteyttä!
Perustietoa yliopistoista